Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< ҚР Салық кодексi

ҚР Салық кодексi
427-бап. Жалпы ережелерСт. 427 ҚР Салық кодексi N 99-IV от 10.12.2008 жылғы
1. Осы Кодекстің 429 және 433-баптарында көрсетілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар осы Кодекстің мақсаттары үшін шағын бизнес субъектілері деп танылады. 

2. Арнаулы салық режімi шағын бизнес субъектiлерi үшiн төлем көзiнен ұсталатын салықтарды қоспағанда, әлеуметтiк салықты және корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеу мен төлеудiң оңайлатылған тәртiбiн белгiлейдi. Осы тармақта көрсетілмеген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша есептеу, төлеу және салық есептiлiгiн тапсыру жалпыға бiрдей белгiленген тәртіппен жүргiзiледi. 

РҚАО-ның ескертпесі!

2-1-тармақтың бұл редакциясы 01.01.2016 бастап 01.01.2018 дейін қолданыста болады - ҚР 03.12.2015 № 432-V Заңымен.

2-1. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимiн қолданатын салық төлеуші төлем көзінен салық салынуға жататын кірістерден жеке табыс салығы бойынша салық агентінің міндеттемелерін мына тәртіппен: 

1) аталған салықты есептеу және ұстау бойынша – осы Кодекстің 19-тарауында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде; 

2) аталған салық және оны аудару жөніндегі салық есептілігін ұсыну бойынша: 

егер мұндай салық төлеуші патент негізінде арнаулы салық режимін қолданған жағдайда – осы Кодекстің 19-тарауында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде; 

өзге жағдайларда – осы Кодекстің 437 және 438-баптарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орындайды. 

3. Осы баптың 8-тармағына сәйкес жүргізілетін түзетулер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерде алынған (алынуға жататын), осы баптың 4-тармағында көрсетілген кірістердің барлық түрлерінен тұратын, салық кезеңіндегі кіріс патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі болып табылады. 

4. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушінің осы тарауға сәйкес салық салынатын кірісіне кірістердің мынадай түрлері қосылады: 

1) тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түсетін табыс, оның ішінде роялти, мүлікті мүліктік жалдаудан (жалға беруден) түсетін табыс; 

2) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс; 

3) талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс; 

4) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыс; 

5) таңылған немесе борышкер таныған айыппұлдар, өсімпұлдар және басқа да санкция түрлері (егер салық төлеуші бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асырған кезеңде, бұрын бұл сома шегерімге жатқызылмаса, негізсіз ұсталып, бюджеттен қайтарылған айыппұлдардан басқа); 

6) мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды жабуға алынған сомалар; 

7) материалдық құндылықтардың түгендеу кезінде анықталған артық шығуы; 

8) кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға арналған, өтеусіз алынған мүлік түріндегі табыс (қайырымдылық көмекті қоспағанда); 

9) жалға беруші дара кәсіпкердің жалға берілген мүлкін күтіп ұстауға және жөндеуге арналған шығыстарын жалға алушының өтеуі; 

10) жалға алушының жалға алу шарты бойынша төлемақы есебіне есептелетін, дара кәсіпкерден жалға алған мүлікті күтіп ұстауға және жөндеуге арналған шығыстары. 

5. Егер осы баптың 7-тармағында өзгеше белгіленбесе, шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлға: 

осы Кодекстің 4-бөліміне және осы баптың 7 – 10-тармақтарына сәйкес – осы баптың 4-тармағында көрсетілген; 

осы Кодекстің 4-бөліміне сәйкес – осы баптың 4-тармағында көрсетілмеген кірістердің мөлшерін айқындайды. 

Бұл ретте тиісті салықтарды есептеу мен төлеу, олар бойынша салық есептілігін ұсыну: 

осы Кодекстің 436 және 437-баптарына сәйкес – осы баптың 4-тармағында көрсетілген кірістер бойынша; 

осы Кодекстің 4-бөліміне сәйкес – осы баптың 4-тармағында көрсетілмеген кірістер бойынша жүргізіледі. 

6. Егер осы баптың 7-тармағында өзгеше белгіленбесе, шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер: 

1) осы Кодекстің 180, 180-1, 180-2 және 180-3-баптарына сәйкес – мүліктік кірістің; 

2) осы Кодекстің 184-бабына сәйкес – осы Кодекстің 184-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, басқа да кірістердің; 

3) осы баптың 4-тармағында көрсетілген:  

осы Кодекстің 427-1-бабының 1-тармағында аталған дара кәсіпкер – осы баптың 7 – 10-тармақтарына және осы Кодекстің 427-1-бабына сәйкес; 

осы Кодекстің 427-1-бабының 1-тармағында аталмаған дара кәсіпкер – 85 – 98-баптарға және осы баптың 7 – 10-тармақтарына сәйкес кірістердің; 

4) осы Кодекстің 183-бабының 1-тармағына сәйкес – осы тармақтың 1) – 3) тармақшаларында көрсетілмеген кірістердің мөлшерін айқындайды. 

Бұл ретте тиісті салықтарды есептеу мен төлеу, олар бойынша салық есептілігін ұсыну: 

1) осы Кодекстің 20 және 21-тарауларына сәйкес – осы тармақтың 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген кірістер бойынша жүргізіледі; 

2) мыналар:  

осы Кодекстің 431 және 432-баптарына сәйкес, патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер; 

осы Кодекстің 436 және 437-баптарына сәйкес оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген кірістер бойынша жүргізеді. 

7. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын салық төлеушінің табысы ретінде салық салу мақсатында: 

1) өтеусіз берілген мүлікті беруші салық төлеуші үшін – осындай берілген мүліктің құны; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекет мұқтажы үшін сатып алынатын активтерді өткізу; 

3) егер тауар бірлігінің құны тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай беру күнінде қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен аспаса, жарнамалық мақсатта (оның ішінде сыйға тарту түрінде) өзіне берілген, дара кәсіпкер өтеусіз алған тауардың құны; 

4) дара кәсіпкер болып табылмайтын жалға алушы жеке тұлғаның тұрғынжайды, тұрғын үй-жайды (пәтерді) мүліктік жалдау (жалға алу) кезінде, егер көрсетілген шығыстар жалға алу төлеміне кірмейтін болса, мынадай: 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға; 

"Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген коммуналдық көрсетілетін қызметтер ақысын төлеуге; 

тұрғынжайды, тұрғын үй-жайды (пәтерді) жөндеуге жұмсалған шығыстары; 

5) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептен шығарылған өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасы қарастырылмайды. 

8. Осы тараудың мақсаты үшін бұрын танылған табыс сомасы шегінде есепті салық кезеңінің табыс мөлшерін ұлғайту немесе есепті салық кезеңінің табыс мөлшерін азайту түзету деп танылады. 

Осы баптың 4-тармағында көрсетілген табыстар: 

1) тауарлар толық немесе ішінара қайтарылған; 

2) мәміле шарттары өзгертілген; 

3) бағалар өзгерген, өткізілген немесе сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін өтемақылар; 

4) баға шегерістері, сату шегерістері; 

5) шарт талаптарын негізге ала отырып, сатылған немесе сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін ұлттық валютамен төлеуге жататын сомалар өзгертілген; 

6) заңды тұлғадан, дара кәсіпкерден, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғадан осындай тұрақты мекеменің қызметіне қатысты талаптар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құруға әкеп соқпаған қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаның филиалынан, өкілдігінен талапты есептен шығарған жағдайларда түзетуге жатады. 

Осы тармақшада көзделген табысты түзету: 

1) салық төлеуші – дебитор таратылған кезде оны тарату теңгерімін бекіту күніне салық төлеуші – кредитор талап қоймаған; 

2) заңды күшіне енген сот шешімі бойынша салық төлеуші талапты есептен шығарған жағдайларда азайту жағына қарай жүзеге асырылады. 

Осы тармақшада көзделген түзету талаптың туындауын растайтын бастапқы құжаттар болған кезде есептен шығарылған талаптың және бұрын осындай талап бойынша танылған табыстың сомасы шегінде жүргізіледі. 

Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) – 5) тармақшаларында көзделген түзету осындай түзетуді жүзеге асыру үшін жағдайлардың басталғанын растайтын бастапқы құжаттар болған кезде жүргізіледі. 

Табыстарды түзету осы бапта көрсетілген жағдайлар басталған салық кезеңінде жүргізіледі. 

Осы бапта көрсетілген жағдайлар басталған кезеңде азайту жағына қарай түзетуді жүзеге асыру үшін табыс болмаған немесе оның мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда түзету бұрын табыс түзетуге жатады деп танылған салық кезеңінде жүргізіледі. 

9. Егер бір ғана табыс табыстардың бірнеше баптарында көрсетілуі мүмкін жағдайда көрсетілген табыстар табысқа бір рет қосылады. 

Салық салу мақсаты үшін табысты тану күні осы тараудың ережелеріне сәйкес айқындалады. 

10. Осы тараудың мақсатында егер сенімгерлікпен басқарушы болып табылатын салық төлеушіге мүлікті сенімгерлікпен басқаруды құру туралы актімен мүлікті сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы үшін немесе пайда алушы үшін салық міндеттемесін орындау жүктелген жағдайда, мұндай салық төлеушінің табысына мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының не сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушының табыстары енгізіледі. 

Ескерту. 427-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 16.11.2015 № 403-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.12.2015 № 432-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2016 № 26-VI (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.


Статья 1 ...425 426 427 427‑1 428 ...688

Перейти к статьеДобавить комментарий к 427-бап ҚР Салық кодексi N 99-IV от 10.12.2008 жылғы