Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы

Скачать бесплатно Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы

Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы Содержание


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018
1-бап. Банк, оның мәртебесi және тұрған жерi 2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 2-1-бап. Банктің үлестес тұлғалары 3-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi 4-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасы 5-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым 5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым 6-бап. Уәкiлеттiк берiлмеген қызметке тыйым салу 7-бап. Банкiлер мен мемлекеттiң жауапкершiлiгiн шектеу. Банкiлердiң тәуелсiздiгi 8-бап. Банктер мен банк холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет 8-1-бап. Мәмілелер жасасу кезінде банктерге қойылатын шектеулер 9-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу 10-бап. Банкiлер ассоциациялары (одақтары) 10-1-бап. Банктер қатысатын консорциумдар және басқа да бiрлестiктер 11-бап. Ескерту. 11-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.12.23. N 107... 11-1-бап. Банктер мен банк холдингтерінің еншілес ұйымдары және банктер мен банк холдингтерінің капиталға қомақты қатысуы 11-2-бап. Бас банктiң күмәндi және үмiтсiз активтерiн иеленетін банктердiң еншiлес ұйымдары және қатысушылары банк және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым болып табылатын күмәндi және үмiтсiз активтерді иеленетін ұйым 12-бап. Ескерту. 12-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10. N 483... 13-бап. Уәкiлеттi органның банк ашуға рұқсат беруi 14-бап. Банкiнiң құрылтай құжаттары 15-бап. Банктiң ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы 16-бап. Банктiң жарғылық және меншiк капиталы 16-1-бап. Субординарлық борыш 17-бап. Банкiнiң құрылтайшылары мен акционерлерi 17-1-бап. Банк холдингі және банктің ірі қатысушысы 17-2-бап. Банктің жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасы Үкіметінің сатып алу ерекшеліктері 18-бап. Қазақстан Республикасының резиденттерi емес банкiлердiң еншiлес банк құру ерекшелiктерi 19-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөнiндегi өтiнiш 20-бап. Банктің және банк холдингінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар 21-бап. Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының қатысуымен банк құруға қойылатын қосымша талаптар 22-бап. Ескерту. 22-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.12.23. N 107... 23-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөнiндегi өтiнiштi қарау тәртiбi 24-бап. Банк ашуға рұқсат беруден бас тарту 25-бап. Банкiнi мемлекеттiк тiркеу 26-бап. Банк операцияларын лицензиялау 27-бап. Банк операциясын жүргiзуге лицензия беруден бас тарту негiздерi 28-бап. Банкiнiң құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар 29-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу 30-бап. Банк қызметі 31-бап. Банкiлер жүргiзетiн операцияларға қойылатын жалпы талаптар 31-1-бап. Банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі 32-бап. Банкiнiң банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттарын ашу жөнiндегi мiндетi 33-бап. Банк пен клиент арасындағы қатынастардың шарттық сипаты 34-бап. Банктік қарыз операциясы 35-бап. Кредиттердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету 36-бап. Төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар 36-1-бап. Берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге беру немесе құқықты (талап етуді) басқаға беру тәртібі 37-бап. Талап қоюдың ескіру мерзімі 38-бап. Төлемдер және ақшалай қаражаттар аударуды жүзеге асыру 39-бап. Мөлшерлемелер мен тарифтер 40-бап. Банкiмен ерекше қатынастар арқылы байланысты адамдарға жеңiлдiк жағдайлар жасауға тыйым салу 40-1-бап. Банк омбудсманы, оның мәртебесі және оны сайлау тәртібі 40-2-бап. Банк омбудсманына қойылатын талаптар 40-3-бап. Банк омбудсманының шешім қабылдау тәртібі 40-4-бап. Банк омбудсманының қызметі 40-5-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі 41-бап. Банктерге және олардың лауазымды адамдарына қолданылатын шаралар. Банктiк реттеу тәсiлдерi 42-бап. Пруденциалдық қалыптар және сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер 43-бап. Провизиялар (резервтер) 44-бап. Банктердің, банк холдингтерінің және банк конгломератына қатысушылардың қызметiн тексеру 45-бап. Ертерек ден қою шаралары 46-бап. Шектеулi ықпал ету шаралары 47-бап. Санкциялар 47-1-бап. Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілерін иеленуші тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне және банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғаларға қатысты қолданылатын мәжбүрлеу шаралары 48-бап. Барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, тоқтату не олардан айыру үшiн негiздер 48-1-бап. Банкті лицензиядан айырудың салдарлары 49-бап. Банк ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алудың негiздерi мен тәртiбi 50-бап. Банк құпиясы 51-бап. Банкiде жатқан ақша мен мүлiкке тыйым салу және олардан өндiрiп алу 52-бап. Депозиттерге міндетті кепілдік беру 52-1-бап. Ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптар 52-2-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі 52-3-бап. Ислам банкінің операциялары мен мәмілелерін ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейді деп танудың салдары 52-4-бап. Ислам банкінің жарғысына қойылатын қосымша талаптар 52-5-бап. Ислам банкінің банк операциялары және өзге де операциялары 52-6-бап. Ислам банкінің депозиттері 52-7-бап. Ислам банкінің бағалы қағаздарды шығару ерекшеліктері 52-8-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру 52-9-бап. Өндірістік және сауда қызметін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу жолымен және (немесе) әріптестік талаптары бойынша қаржыландыру 52-10-бап. Инвестициялық қызметті лизинг (жалдау) талаптары бойынша жүзеге асыру 52-11-бап. Ислам банкінің банк операцияларын жүргізу кезінде агенттік қызметті жүзеге асыру 52-12-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды ислам банкінің қатысуымен исламдық қаржыландыру 52-13-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру ұғымы 52-14-бап. Уәкілетті органның банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсаты 52-15-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 52-16-бап. Банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіндегі оның қызметі 52-17-бап. Банкті әділет органдарында мемлекеттік қайта тіркеу және ислам банкінің банктік және өзге операцияларын жүргізуге лицензия беру 53-бап. Банкiнiң қаржы (операция) жылы 54-бап. Банктердегi есепке алу және есептілік 54-1-бап. Банктің ірі қатысушылары мен банк холдингтерінің есептілігі 55-бап. Банк және банк холдингі қызметiнiң негiзгiкөрсеткiштерiн жариялау 56-бап. Құжаттарды есепке алу және сақтау 57-бап. Банктерге және олардың үлестес тұлғаларына аудит 58-бап. Банк қызметiн тексеруге байланысты аудиторлық қызметтi лицензиялау 59-бап. Банк қызметіне аудиторлық ұйымның (аудитордың) аудит жүргізу жөніндегі есебін жарамсыз деп тану. Банк қызметіне аудит жүргізуге берілген лицензияны қайтарып алу, тоқтата тұру үшін негіздер 59-1-бап. Банкті қайта құрылымдау ұғымы 59-2-бап. Банкті қайта құрылымдауды жүргізу үшін негіздеме 59-3-бап. Банкті қайта құрылымдаудың жалпы шарттары 60-бап. Банктерді (банк холдингтерін) ерiктi түрде қайта ұйымдастырудың жалпы шарттары 60-1-бап. Банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру ерекшеліктері 61-бап. Банкті және банк холдингін ерiктi түрде қайта құруға рұқсат беруден бас тарту 61-1-бап. Депозиттерге міндетті кепілдік беру 61-2-бап. Банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция 61-3-бап. Консервациялау режиміндегі банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне берудің ерекшеліктері 61-4-бап. Бас банк пен еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу ерекшеліктері 61-5-бап. Банктік көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үздіксіздігін қамтамасыз ету 62-бап. Банкiнi консервациялау ұғымы 63-бап. Банкiнi басқару жөнiндегi уақытша әкiмшiлiк (уақытша банк басқарушысы) 64-бап. Банкiнi консервациялауды жүргiзу туралы қаулы 65-бап. Консервациялау кезеңiнде банкiнi басқару ерекшелiктерi. Уақытша әкiмшiлiктiң (уақытша банк басқарушысының) банкiнi басқару жөнiндегi өкiлеттiгi 66-бап. Уақытша әкiмшiлiктiң (уақытша банк басқарушысының) банкiнi басқару жөнiндегi қызметiн бақылау 67-бап. Консервациялауды тоқтату 67-1-бап. Банктің бас ұйымы болып табылатын банк холдингін консервациялау 68-бап. Банктердi тарату түрлерi мен негiздерi 68-1-бап. Ерікті және еріксіз таратылатын банктер кредиторларының комитеті 69-бап. Ерiктi тарату 70-бап. Банктердi ерiксiз тарату түрлерi 71-бап. Банктi банкрот деп тану 72-бап. Өзге негiздер бойынша банктi тарату 73-бап. Ерiксiз таратуды жүргiзудiң шарттары мен тәртiбi 73-1-бап. Банктің міндеттемелері мен мүлкін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция 74-бап. Ерiксiз таратылатын банктiң тарату комиссиясы 74-1-бап. Банктердi тарату кезiндегi тарату, конкурстық массасын қалыптастыру ерекшелiктерi 74-2-бап. Таратылатын банк кредиторларының талаптарын қанағаттандырудың кезектілігі 74-3-бап. Банктi ерiксiз қайта құру. Оңалту рәсiмдерi 74-4-бап. Уәкiлеттi органның банктердi тарату процесiндегi бақылау өкiлеттiктерi 75-бап. Осы Заңның қолданылу аясы 76-бап. Ескерту. 76-бап алынып тасталды - ҚР 1998.06.29 N 236 Заңымен. 76-1-бап. Өтпелі ережелер 77-бап. Уәкілетті органның iс-әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) шағым беру 78-бап. Осы Заңның күшiне енуi

Другие нормативные акты

Мiндеттi экологиялық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметi туралы Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесi туралы Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы


Добавить комментарий к Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы