Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Ст. 14-3 Банкроттық туралы


Утратил силу

Действующий аналог

Оңалту және банкроттық туралы

Банкроттық туралы
14-3-бап. Кредиторлардың жеделдетiлген оңалту рәсiмiне  қатысуы

1. Бiртектi кредиторлардың бүкiл тобының (топтарының) мүдделерiн қамтамасыз ету мақсатында жеделдетiлген оңалту рәсiмiне қатысатын кредиторлардың жиналысы шақырылады.

2. Кредиторлардың алғашқы жиналысы соттың жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы шешiмi шығарылған сәттен бастап бiр айдан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде өткiзiлуге тиiс.

3. Мемлекеттiк қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге жеделдетiлген оңалту рәсiмi қолданылған жағдайда, борышкердiң жоғарыда аталған шаралар шеңберiнде қалыптастырылған кредиторлар органына кредиторлар жиналысының және комитетiнiң осы Заңда белгiленген өкiлеттiктерi қолданылады.

4. Кредиторлардың жиналыстарын, кредиторлар комитетiнiң отырыстарын өткiзу, кредиторларды хабардар ету жөнiндегi шығыстар борышкердiң қаражаты есебiнен жабылады.

5. Кредиторлардың жиналысына қатысу құқығы кредиторларға, борышкерге, борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға) немесе олардың өкiлдерiне тиесiлi.

6. Кредиторлар жиналысын ұйымдастыруды және өткiзудi борышкердiң немесе оны басқару органдарының тұрған жерi бойынша борышкер жүзеге асырады.

7. Осы Заңның мақсаттары үшiн кредиторларға, сондай-ақ кредиторлардың жиналысына қатысу құқығына ие өзге де тұлғаларға кредиторлар жиналысы өткiзiлетiнi туралы хабардың кредиторлар жиналысы өткiзiлетiн күнге дейiн жетi жұмыс күнi бұрын пошта арқылы тапсырыс хатпен жiберiлуi тиiсiнше хабардар ету болып танылады. Егер кредиторлар саны елуден астам болған жағдайда, кредиторлар жиналысы өткiзiлетiнi туралы хабардың Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында және борышкер тұрған жерi бойынша тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте таратылатын, белгiленген тәртiппен нормативтiк құқықтық актiлердi ресми түрде жариялау құқығын алған мерзiмдi баспасөз басылымдарында кредиторлар жиналысы өткiзiлетiн күнге дейiн жетi жұмыс күнi бұрын қазақ және орыс тiлдерiнде жариялануы тиiсiнше хабардар ету болып танылады.

Тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктен тыс жерде орналасқан кредитор үшiн кредиторға хабардың кредиторлар жиналысы өткiзiлетiн күнге дейiн жетi жұмыс күнi бұрын пошта арқылы тапсырыс хатпен жiберiлуi тиiсiнше хабардар ету болып танылады.

Тұрақты немесе көбiнесе тұратын жерi немесе тұрған жерi бойынша жеке хабардар ету үшiн қажет мәлiметтердi анықтау мүмкiн болмаған кезде не мұндай хабардар етудi мүмкiн емес ететiн өзге мән-жайлар болған кезде кредиторлар жиналысының өткiзiлетiнi туралы мәлiметтердi осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде белгiленген тәртiппен жариялау осындай тұлғаларды тиiсiнше хабардар ету болып танылады.

Борышкерде интернет-ресурс бар болған кезде, кредиторлар жиналысының өткiзiлетiнi туралы хабарламаны кредиторлар жиналысы өткiзуге дейiн жетi жұмыс күнi бұрын аталған интернет-ресурста жариялау мiндеттi болып табылады.

Кредиторлар жиналысының өткiзiлетiнi туралы хабарламада мынадай мәлiметтер:

1) борышкердiң атауы, тұрған жерi және оның мекенжайы;

2) кредиторлар жиналысының өткiзiлетiн күнi, уақыты және орны;

3) кредиторлар жиналысының күн тәртiбi;

4) кредиторлар жиналысының қарауына жататын материалдармен танысу тәртiбi қамтылуға тиiс.

8. Кредиторлар жиналысының қатысушысы немесе оның сенiмдi адамы жиналысқа тiкелей қатысуы мүмкiн болмаған жағдайда, осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, сырттай дауыс беруге құқылы.

Кредиторлар жиналысының қатысушысы сырттай дауыс беру тәсiлiн таңдаған жағдайда, ол жиналыс өткiзуге дейiн бес жұмыс күнi бұрын бұл туралы борышкерге хабарлауға тиiс.

Борышкер жиналыс өткiзуге дейiн үш жұмыс күнi бұрын күн тәртiбiне қатысты материалдарды кредиторлар жиналысының осындай қатысушысына танысу үшiн жiберуге немесе табыс етуге мiндеттi.

9. Кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлар өз талаптарының жиналысқа қатысушы кредиторлар талаптарының жалпы сомасына қатысты барабар мөлшерiнде дауысқа ие болады.

Мiндеттемелердi орындамағаны не тиiсiнше орындамағаны үшiн қолданылуға жататын тұрақсыздық төлемi (айыппұлдар, өсiмпұлдар), төлемнiң мерзiмiн өткiзiп алғаны үшiн пайыздар, қолдан шығарылған пайда түрiндегi шығындар, сондай-ақ өзге де мүлiктiк және (немесе) қаржылық санкциялар кредиторлардың жиналысында дауыстар санын анықтау мақсаты үшiн есепке алынбайды.

10. Кредиторлар жиналысы оған оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлардың әрбiр тобының жалпы дауыс санының кемiнде жетпiс бес пайызын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты. Кредиторлардың қайтадан шақырылған жиналысы, кредиторлар жиналысының өткiзiлу уақыты мен орны туралы кредиторлар тиiсiнше хабардар етiлген жағдайда, оған оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлардың әрбiр тобының жалпы дауыс санының жартысынан астамына ие кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты.

11. Кредиторлар жиналысының шешiмдерi кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлардың жалпы дауыс санының көпшiлiк даусымен қабылданады.

12. Кредиторлар жиналысының хаттамасы екi данада жасалады, оның бiреуi сотқа, екiншiсi кредиторлар комитетiне берiледi.

 Кредиторлар жиналысының хаттамасына:

жиналысқа қатысушылар өкiлдерiнiң өкiлеттiктерiн растайтын құжаттардың

жиналысқа қатысушыларға танысу және (немесе) бекiту үшiн ұсынылған материалдардың

кредиторлар жиналысының өткiзiлу күнi мен орны туралы кредиторлардың тиiсiнше хабардар етiлгенiн айғақтайтын дәлелдемелер болып табылатын құжаттардың

борышкердiң қалауы бойынша өзге құжаттардың көшiрмелерi қоса тiркелуге тиiс.

13. Кредиторлар жиналысының ерекше құзыретiне:

1) кредиторлар комитетiнiң санын айқындау, құрамын қалыптастыру және бекiту;

2) кредиторлар комитетiнiң құрамына өзгерiстер енгiзу;

3) оңалту жоспарына өзгерiстер мен толықтыруларды келiсу;

4) кредиторлар комитетi мүшелерiнiң жеделдетiлген оңалту рәсiмiн жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты кредиторлардың назарына жеткiзу тәртiбiн айқындау;

5) оңалту жоспарында көзделмеген, кәдiмгi коммерциялық операциялар шеңберiнен тыс мәмiлелердi келiсу;

6) жеделдетiлген оңалту рәсiмiн ұзартуды келiсу;

7) қорытынды есептi келiсу;

8) осы Заңда көзделген өзге де өкiлеттiктер жатады.

14. Кредиторлар жиналысының құзыретiне кiретiн, осы баптың 13-тармағының 3) және 6) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша шешiмдер қабылдау кезiнде сырттай дауыс беруге жол берiлмейдi.

15. Кредиторлар комитетiнiң отырысы, оны өткiзу және шешiмдердi қабылдау осы Заңның 14-бабында белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.  

Статья 1 ...14‑1 14‑2 14‑3 14‑4 14‑5 ...107

Перейти к статье


Добавить комментарий к 14-3-бап Банкроттық туралы