Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Ст. 11 2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018

2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы
11-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана

 Облысты&#1179 бюджеттерге, Астана ж&#1241не Алматы &#1179алаларыны&#1187 бюджеттерiне: халы&#1179аралы&#1179 ма&#1187ызы бар iс-шараларды &#1257ткiзу кезiнде &#1179о&#1171амды&#1179 т&#1241ртiптi са&#1179тауды &#1179амтамасыз етуге; «Мак» операциясын ж&#1199ргiзуге; к&#1257шi-&#1179он полициясыны&#1187 &#1179осымша штат санын &#1201стау&#1171а, материалды&#1179-техникалы&#1179 жара&#1179тандыру&#1171а; Оралмандарды уа&#1179ытша орналастыру орталы&#1171ы мен Оралмандарды бейiмдеу ж&#1241не ы&#1179палдастыру орталы&#1171ын к&#1199тiп-&#1201стау&#1171а ж&#1241не материалды&#1179-техникалы&#1179 жара&#1179тандыру&#1171а; &#1179ылмысты&#1179-ат&#1179ару ж&#1199йесiнi&#1187 мемлекеттiк мекемелерi жалпы бiлiм беретiн мектептерiнi&#1187 педагог &#1179ызметкерлерi штат саныны&#1187 берiлуiне байланысты; спортта&#1171ы дарынды балалар&#1171а арнал&#1171ан мектеп-интернаттарды&#1187 м&#1201&#1171алiмдерiне бiлiктiлiк санаты &#1199шiн &#1179осымша а&#1179ы м&#1257лшерiн &#1201л&#1171айту&#1171а;  эпизоотия&#1171а &#1179арсы iс-шараларды ж&#1199ргiзуге;  т&#1201&#1179ым шаруашылы&#1171ын &#1179олдау&#1171а;  асыл т&#1201&#1179ымды мал шаруашылы&#1171ын &#1179олдау&#1171а;  мал шаруашылы&#1171ы &#1257нiмдерiнi&#1187 &#1257нiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялау&#1171а; тауарлы балы&#1179 шаруашылы&#1171ыны&#1187 &#1257нiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялау&#1171а; ауыз сумен жабды&#1179тауды&#1187 баламасыз к&#1257здерi болып табылатын аса ма&#1187ызды топты&#1179 ж&#1241не о&#1179шау сумен жабды&#1179тау ж&#1199йелерiнен ауыз су беру ж&#1257нiндегi &#1179ызметтердi&#1187 &#1179&#1201нын субсидиялау&#1171а; мамандарды &#1241леуметтiк &#1179олдау шараларын iске асыру &#1199шiн;  &#1257сiмдiк шаруашылы&#1171ы &#1257нiмiнi&#1187 шы&#1171ымдылы&#1171ын арттыруды субсидиялау&#1171а;  ауыл шаруашылы&#1171ы жануарларын бiрдейлендiрудi &#1201йымдастыру мен ж&#1199ргiзуге; арнаулы &#1241леуметтiк &#1179ызметтердi к&#1257рсетуге; облысты&#1179, ауданды&#1179 ма&#1187ызы бар автомобиль жолдарын ж&#1241не Астана ж&#1241не Алматы &#1179алаларыны&#1187 к&#1257шелерiн к&#1199рделi ж&#1241не орташа ж&#1257ндеуге; мамандарды &#1241леуметтiк &#1179олдау шараларын iске асыру &#1199шiн; мектепке дейiнгi бiлiм беру &#1201йымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыру&#1171а; негiзгi орта ж&#1241не жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердегi физика, химия, биология кабинеттерiн о&#1179у жабды&#1171ымен жара&#1179тандыру&#1171а; бастауыш, негiзгi орта ж&#1241не жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелерде лингафонды&#1179 ж&#1241не мультимедиалы&#1179 кабинеттер &#1179&#1201ру&#1171а; техникалы&#1179 ж&#1241не к&#1241сiптiк бiлiм беретiн о&#1179у орындарыны&#1187 о&#1179у-&#1257ндiрiстiк шеберханаларын, зертханаларын жа&#1187арту мен &#1179айта жабды&#1179тау&#1171а; Педагог кадрларды&#1187 бiлiктiлiгiн арттыру &#1199шiн о&#1179у жабды&#1171ын сатып алу&#1171а; &#1199йде о&#1179итын м&#1199гедек балаларды жабды&#1179тармен, ба&#1171дарламалы&#1179 &#1179амтыммен &#1179амтамасыз етуге; тегiн медициналы&#1179 к&#1257мектi&#1187 кепiлдiк берiлген к&#1257лемiн &#1179амтамасыз етуге ж&#1241не ке&#1187ейтуге; жергiлiктi де&#1187гейде медициналы&#1179 денсаулы&#1179 са&#1179тау &#1201йымдарын материалды&#1179-техникалы&#1179 жара&#1179тандыру&#1171а 2011 жыл&#1171а арнал&#1171ан а&#1171ымда&#1171ы нысаналы трансферттердi б&#1257лу ж&#1241не (немесе) пайдалану т&#1241ртiбi &#1178аза&#1179стан Республикасы &#1198кiметiнi&#1187 шешiмi негiзiнде ай&#1179ындалады.  Ескерту. 11-бап&#1179а &#1257згерту енгiзiлдi - &#1178Р 2011.02.28 N 412-IV (2011.01.01 бастап &#1179олданыс&#1179а енгiзiледi), 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап &#1179олданыс&#1179а енгiзiледi) За&#1187дарымен.
Статья 1 ...9 10 11 12 13 ...23

Перейти к статье


Добавить комментарий к 11-бап 2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы