Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы
13-бап. \"Даңқ\" орденiмен Қарулы КүштердiңСт. 13 Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы"Да&#1187&#1179" орденiмен &#1178арулы К&#1199штердi&#1187, бас&#1179а &#1241скерлердi&#1187 ж&#1241не &#1241скери &#1179&#1201рамаларды&#1187 жо&#1171ары офицерлiк &#1179&#1201рамда&#1171ы, сондай-а&#1179 &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 арнаулы мемлекеттiк органдарыны&#1187, прокуратура, &#1201лтты&#1179 &#1179ауiпсiздiк, iшкi iстер органдарыны&#1187 &#1179ызметкерлерi: - &#1241скерлерге басшылы&#1179 жасау ж&#1241не оларды бас&#1179ару iсiндегi табыстары, &#1241скерлердi&#1187 жо&#1171ары жауынгерлiк даярлы&#1171ы ж&#1241не елдi&#1187 &#1179ор&#1171аныс &#1179абiлетiн &#1179амтамасыз еткенi &#1199шiн;  - &#1241скери, шекаралы&#1179 ж&#1241не iшкi &#1179ызметтi &#1199здiк &#1201йымдастыр&#1171аны, &#1201лтты&#1179 &#1179ауiпсiздiктi &#1179амтамасыз еткенi, за&#1187дылы&#1179ты ж&#1241не &#1179о&#1171амды&#1179 т&#1241ртiптi са&#1179тауды ны&#1171айт&#1179аны &#1199шiн наградталады.  "Да&#1187&#1179" орденi екi д&#1241режеден т&#1201рады:  - I д&#1241режелi "Да&#1187&#1179";  - II д&#1241режелi "Да&#1187&#1179".  I д&#1241реже орденнi&#1187 жо&#1171ары д&#1241режесi болып табылады. Наградтау II д&#1241реже ж&#1241не I д&#1241реже ретiмен ж&#1199ргiзiледi.  Ескерту. 13-бап жа&#1187а редакцияда - &#1178Р 1999.07.26 N 462 За&#1187ымен, &#1257згерiс енгiзiлдi - &#1178Р 2003.07.04 N 473, 2012.01.18 N 547-IV (ал&#1171аш&#1179ы ресми жариялан&#1171анынан кейiн к&#1199нтiзбелiк он к&#1199н &#1257ткен со&#1187 &#1179олданыс&#1179а енгiзiледi), 2012.02.13 N 553-IV (ал&#1171аш&#1179ы ресми жариялан&#1171анынан кейiн к&#1199нтiзбелiк он к&#1199н &#1257ткен со&#1187 &#1179олданыс&#1179а енгiзiледi) За&#1187дарымен.

Статья 1 ...12-1 12-2 13 14 15 ...45 

Перейти к статье


Добавить комментарий к 13-бап Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы