Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< Законы РК

Азаматтық қорғау туралы


Скачать бесплатно Азаматтық қорғау туралы 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ

Азаматтық қорғау туралы 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ Содержание


1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар 2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасы 3-бап. Азаматтық қорғаудың негізгі міндеттері мен қағидаттары 4-бап. Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесі 5-бап. Азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесі 6-бап. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі 7-бап. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссиялар 8-бап. Азаматтық қорғау қызметтері және эвакуациялық органдар 9-бап. Азаматтық қорғау құралымдары 10-бап. Уәкілетті органның білім беру ұйымдары 11-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң азаматтық қорғау саласындағы құзыретi 12-бап. Уәкілетті орган 12-1-бап. Мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органның құзыреті 12-2-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган 13-бап. Орталық атқарушы органдардың азаматтық қорғау саласындағы құзыреті 14-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің азаматтық қорғау саласындағы құзыреті 15-бап. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың азаматтық қорғау саласындағы құзыреті 16-бап. Ұйымдардың азаматтық қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері 17-бап. Қоғамдық бірлестіктердің азаматтық қорғау саласындағы қызметі 18-бап. Жеке тұлғалардың азаматтық қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері 19-бап. Азаматтық қорғанысқа басшылық және оны басқару 20-бап. Қалаларды азаматтық қорғаныс бойынша топтарға жатқызу. Ұйымдарды азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызу 21-бап. Азаматтық қорғаныс іс-шаралары 22-бап. Азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдері және бейбіт уақыт пен соғыс уақытындағы олардың міндеттері 23-бап. Азаматтық қорғаныс объектiлерi мен мүлкi 24-бап. Уәкілетті органның авиациясы 25-бап. Авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдарын құру 26-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының қызметi 27-бап. Авариялық-құтқару қызметтерін, құралымдарын және құтқарушыларды аттестаттау 28-бап. Авриялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын тіркеу 29-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының, сондай-ақ мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін үйлестiру 30-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын қайта бейіндеу және тарату 31-бап. Құтқарушылар 32-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын жасақтау 33-бап. Құтқарушылардың құқықтары 34-бап. Құтқарушылардың мiндеттерi 35-бап. Құтқарушылардың жұмыс (қызмет) және демалыс режимi 36-бап. Азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау 37-бап. Азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылау 38-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау 39-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау 40-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау 41-бап. Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғаудың жалпы іс-шаралары 42-бап. Су басулардан, тасқын сулардан, су жайылудан, теңіздер мен ірі су айдындарының таяздануынан, сел тасқындарынан, қар көшкіндерінен, шөгулерден, құламалардан азаматтық қорғау іс-шаралары 43-бап. Пайдалы қазбалардың кен орындарын игерумен байланысты төтенше жағдайлардан азаматтық қорғау іс-шаралары 44-бап. Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғау іс-шараларын орындау 45-бап. Азаматтық қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер 46-бап. Азаматтық қорғау саласында оқыту 47-бап. Азаматтық қорғау саласында хабар беру және білімді насихаттау 48-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау 49-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде жүргізілетін іс-шаралар 50-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға басшылық 51-бап. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын төтенше жағдайларды жоюға тарту 52-бап. Төтенше жағдайларды жою үшін ішкі істер органдарының, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың күштері мен құралдарын, қоғамдық бірлестіктер мен халықты тарту, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін қолдану 53-бап. Авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдарына өз қызметін жүзеге асыруына жәрдемдесу 54-бап. Уәкілетті органның жедел резерві 55-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде мүлікті реквизициялау 56-бап. Төтенше жағдайларды жою кезіндегі авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстар 57-бап. Төтенше жағдайлардың салдарларын жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу 58-бап. Жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған ортаға келтірілген зиянды (нұқсанды) өтеу 59-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 60-бап. Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі 61-бап. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтық реттеу 62-бап. Өрт қауiпсiздiгi шараларын әзiрлеу және iске асыру 63-бап. Өрттерді сөндіру 64-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу объектілері және сәйкестікті растау 65-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау және шығару кезіндегі өрт қауіпсіздігі талаптары 66-бап. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу объектілерін пайдалану, сақтау, тасымалдау, қолдану және іске асыру кезіндегі өрт қауіпсіздігі талаптары 67-бап. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет 68-бап. Өртке қарсы ерікті құралымдар 69-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 70-бап. Қауіпті өндірістік объектілердің белгілері 71-бап. Қауіпті өндірістік объектілер 72-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттау 73-бап. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк сараптамасы 74-бап. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру 75-бап. Жарылғыш заттар мен олардың негiзiнде жасалған бұйымдарды ұдайы қолдануға, жарылыс жұмыстарын жүргiзуге рұқсат беру 76-бап. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін міндетті декларациялау 77-бап. Қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару 78-бап. Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келісу 79-бап. Қауiптi өндiрiстiк объектiлердің және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері жөніндегі өзге де ұйымдардың мамандарын, жұмыскерлерін даярлау, қайта даярлау 80-бап. Аварияларды жою жоспары 81-бап. Оқу дабылдары және аварияларға қарсы жаттығулар 82-бап. Қауіпті өндірістік объектіні пайдалануды жүзеге асыратын ұйымның оқыс оқиға, авария кезіндегі іс-қимылы 83-бап. Аварияларды тергеп-тексеру жөнiндегi комиссия 84-бап. Аварияны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құқықтары 85-бап. Аварияны тергеп-тексерудің мiндеттерi 86-бап. Аварияны тергеп-тексеру материалдары 87-бап. Аварияны тергеп-тексеру қорытындылары 88-бап. Аварияны тергеп-тексеру бойынша шығыстар 89-бап. Мемлекеттiк резерв жүйесi 90-бап. Мемлекеттiк резервтiң мақсаты 91-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарының құқықтық мәртебесi 92-бап. Мемлекеттiк резервке материалдық құндылықтарды қоюға тапсырыстарды орналастыру 93-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарын орналастыру 94-бап. Мемлекеттiк резервтен материалдық құндылықтарды пайдалану негiздерi және шығару тәртiбi 95-бап. Нарыққа реттеушiлiк ықпал ету үшiн мемлекеттiк резервті пайдалану 96-бап. Мемлекеттiк резервтен материалдық құндылықтарды нарыққа реттеушiлiк ықпал ету үшін шығару тәртiбi 97-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарын тасымалдауды қамтамасыз ету 98-бап. Мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарының бар-жоғы және қозғалысы туралы есептілік 99-бап. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын есепке алу 100-бап. Азаматтық қорғау органдары қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлерінің мәртебесі 101-бап. Азаматтық қорғау органдары қызметкерлерi мен өзге де жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу, оларды зейнетақымен және өзге де қамсыздандыру 102-бап. Азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлерінің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің өмірі мен денсаулығын қорғау, оларды медициналық қамтамасыз ету 103-бап. Құтқарушылар мен олардың отбасы мүшелерiнiң әлеуметтiк кепiлдiктерi 104-бап. Азаматтық қорғау іс-шараларын қаржыландыру 105-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық 106-бап. Азаматтық қорғау саласындағы дауларды шешу 107-бап. Азаматтық қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық 108-бап. Шетелдіктердің, шетелдік және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағындағы халықты азаматтық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметі 109-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Другие нормативные акты

Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесi туралы Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы Арнаулы әлеуметтiк қызметтер туралы Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы


Добавить комментарий к Азаматтық қорғау туралы 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ