Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы
38-бап. Есірткі, психотроптық заттар мен пркурсорлар айналымы саласындағы бұзылушылықтар үшін жауаптылықСт. 38 Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қар 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы бұзушылықтар үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.  

Әкiмшiлiк және қылмыстық жауаптылыққа тарту кезінде Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi және Заңсыз айналымда жүргенi анықталған есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, iрi және өте iрi мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте қолданылады (1, 2-қосымшалар). 

Ескерту. 38-бап жаңа редакцияда - ҚР 2002.05.31 № 327, өзгерту енгізілді - 2006.12.29 № 209, 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
  "Есірткі, психотроптық заттар,
прекурсорлар және олардың
заңсыз айналымы мен теріс
пайдаланылуына қарсы іс-қимыл
шаралары туралы" 1998 жылғы
10 шілдедегі N 279-І Қазақстан
Республикасының Заңына
1-қосымша
 

Ескерту. 1-қосымша 2002 жылғы "Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысында" жарияланған, N 10 қосымша, 106-құжат.

Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.03.02 № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.05.31 N 440-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың
ТIЗIМI


Осы Тiзiм Қазақстан Республикасы 1998 жылы қосылған 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы Бiрыңғай Конвенция Тiзiмдерінiң, 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияның және 1988 жылғы Есiрткi құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы конвенцияның негiзiнде жасалды.  

Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi төрт кестеден және тiзiмнен тұрады. I, II және III кестелердегi заттардың атаулары Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) ұсынған халықаралық тiркелмеген атауларға, 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы бiрыңғай конвенцияда, 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияда көрсетiлген атаулар мен сипаттамаларға, сондай-ақ басқа да тiркелмеген атауларға сәйкес келедi. Төменде олардың сипаттамасы немесе химиялық атауы келтiрiледi. 

І-кестеге медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның IV тiзiмi мен I тiзiмiнiң бiр бөлiгi және 1971 жылғы Конвенцияның I тiзiмi). 

II кестеге медициналық мақсатта пайдаланылатын және қатаң бақылаудағы (1961 жылғы Конвенцияның I тiзiмнiң бөлiгi, II тiзiмi және 1971 жылғы Конвенцияның II тiзiмi) есiрткi және психотроптық заттар енгiзілген. 

III кестеге медициналық мақсатта пайдаланылатын және бақылаудағы есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның III тiзiмi мен 1971 жылы Конвенцияның III және IV тiзiмдерi). 

IV кестеге бақылаудағы прекурсорлар (есiрткi және психотроптық заттарды заңсыз дайындау кезiнде жиi пайдаланылатын химиялық заттар мен өсiмдiктер) енгізілген (1988 жылғы Конвенцияның I және II кестелерi).  

Құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, Қазақстан Республикасында бақылауға жататын және ветеринарияда қолдануға рұқсат етілген дәрі-дәрмек құралдарының тізіміне тиісті лицензия болған кезде диагностикалық, емдік және профилактикалық құралдар ретінде пайдаланылуы мүмкін дәрі-дәрмек препараттары енгізілген.  

Есiрткi немесе психотроптық заттарға олардың препараттары да жатады, олардың атаулары (синонимдерi) Тiзiмге енгiзiлмеген.  

I КЕСТЕ
МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ЕСIРТКI
ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI
А. ЕСIРТКI ЗАТТАР


1. АЛЛИЛПРОДИН  

2. АЛЬФАМЕПРОДИН  

3. АЛЬФАМЕТАДОЛ  

4. АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ  

5. АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ  

6. АЛЬФАПРОДИН  

7. АНИЛЭРИДИН  

8. АЦЕТИЛ-АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ  

9. АЦЕТИЛДЕНДIРIЛГЕН АПИЫН  

апиынды ацетилдендiру жолымен алынатын, құрамында есiрткiлік  

белсендi алкалоидтар, оның iшiнде морфин, кодеин, тебаин бар өнiм  

және оларды ацетилдендiру өнiмдерi - әртүрлi арақатынастардағы  

ацетилкодеин, моноацетилморфин, диацетилморфин;  

10. АЦЕТОРФИН  

11. БЕНЗЕТИДИН  

12. БЕЗИТРАМИД  

13. БЕТА-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ  

14. БЕТА-ГИДРОКСИ ФЕНТАНИЛ  

15. БЕТАМЕПРОДИН  

16. БЕТАМЕТАДОЛ  

17. БЕТАПРОДИН  

18. БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ  

19. ГАШИШ, АНАША  

Каннабис өсiмдiгi тозаңының арнайы дайындалған қоспасы немесе  

қоспаға ұнтақ іспетті ме, таблетка ма, түйiршiкте, нығыздалған  

плитка ма, паста ма және басқадай ма қандай нысан берiлгенiне  

қарамастан әртүрлi толықтырушылары бар каннабис өсiмдiгiнiң басым  

өңдеу (ұнтақтау, жаншу және т.б.) жолымен дайындалған қоспа;  

20. ГЕРОИН  

21. алып тасталды

22. ГИДРОКСИПЕТИДИН  

23. ДЕЗОМОРФИН  

24. ДИАМПРОМИД  

25. ДИФЕНОКСИН  

26. ДИЭТИЛТИАМБУТЕН  

27. ДИМЕНОКСАДОЛ  

28. ДИМЕПГЕПТАНОЛ  

29. ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН  

30. ДИОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ  

31. ДИПИПАНОН  

32. ДРОТЕБАНОЛ  

33. ИЗОМЕТАДОН  

34. МАРИХУАНА (КАННАБИС) (CANNABIS) - Саnnabis тектес өсiмдiктiң уақталған немесе уақталмаған жоғары бөлiктерi - кептiрiлген немесе кептiрілмеген түрдегi жапырақтары мен гүлшоғырлары;  

35. КЕТОБЕМИДОН  

36. КЛОНИТАЗЕН  

37. КОДОКСИМ  

38. КОКАИН  

кокаин гидрохлоридінен басқа бензоилэекгониннің метил эфирі,  

39. КОКА ЖАПЫРАҒЫ  

"Кока жапырағы" барлық эгонин, кокаин және кез келген басқа да  

экгонин алколоидтары алынған жапырақтарды қоспағанда кокаин бұтағын  

бiлдiредi.  

40. КӨКНӘР САБАҒЫ (POPPY STRAW)  

Тұқымдары мен тамырларын қоспағанда, құрамында есiрткiлiк  

белсендi алкалоидтар (морфин, кодеин, тебаин) бар кез келген  

тәсілмен жиналған ұйықтататын көкнәр түрiндегi өсiмдiктердiң кез  

келген түрi мен сортындағы өсімдiктiң барлық бөлiгi;  

41. МЕТАДОННЫҢ АРАЛЫҚ ӨНIМI  

42. 3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ  

42. 3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ  

44. 0-3-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН  

(3-Моnоасеtуlмоrрhinе, 3-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгiнiң бiрi ретiнде жиi  

кездесетiн морфиндi толық ацетилдендірмеу өнiмi;  

45. 0-6-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН  

(6-Моnоасеtуlмоrрhinе, 6-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгінiң бiрi ретiнде жиi  

кездесетiн морфиндi толық ацетилдендiрмеу өнiмi;  

46. МОРАМИДА, АРАЛЫҚ ӨНIМ  

47. МОРФИН МЕТОБРОМИД  

Морфиннiң басқа да метилаттары  

48. МОРФИН-N-ОКСИД  

49. МППП  

50. НОРАЦИМЕТАДОЛ  

51. НОРКОДЕИН  

52. НОРМЕТАДОН  

53. НОРМОРФИН  

Диметилморфин  

54. НОРПИПАНОН  

55. АПИЫН (ҰЙЫҚТАТАТЫН КӨКНӘР)  

Papaver somniferum L түрiнiң өсiмдiгi  

56. ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ  

57. ПЕПАП  

58. ПЕТИДИН  

59. ПЕТИДИННIҢ А, В, С АРАЛЫҚ ӨНIМI  

60. ПИМИНОДИН  

61. ПРОГЕПТАЗИН  

62. ПРОПЕРИДИН  

63. КАННАБИС (СОРА) ӨСIМДIГI - құрамында тетрагидроканнабинол бар (егер олар өсiмдiктiң өзiмен немесе өсiмдiктiң басқа бөлiктерiмен бiрге болмаса, тұқымы мен тамырын қоспағанда) Саnnabis тектес кез келген өсiмдiк;  

64. КАННАБИС ШАЙЫРЫ  

Каннабис шайыры - каннабис өсiмдiгiнен бөлiнiп алынған  

тазартылған немесе тазартылмаған шайыры бiлдiредi.  

65. ТИОФЕНТАНИЛ  

66. ФЕНАДОКСОН  

67. ФЕНАМПРОМИД  

68. ФЕНОМОРФАН  

69. ФЕНОПЕРИДИН  

этил эфирі 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин  

4-4-карбон қышқылы  

70. ЭКГОНИН  

Экгонин мен оның күрделi эфирлерi және экгонин мен кокаинге  

айналуы мүмкiн болатын оның туындылары  

71. КАННАБИС СЫҒЫНДЫСЫ (ГАШИШ МАЙЫ)  

Каннабис, каннабистi сығу жолымен алынған органикалық  

ерiткiшпен немесе өсiмдiк майымен және т.б. араластырылған  

каннабистiң қоспасы  

72. ЭТИЛМЕТИЛТИАМБУТЕН  

73. ЭТОНИТАЗЕН  

74. ЭТОРФИН  

осы Кестеде аталған есірткі заттардың күрделі және жай  

эфирлері, олар мұндай күрделі және жай эфирлер болуы мүмкін барлық  

жағдайларда;  

осы Кестеде аталған есірткі заттардың изомерлері, мұндай  

изомерлер болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір  

түрде алып тасталмаса);  

осы Кестеде аталған барлық есірткі заттардың күрделі  

эфирлердің, жай эфирлердің және изомерлердің тұздарын қоса  

алғандағы тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай тұздар болуы  

мүмкін барлық жағдайларда. 

Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат тектестер. 

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР


1. АМИНОРЕКС  

2. БРОЛАМФЕТАМИН - ДОБ  

3. ДМА  

4. ДМГП  

5. ДМТ  

6. ДОЭТ  

7. ДЭТ  

8. КАТИНОН  

9. (+)-ЛИЗЕРГИД, ЛСД, ЛСД 25  

10. МДМА  

11. 4-МТА  

12. МЕКЛОКВАЛОН  

13. ММДА  

14. N-ГИДРОКСИ МДА  

15. N-ЭТИЛ МДА  

16. МЕСКАЛИН  

17. МЕТАКВАЛОН  

18. МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)  

19. МЕТАМФЕТАМИН РАЦЕМАТ  

20. 4-МЕТИЛАМИНОРЕКС  

21. МЕТКАТИНОН (ЭФЕДРОН)  

22. ПАРАГЕКСИЛ  

23. ПМА  

24. САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ТҮРIНIҢ ТҮЙНЕГІ (КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛIГI)  

мысалы, психотроптық заттары бар COPRINUS MICACES  

(кептiрiлген де, кептiрiлмеген уақталған), сондай-ақ бұл  

саңырауқұлақтарды қайта өңдеу өнiмдерi, оның iшiнде психотроптық  

заттары бар қолдан дайындалған препараттар (псилобицин, псилоцин  

және басқалары)  

25. ПСИЛОЦИБИН  

26. ПСИЛОЦИН, ПСИЛОТСИН  

27. РОЛИЦИКЛИДИН (ФЦП)  

28. СТП, ДОМ  

29. ТЕНАМФЕТАМИН, МДА  

30. ТЕНОЦИКЛИДИН, ТЦП  

31. ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ, оның барлық изомерлерi мен олардың  

стереохимиялық нұсқалары  

32. TMA (TMA)  

33. ФЕНЦИКЛИДИН, ПЦП  

34. ЭТИЦИКЛИДИН, ФЦГ  

35. ЭТРИПТАМИН  

36. БДБ  

37. МБДБ  

38. СИНТЕТИКАЛЫҚ КАННАБИНОИДТАР 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил) фенол (СР-47,497) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С6) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С8) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С9) 

(6аR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-демитил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10, 10а-тетрагидробензо [с] хромен-1-ол (HU-210) 

(2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-007) 

1-Пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018) 

(1-Бутил-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-073) 

(4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-081) 

(2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)(4-метоксинафталин-1-ил) метанон (JWH-098) 

1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-116) 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-122) 

(4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-149) 

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-175) 

(Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил] пентан (JWH-176) 

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-184) 

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-185) 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-192) 

(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-193) 

2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-194) 

(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1-Н-индол-3-ил)(нафталин-1-ил) метан (JWH-195) 

2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-196) 

2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-197) 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-198) 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-199) 

(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-200) 

1-Пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол; 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон (JWH-250); 

Осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы  

мүмкін барлық жағдайларда. 

Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тектестер. 

II КЕСТЕ
МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДАҒЫ
ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI
А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР


1. АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ  

2. АЛЬФЕНТАНИЛ  

3. АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН  

4. АЦЕТИЛМЕТАДОЛ  

5. БЕНЗИЛМОРФИН  

6. ГИДРОКОДОН  

7. ГИДРОМОРФИНОЛ  

8. ГИДРОМОРФОН  

9. ДЕКСТРОМОРАМИД  

10. ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН  

11. ДИГИДРОКОДЕИН  

12. ДИГИДРОМОРФИН  

13. ДИФЕНОКСИЛАТ  

14. КОДЕИН  

15. алып тасталды

16. КОКАИН ГИДРОХЛОРИДІ  

17. ЛЕВОМЕТОРФАН  

18. ЛЕВОМОРАМИД  

19. ЛЕВОРФАНОЛ  

20. ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН  

21. МЕТАДОН  

22. МЕТАЗОЦИН  

23. МЕТИЛДЕЗОРФИН  

24. МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН  

25. МЕТОПОН  

26. МИРОФИН  

27. МОРФЕРИДИН  

28. МОРФИН  

29. алып тасталды

30. МОРФИН ГИДРОХЛОРИДІ  

31. НИКОДИКОДИН  

32. НИКОКОДИН  

33. НИКОМОРФИН  

34. НОРЛЕВОРФАНОЛ  

35. ОКСИКОДОН  

36. ОКСИМОРФОН  

37. ОМНОПОН  

38. АПИЫН  

көкнәр өсiмдiгiнiң есiрткiлiк белсендi алколоидтары бар  

қоюланған сөлi  

39. ПИРИТРАМИД (ДИПИДОЛОР)  

40. ПРОМЕДОЛ  

41. ПРОПИРАМ  

42. ПРОСИДОЛ  

43. РАЦЕМЕТОРФАН (ДЕКСТРАМЕТОРФАН, ДИМОРФАН)  

44. РАЦЕМОРАМИД  

45. РАЦЕМОРФАН  

46. СУФЕНТАНИЛ  

47. ТЕБАИН  

(апиын алкалоиды)  

48. ТЕБАКОН  

49. ТИЛИДИН  

50. ТРИМЕПЕРИДИН  

51. ФЕНАЗОЦИН  

52. ФЕНТАНИЛ  

53. ФОЛЬКОДИН  

54. ФУРЕТИДИН  

55. ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ АПИЫН  

Құрамында апиынды алкалоидтар, оның iшiнде есiрткiсi күшті  

морфин, кодеин, тебаин бар ұйықтататын көкнәр түрiндегi апиын  

шикiзатынан немесе сабағынан әртүрлi ерiткiштермен ажыратып алу  

жолымен алынатын өнiм.  

56. ЭТИЛМОРФИН  

57. ЭТОКСЕРИДИН  

және осы Кестеде аталған есірткі заттардың стереоизомерлері,  

осы нақты химиялық таңбалаудың шеңберінде мұндай изомерлердің болуы  

мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып  

тасталмаса);  

изомерлердің тұздарын қоса алғандағы осы Кестеде аталған  

барлық есірткі құралдарының тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай  

тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда. 

Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат тектестер. 

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР


1. АМФЕТАМИН  

2. БУПРЕНОРФИН (НОРФИН)  

3. ГЛЮТЕТИМИД (НОКСИРОН)  

4. ДЕКСАМФЕТАМИН  

5. ЛЕВАМФЕТАМИН  

6. ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН  

7. МЕТИЛФЕНИДАТ  

8. ПЕМОЛИН  

9. ПЕНТОБАРБИТАЛ  

10. СЕКОБАРБИТАЛ  

11. 2С-В  

12. ФЕНЕТИЛЛИН  

13. ФЕНМЕТРАЗИН  

14. ЦИПЕПРОЛ  

15. ЭТИЛАМФЕТАМИН  

16. Гамма-оксимайлы қышқыл (ГОМҚ) 

осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы  

мүмкін барлық жағдайларда. 

Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тектестер. 

III КЕСТЕ
МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ БАҚЫЛАУДАҒЫ
ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI
А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР


1. Олардың бiр немесе бiрнеше ингредиенттермен қосылуы және  

бөлiнбеген препараттарда 2,5 проценттен аспайтын қоспа кезiнде бiр  

дозасында 100 мг астам есiрткi құралдарын қамтуы жағдайларында  

ацетилдигидрокодеиннiң,  

кодеиннiң,  

дигидрокодеиннiң,  

никокодиннiң,  

никодикодиннiң және  

фолькодиннiң,  

этилморфиннiң препараттары.  

2. Бiр дозасында 100 мг астам пропирамы бар және кемiнде  

метилцеллюлозаның осындай мөлшерiмен қосылған пропирам препараты.  

3. Бiр дозасында 135 мг астам декстропропоксивенi бар және  

ажыратылмаған препараттарда ең көбі 2,5 процент концентрацияланған  

жағдайдағы, ауыз арқылы пайдалануға арналған декстропропоксивен  

препараттары, мұндай препараттарда 1971 жылғы Психотроптық заттар  

туралы конвенцияға сәйкес бақылаудағы қандай да болсын заттар  

болмаған жағдайда.  

4. Сусыз морфин-негiзге қайта есептегенде 0,2 проценттен  

аспайтын морфинi бар және есiрткi құралы оңай жүзеге асырылатын  

тәсiлдердiң көмегiмен немесе халық денсаулығына қауiп төндiруi  

мүмкін мөлшерде аталған препараттан алынбайтын бiр немесе бiрнеше  

ингридиенттермен қосылған апиын немесе морфин препараттары.  

5. Бiр дозасында 0,5 мг аспайтын дифеноксилаты және мөлшерi  

дифеноксиннiң дозасының 5 процентiнен кем емес мөлшерге бара-бар  

атропин сульфаты бар дифеноксилат препараты.  

6. Дифеноксилаттың дозасының 1 процентiнен кем емес мөлшерге  

бара-бар атропин сульфаттың негiзi мен мөлшерiне қайта  

есептегендегi бір дозаға 2,5 мг дифеноксилатты бар дифеноксилат  

препараты.  

7. Осы Кестеде көрсетiлген формулалардың қандай да болсын  

бiреуiмен жасалған препараттар мен мұндай препараттардың есiрткi  

заттар жоқ кез келген затпен қоспасы. 

Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат тектестер 

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР


1. АЛЛОБАРБИТАЛ  

2. АЛЬПРАЗОЛАМ  

3. АМОРБАРБИТАЛ  

4. АМФЕПРАМОН  

5. БАРБИТАЛ  

6. БЕНЗФЕТАМИН  

7. БРОМАЗЕПАМ  

8. БРОТИЗОЛАМ  

9. БУТАЛБИТАЛ  

10. БУТОБАРБИТАЛ  

11. ВИНИЛБИТАЛ  

12. ГАЛАЗЕПАМ  

13. ГАЛОКСАЗОЛАМ  

14. Алып тасталды - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

15. ДЕЛОРАЗЕПАМ  

16. ДИАЗЕПАМ  

17. ЗОЛПИДЕМ  

18. КАМАЗЕПАМ  

19. КАТИН  

20. КЕТАЗОЛАМ  

21. КЛОБАЗАМ  

22. КЛОКСАЗОЛАМ  

23. КЛОНАЗЕПАМ  

24. КЛОРАЗЕПАТ  

25. КЛОИТИАЗЕПАМ  

26. ЛЕФЕТАМИН  

27. ЛОПРАЗОЛАМ  

28. ЛОРАЗЕПАМ  

29. ЛОРМЕТАЗЕПАМ  

30. МАЗИНДОЛ  

31. МЕДАЗЕПАМ  

32. МЕЗОКАРБ  

33. МЕПРОБАМАТ  

34. МЕТИПРИЛОН  

35. МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ  

36. МЕФЕНОРЕКС  

37. МИДАЗОЛАМ  

38. НИМЕТАЗЕПАМ  

39. НИТРАЗЕПАМ  

40. НОРДАЗЕПАМ  

41. ОКСАЗЕПАМ  

42. ОКСАЗОЛАМ  

43. ПЕНТАЗОЦИН  

44. ПИНАЗЕПАМ  

45. ПИПРАДРОЛ  

46. ПИРОВАЛЕРОН  

47. ПРАЗЕПАМ  

48. СЕКБУТАБАРБИТАЛ  

49. ТЕМАЗЕПАМ  

50. ТЕТРАЗЕПАМ  

51. ТРИАЗОЛАМ  

52. ФЕНДИМЕТРАЗИН  

53. ФЕНКАМФАМИН  

54. ФЕНОБАРБИТАЛ  

55. ФЕНПРОПОРЕКС  

56. ФЕНТЕРМИН  

57. ФЛУДИАЗЕПАМ  

58. ФЛУРАЗЕПАМ  

59. ФЛУНИТРАЗЕПАМ  

60. ХЛОРДИАЗЕПОКСИД  

61. ЦИКЛОБАРБИТАЛ  

62. ЭСТАЗОЛАМ  

63. ЭТИНАМАТ  

64. ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ  

65. ЭТХЛОРВИНОЛ  

Осы Кестеде тiзiп көрсетілген заттардың тұздары, мұндай тұздардың болуы мүмкiн барлық жағдайларда. 

Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тектестер. 

IV КЕСТЕ
БАҚЫЛАУДАҒЫ ПРЕКУРСОРЛАРДЫҢ (ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ
ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ДАЙЫНДАУ КЕЗIНДЕ ЖИI ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН
ӨСIМДIК ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ) ТIЗIМI


I Тізбе II Тізбе  

N-ацетилантранил қышқылы Ангидрид сiрке қышқылы  

Изосафрол Антранил қышқылы  

Лизергин қышқылы Ацетон  

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон Метилэтилкетон  

Норэфедрин Калий перманганаты  

Пиперональ Күкiрт қышқылы*  

Псевдоэфедрин Тұз қышқылы*  

Сафрол Пиперидин  

1-фенил-2-пропанон  

Эргометрин Толуол  

Эрготамин Фенил сiрке қышқылы  

Эфедрин Этил эфирi  

Эфедра шөбі  

IV Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар түзілуі  

мүмкін барлық жағдайларда.  

__________  

* Тұз қышқылы мен күкiрт қышқылының тұздары ерекше тәртiппен  

IV Кестенің тізбесінен алынып тасталды.  

Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті және
ветеринарияда қолданылуы рұқсат етілген, құрамында
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар
дәрілік құралдардың; тиісті лицензия болған жағдайда
диагностикалық, емдік және профилактикалық құралдар
ретінде пайдаланылуы мүмкін дәрілік препараттардың
ТІЗІМІ
А. Есірткі заттар


__________________________________________________________________  

р/с N ! Атауы  

------------------------------------------------------------------  

1 Морфин гидрохлориді  

2 Кокаин гидрохлориді  

3 Омнопон  

4 Омнопон ерітіндісі  

5 Ұнтақталған апиын  

6 Кодеин  

7 Этилморфин  

8 Промедол  

9 Промедол ерітіндісі  

10 Тикодин ерітіндісі (кодеиннің син.)  

11 Апиын экстрактісі бар балауызшамдар  

(апиын препараты)  

12 Текодин (кодеиннің син.)  

13 Апиын (кодеин препараты)  

14 Фентанил  

15 Құрғақ апиын экстракты  

16 Апиын тұнбасы  

17 Этилморфин  

18 Гидрокодон  

------------------------------------------------------------------  

В. Психотроптық заттар


__________________________________________________________________  

р/с N ! Препараттың атауы  

------------------------------------------------------------------  

1 Амфетамин  

2 Пентобарбитал  

3 Барбитал  

4 Диазепам  

5 Кетазолам  

6 Клоназепам  

7 Лоразепам  

8 Мепробамат  

9 Нитразепам  

10 Оксазепам  

11 Фенобарбитал  

12 Флуразепам  

13 Флунитразепам  

14 Хлордиазепоксид  

15 Циклобарбитал  

16 Гексанал-натрий син. Циклобарбитал  

------------------------------------------------------------------  

С. Прекурсорлар


__________________________________________________________________  

Р/с N ! Препараттың атауы  

------------------------------------------------------------------  

1 N-ацетилантранил қышқылы  

2 Лизергин қышқылы  

3 3,4-метилендиоксифенил - пропанон  

4 1-фенил-2 пропанон  

5 Эргометрин  

6 Эрготамин  

7 Эфедрин  

8 Эфедра шөбі  

9 Сірке қышқылының андигриді  

10 Ацетон  

11 Метилэтилкетон  

12 Калий перманганаты  

13 Күкірт қышқылы  

14 Тұз қышқылы  

15 Пиперидин  

16 Толуол  

17 Фенилсірке қышқылы  

18 Этил эфирі  

------------------------------------------------------------------  

Қазақстан Республикасында бақылаудан алып тасталған,
құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар
бар көп компонентті дәрілік препараттардың
ТІЗІМІ


Ескерту. Тізім алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2006.03.02. № 130 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.  

"Есірткі, психотроптық заттар, 

прекурсорлар және олардың заңсыз 

айналымы мен теріс  

пайдаланылуына қарсы іс-қимыл  

шаралары туралы" 1998 жылғы  

10 шілдедегі N 279-І Қазақстан  

Республикасының Заңына  

2-қосымша  

Ескерту. 2-қосымша 2002 жылғы "Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысында" жарияланған, N 10 қосымша, 106-құжат.

Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.05.31 № 440-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі,
психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорларды шағын,
ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы
ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ


Ескерту. 2-қосымшаның тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

I Кесте  

------------------------------------------------------------------  

ЕСIРТКI ЗАТТАР


------------------------------------------------------------------  

Мөлшерлерi граммен  

------------------------------------------------------------------  

Атауы ! Шағын ! Iрi ...астам ! Өте iрi  

! ..нен..дейiн ! қоса есептеген.! ... астам  

! ! де ...дейiн !  

------------------------------------------------------------------  

Марихуана:  

кептiрiлген 0,5-50,0 50,0-1000 1000  

кептiрiлмеген 5,0-200,0 200,0-5000 5000  

------------------------------------------------------------------  

Гашиш 0,5-5,0 5,0-200 200  

------------------------------------------------------------------  

Каннабис шайыры 0,1-0,5 0,5-40,0 40,0  

------------------------------------------------------------------  

Каннабис экстрактісі 0-0,05 0,05-50,0 50,0  

(гашиш майы)  

------------------------------------------------------------------  

Бейтарап толықтыру.  

шыларды (ұн, қант,  

крахмал және басқалары)  

қоса алғанда апиын 0,1-2,0 2,0-100,0 100,0  

------------------------------------------------------------------  

Экстракциялық апиын 0-0,1 0,1-3,0 3,0  

Ацетилдендірілген апиын 0-0,05 0,05-1,5 1,5  

0-6 Моноацетилморфин 0-0,1 0,1  

0-3 Моноацетилморфин 0-0,1 0,1  

------------------------------------------------------------------  

Көкнәрдiң сабағы  

кептірілген 0,5-20,0 20,0-500 500  

кептірілмеген 2,5-100,0 100,0-2500 2500  

------------------------------------------------------------------  

Морфин 0-0,01 0,01-1,0 1,0  

(негiзi мен тұздары) 1 амп. (1-ден 100-ге (100 амп.  

1% ерiт. дейін амп.1% 1% ерiт)  

ерiт.)  

------------------------------------------------------------------  

Героин, ілесіп жүретін 0-0,01 0,01-1,0 1,0  

заттар мен толықтырушы.  

ларды қоса алғанда  

------------------------------------------------------------------  

Кодеин (негiзi мен 0-0,2 0,2-10,0 10,0  

тұздары) және бiр  

таблеткада кемiнде  

0,015 г бар оның  

дәрiлiк нысандары  

1-14 табл. (14 табл.- (660 таб.  

0,015-тен 660 табл. 0,015-тен)  

0,015-тен)  

------------------------------------------------------------------  

Промедол 0-0,03 0,03-3,0 3,0  

(1-3 амп. 1% (3-300 амп. (300 амп.  

ерiт.) 1% ерiт.) 1% ерiт.)  

------------------------------------------------------------------  

Фенфанил, 0-0,0002 0,0002  

суфентанил 1-20 амп. 20 амп.  

0,005 %-тен 0,005 %-тен  

ерiт. ерiт.  

2 мл-ден 2 мл-ден  

------------------------------------------------------------------  

Альфаметилфентанил, 0,00001- 0,001  

ацетилальфаметилфентанил, 0,001  

бетагидрокси-3-метил-фентанил,  

парафлуорофентанил,  

3-метил-фентанил  

------------------------------------------------------------------  

Ацетилдигидрокодеин 0-0,01 0,01-1,0 1,0  

(ацетилкодеин)  

------------------------------------------------------------------  

Омнопон (пантопон) 0-0,03 0,03-3,0 3,0  

(1-3 амп. 3-300 амп. (300 амп.  

1% ерiт.) 1% ерiт.) 1% ерiт.)  

------------------------------------------------------------------  

Кокаин (негiзi және 0-0,01 0,01-1,0 1,0  

тұздары), ілесіп жүретін  

қоса алғанда  

------------------------------------------------------------------  

Этилморфин 0-0,02 0,02-2,0 2,0  

гидрохлориді (1-2 табл. 2-1000 табл. (1000 таб.  

(дионин) 0,01-ден) 0,01-ден) 0,01-ден)  

------------------------------------------------------------------  

Пиритрамид 0-0,01 0,1-1,5 1,5  

(дипидолор) (1-6 амп. (6-100 амп. (100 амп.  

2 мл-ден) 2 мл-ден) 2 мл-ден)  

------------------------------------------------------------------  

Метадон (фенадон) 0-0,01 0,01-1,0 1,0  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Морфилонг 0-0,01 0,01-0,8 0,8  

(1-80 амп. 80 амп.  

0,5% ерiт. 0,5% ерiт.  

2 мл-ден) 2 мл-ден)  

------------------------------------------------------------------  

Есірткі зат тектестердің мөлшері өздеріне тектес болып табылатын есірткі заттардың мөлшеріне сәйкес келеді. 

II Кесте  

------------------------------------------------------------------  

ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР


------------------------------------------------------------------  

Мөлшерлерi граммен  

------------------------------------------------------------------  

Атауы ! Шағын ! Iрi ...астам ! Өте iрi  

! ..нен..дейiн ! қоса есепте. !... астам  

! !генде ...дейiн!  

------------------------------------------------------------------  

Альпразолам 0,5-5,0 5,0  

(2000-20000 таб. (20000 таб.  

0,25 мг.-нан) 0,25 г.-нан)  

(1000-10000 таб. (10000 таб.  

0,5 мг.-нан) 0,5 мг.-нан)  

(0,5 таб. - 5 таб. (5 таб  

1 гр.-нан) 1 гр.-нан)  

------------------------------------------------------------------  

Аминорекс 0-0,01 0,01-0,1 0,1  

------------------------------------------------------------------  

Аморбарбитал  

(барбитал) 0-0,6 0,6-30,0 30,0  

(1-6 таб. 6-300 таб. (300 таб.  

0,1-ден) 0,1-ден) 0,1-ден)  

------------------------------------------------------------------  

Амфепрамон 0-0,125 0,125-7,5 7,5  

(фепранон) (1-5 драже (5-300 драже (300 драже  

0,025-ден) 0,025-ден) 0,025-ден)  

------------------------------------------------------------------  

Амфетамин  

(фенамин)  

(негiзi және тұздары) 0-0,2 0,2-3,0 3,0  

------------------------------------------------------------------  

БДБ (негiзi және  

тұздары) 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

Бромазепам 0,5-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

Бупренорфин  

(норфин 0-0,0012 0,0012-0,12 0,12  

сангезик, тенгезик (1-4 амп. (4-400 амп. (400 амп.  

бупренал, бупренон) 1 мл.-ден, 1 мл.-ден 1 мл.-ден  

1-2 амп. 2-200 амп.  

2 мл.-ден, 2 мл.-ден, 6-600 200 амп.  

1-6 табл. табл. 2 мл.-ден  

0,2 мг.-нан) 0,2 мг-нан) 600 таб.  

0,2 мг-нан  

------------------------------------------------------------------  

Броламфетамин (ДОБ) 0-0,001 0,001  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Глютетимид  

(ноксирон) 0-1,5 (1-6 1,5-25,0 25,0  

(негiзi және тұздары) таб. 0,25-тен) (6-100 таб. (100 таб.  

0,25-тен) 0,25-тен)  

------------------------------------------------------------------  

Диазепам 0,5-5,0 5,0  

Кестеде белгіленген  

беноздиазепиннің басқа (100-1000 таб. (1000 таб.  

да туындылары 5 мг.-нан) 5 мг.-нан)  

------------------------------------------------------------------  

Диэтилтриптамин 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

(ДЭТ) (негiзi және  

тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

ДМА (негiзi және  

тұздары) 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

ДМГП 0-0,05 0,05-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

Диметилтриптамин  

(ДМТ) 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

ДОЭТ (негiзi және  

тұздары) 0-0,001 0,001  

------------------------------------------------------------------  

Катинон 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

Клоназепам 0,5-5 5  

(255-2550 таб. (2550 таб.  

2 мг.-нан) 2 мг.-нан)  

(500 таб. (500 таб.  

1 мг.-нан) 1 мг.-нан)  

------------------------------------------------------------------  

Лоразепам 0,5-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

МБДБ (негiзi және 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Медазепам 0,5-5,0 5,0  

(50-500 таб. (500 таб.  

10 мг.-нан) 10 мг.-нан)  

------------------------------------------------------------------  

Метаквалон  

(негiзi және тұздары) 0-0,05 0,05-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

4-Метиламинорекс 0-0,01 0,01-0,1 0,1  

------------------------------------------------------------------  

Меткатинон (эфедрон), 0-0,002 0,02-1,5 1,5  

ілесе жүретін заттарын  

алғанда негiзi және  

қоса алғанда  

------------------------------------------------------------------  

Метамфетамин, 0-0,02 0,02-1,5 1,5  

первитин  

(негізі мен тұздары,  

ілесе жүретін  

заттарын қоса алғанда)  

------------------------------------------------------------------  

Нитразепам 0,05-5,0 5,0  

(100-1000 таб. (1000 таб.  

5 мг.-нан) 5 мг.-нан)  

------------------------------------------------------------------  

Оксазепам, нозепам 0,05-5,0 5,0  

(50-500 таб. (500 таб.  

10 мг.-нан) 10 мг.-нан)  

------------------------------------------------------------------  

Құрамында амфетамин  

(афин, фенамин) бар  

препараттар (0-1 мл) (1,0-50,0 мл) (50,0 мл)  

------------------------------------------------------------------  

Фенциклидин 0-0,01 0,01  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Этициклидин (ФЦГ) 0-0,01 0,01  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

(+)-Лизергид (ЛСД,  

ЛСД-25) 0-0,0001 0,0001  

------------------------------------------------------------------  

МДМА 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

(метилендиоксиамфетамин),  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Мескалин  

(негiзi және тұздары) 0-0,3 0,3-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

ММДА  

(негiзi және тұздары) 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

N-этил-МДА (МДЕА), 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

N-гидрокси-МДА, 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Псилоцин (псилотсин) 0-0,01 0,01-0,1 0,1  

------------------------------------------------------------------  

Псилоцибин 0-0,01 0,01-0,1 0,1  

------------------------------------------------------------------  

Құрамында псилоцин мен 0-0,5 0,5-50,0 50,0  

псилоцибин бар  

саңырауқұлақтардың  

түйнекті жемісі  

------------------------------------------------------------------  

Ролициклидин (ФЦП) 0-0,01 0,01  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

СТП, ДОМ 0-0,002 0,002  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Тенамфетамин (МДА), 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Теноциклидин (ТЦП, ТСР) 0-0,01 0,01  

(негiзi және тұздары)  

------------------------------------------------------------------  

Пентазоцин (фортрал) 1 таб. 1-100 таб. 100 таб.  

0,05 г-нан 0,05 г-нан 0,05 г-нан  

1 амп. 1-100 амп. 100 амп.  

0,03 г-нан 0,03 г-нан 0,03 г-нан  

------------------------------------------------------------------  

Парагексил (сингексил) 0-0,05 0,05-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

ПМА (негiзi және тұздары) 0-0,02 0,02-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

Пентабарбитал және 0-0,5 0,5-5,0 5,0  

Жиынтық кестенің ІІ  

Кестесінде белгіленген  

барбитур қышқылының  

басқа да туындылары  

------------------------------------------------------------------  

Фенметразин 0-0,1 0,1-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

Фентермин 0-0,1 0,1-1,0 1,0  

------------------------------------------------------------------  

Фепранон (амфепрамон) 0-0,125 0,125-7,5 7,5  

(1-5 драже (5-300 драже (300 драже  

0,025-тен) 0,025-тен) 0,025-тен)  

------------------------------------------------------------------  

Триазолам (хальцион) 0,5-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

Ципепрол 0-0,5 0,5-3,0 3,0  

------------------------------------------------------------------  

Этаминал натрия 0-0,6 0,6-30,0 30,0  

(нембутал) (1-6 табл. (6-300 табл. (300 табл.  

0,1-ден) 0,1-ден) 0,1-ден)  

------------------------------------------------------------------  

Флунитразепам 0,5-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

Хлордиазепоксид 0,5-5,0 5,0  

------------------------------------------------------------------  

Тетрагидроканнабинол 0-0,05 0,05-5,0 5,0  

(оның изомерлерi)  

------------------------------------------------------------------ 

Синтетикалық каннабиноидтар 0-0,05 0,05-50,0 50,0 

------------------------------------------------------------------ 

Психотроптық зат тектестердің мөлшері өздеріне тектес болып табылатын психотроптық заттардың мөлшеріне сәйкес келеді. 

III Кесте  

------------------------------------------------------------------  

ПРЕКУРСОРЛАР


------------------------------------------------------------------  

Мөлшерлері граммен  

------------------------------------------------------------------  

Атауы ! Шағын ..нен ! Iрi ...астам ! Өте iрi  

! ..дейiн қоса ! қоса есептеген.! ... астам  

! есептегенде ! де !  

------------------------------------------------------------------  

Псевдоэфидрин 1,0-10,0 10,0-50,0 50,0  

Норэфедрин, Эфедрин 1,0-10,0 10,0-50,0 50,0  

Эрготамин 4,0-10,0 10,0-50,0 50,0  

Эргометрин 0,2-10,0 10,0-50,0 50,0  

Эфедра  

кептірілген 200-2000 2000-10000 1000  

кептірілмеген 250-2500 2500-12500 12500  

------------------------------------------------------------------  

Сіркесу қышқылының  

андигриді ішкі ведомстволық бақылауға берілген  

Ацетон ішкі ведомстволық бақылауға берілген  

Калий перманганаты ішкі ведомстволық бақылауға берілген  

------------------------------------------------------------------  

ІV Кесте  

ЕСІРТКІ, ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР МЕН ПРЕКУРСОРЛАРҒА
ЖАТҚЫЗЫЛҒАН ӨСІМДІКТЕРДІ ЗАҢСЫЗ ӨСІРУ МӨЛШЕРЛЕРІ


------------------------------------------------------------------  

Өсiмдiктiң атауы мен олардың !Есiрткi заттарына жатқызылған  

құқықтық сипаты !өсiмдiктердi заңсыз өсiруді  

|бақылау жөнiнде ұсынылатын  

| мөлшерлер (өсiмдiктiң өсу  

!фазасына қарамастан)  

!  

|Iрi мөлшерлер  

------------------------------------------------------------------  

1. Ауа-райы жағдайының ерекшелiк.  

терiне байланысты Қазақстанның  

аумағында өспейтiн және  

Қазақстанның аумағында өсiру  

үшiн тыйым салынған өсiмдiктер  

1) Кокаин бұтасы бiр өсiмдiк  

2) Кат бiр өсiмдiк  

Ескерту. Жоғарыда көрсетiлген өсiмдiктердi өсiру заңсыз  

айналымда есiрткi заттар ретiнде пайдалану жағынан ғана емес,  

Қазақстан Республикасында кокаин бұтасы мен катты заңсыз  

өсiрудің жаңа, қауіпті, елге тән емес проблема тудыратын құқыққа  

қарсы әрекет ретiнде де қауiптi.  

2. Есiрткi заттарына жатқызылған,  

Қазақстан Республикасының  

аумағында өсетiн, бiрақ өсiру  

үшiн тыйым салынған немесе ол  

үшiн арнаулы рұқсатты қажет  

ететiн өсiмдiк  

1) Ұйықтататын көкнәр түрiндегi 10 өсiмдiктен бастап  

өсiмдiк  

2) Сора тұқымдас өсiмдiк 15 өсiмдiктен бастап  

3. Прекурсорларға жатқызылған  

Қазақстан Республикасының  

аумағында өсетін, бірақ өсіруге  

тыйым салынған немесе ол үшін  

арнаулы рұқсатты қажет ететін  

өсімдік:  

эфедра шөбі бір өсімдік  

4. Өсуiн қамтамасыз ету мақсатында 50 өсiмдiктен бастап  

заңсыз күту анықталған, жабайы  

өсетін сора өсімдігі  

Ерітінді, экстракт түріндегі заңсыз иеліктегі есірткі,  

психотроптық заттар мен прекурсорлардың, сондай-ақ бұл заттар  

сіңірілген тампондардың, дәкелердің, бинттер мен басқалардың  

мөлшерлерін айқындау кезінде нақты заттың осы түрін  

экстракциялауды бұдан кейін құрғақ қалдықты Жиынтық кестеде  

келтірілген осы заттар мен құралдардың мөлшеріне сәйкестігін қайта  

есептей отырып жүргізу қажет. 

Қазақстан Республикасының

Президентi

Статья 1 ...36 37 38 

Перейти к статье
Скачать бесплатно Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279 

Задать вопрос на юридическом форумеДобавить комментарий к 38-бап Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қар 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279