Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Рұқсаттар және хабарламалар туралы


Скачать бесплатно Рұқсаттар және хабарламалар туралы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ

Рұқсаттар және хабарламалар туралы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ Содержание


1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 2-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасы 3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы 4-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары 5-бап. Тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің теңгерімі 6-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізудің негізділігі және тиімділігі 7-бап. Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпараттың қолжетімділігі 8-бап. Өзара жауаптылық 9-бап. Сыбайлас жемқорлықтан азат болу 10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті 11-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның құзыреті 12-бап. Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыреті 13-бап. Рұқсат беру органдарының құзыреті 14-бап. Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыреті 15-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыреті 16-бап. Реттелетін қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) қауіптілік деңгейлері 17-бап. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптері туралы жалпы ережелер 18-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу және оның күшін жою тәртібі 19-бап. Реттеушілік әсерді талдау 20-бап. Өтініш берушілердің құқықтары 21-бап. Рұқсат беру органдарының құқықтары мен міндеттері 22-бап. Рұқсаттардың қолданысы 23-бап. Рұқсаттардың сыныптары 24-бап. Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың нысандары 25-бап. Рұқсаттарды алуға арналған өтініштерді қараудың жалпы тәртібі 26-бап. Рұқсат беру мерзімін өткізіп алу салдары 27-бап. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін шетелдік заңды тұлғалардың құжаттарды ұсыну ерекшеліктері 28-бап. Лицензиялау салалары 29-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру шарттары 30-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері 31-бап. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 32-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту 33-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу 34-бап. Заңды тұлға-лицензиат қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы 35-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтату 36-бап. Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялаудың ерекше шарттары 37-бап. Экспорт және импорт саласындағы лицензиялау туралы жалпы ережелер 38-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру ерекшеліктері 39-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері 40-бап. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын алымдар немесе төлемдер 41-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту 42-бап. Екінші санаттағы рұқсаттың қолданысын тоқтату 43-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын беру, сондай-ақ электрондық форматқа көшіру 44-бап. Берілген рұқсаттардағы және (немесе) рұқсаттарға қосымшалардағы қателерді түзету 45-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау, одан айыру (оны қайтарып алу) 46-бап. Хабарлама жасау тәртібі 47-бап. Хабарлама жіберілгенін растау 48-бап. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарламалар жасауды электрондық нысанда жүзеге асыру 49-бап. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі 50-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық 51-бап. Хабарламалар бойынша бақылау және рұқсаттық бақылау 52-бап. Өтпелі ережелер 53-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Другие нормативные акты

Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы Қазақстан Республикасының Кодексiн қолданысқа енгiзу туралы Қазақстан Республикасының Патент Заңы Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы Қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi өнеркәсiптiк қауiпсiздiк туралы







Добавить комментарий к Рұқсаттар және хабарламалар туралы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ