Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы
2-бап. Осы Заңның

Ст. 2 Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018
 Осы За&#1187ны&#1187 к&#1199шi б&#1201рын&#1171ы КСР Ода&#1171ы аума&#1171ында саяси &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндерге тiкелей &#1201шыра&#1171ан ж&#1241не &#1179азiргi уа&#1179ытта &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 азаматы болып табылатын адамдарды&#1187 б&#1241рiне &#1179олданылады.

Осы бапты&#1187 бiрiншi б&#1257лiгiнде к&#1257рсетiлген адамдармен &#1179атар саяси &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндер &#1179&#1201рбандары ретiнде &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 &#1179азiргi аума&#1171ында &#1257здерiне &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндер &#1179олданыл&#1171ан&#1171а дейiн т&#1201ра&#1179ты &#1257мiр с&#1199рген адамдар мына т&#1257мендегi жа&#1171дайларда танылады:  

а) б&#1201рын&#1171ы КСР Ода&#1171ынан тыс&#1179ары жерлерде &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндердi ке&#1187ес соттары мен бас&#1179а да органдарды&#1187 &#1179олдануы;  
б) екiншi д&#1199ниеж&#1199зiлiк со&#1171ыс кезiнде (жай адамдар мен &#1241скери &#1179ызметшiлердi) т&#1201ра&#1179ты армия &#1241скери трибуналдарыны&#1187 айыптауы;  
в) &#1178аза&#1179станнан тыс&#1179ары жерлерде &#1241скери &#1179ызмет ат&#1179ару &#1199шiн ша&#1179ырыл&#1171аннан кейiн &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндердi&#1187 &#1179олдануы;  
г) &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндердi орталы&#1179 ода&#1179ты&#1179 органдар: КСРО Жо&#1171ар&#1171ы Соты мен оны&#1187 сот ал&#1179аларыны&#1187, СКРО Айры&#1179ша бас саяси Бас&#1179арма ал&#1179асыны&#1187, КСРО Iшкi iстер халы&#1179 комиссариаты - Мемлекет &#1178ауiпсiздiгi министрлiгi - Iшкi iстер министрлiгi жанында&#1171ы айры&#1179ша ке&#1187естi&#1187, КСРО Прокуратурасы мен КСРО iшкi iстер халы&#1179 комиссариатыны&#1187 Тергеу Iстерi ж&#1257нiндегi комиссиясыны&#1187 ж&#1241не бас&#1179а органдар шешiмдерi бойынша &#1179олдануы;  
д) &#1178аза&#1179станда&#1171ы 1986 жыл&#1171ы 17-18 желто&#1179сан о&#1179и&#1171аларына &#1179атыс&#1179аны &#1199шiн, осы о&#1179и&#1171аларда &#1179аса&#1179ана кiсi &#1257лтiргенi ж&#1241не милиция &#1179ызметкерiнi&#1187, халы&#1179 жаса&#1179шысыны&#1187 &#1257мiрiне &#1179астанды&#1179 жаса&#1171аны &#1199шiн соттал&#1171ан, &#1257здерiне &#1179атысты &#1179ылмысты&#1179 iстердi &#1179айта &#1179арауды&#1187 &#1179олданылып ж&#1199рген т&#1241ртiбi са&#1179талатын адамдарды &#1179оспа&#1171анда, &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндердi&#1187 &#1179олданылуы жа&#1171дайларында танылады.  

Саяси &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндер &#1179&#1201рбандары ретiнде сондай-а&#1179 КСР Ода&#1171ы мемлекеттiк &#1257кiметтi&#1187 жо&#1171ары органдарыны&#1187 &#1179&#1201жаттары негiзiнде &#1178аза&#1179стан&#1171а ж&#1241не &#1178аза&#1179станнан к&#1199штеу ар&#1179ылы &#1179&#1201&#1179ы&#1179&#1179а &#1179арсы &#1179оныс аудару&#1171а &#1201шыра&#1171ан адамдар да танылады.  

Осы За&#1187да саяси &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндерден зардап шеккендер ретiнде ата-аналармен немесе оларды&#1187 орнында&#1171ы адамдармен бiрге бас бостанды&#1171ынан айыру орындарында, айдауда, жер аударуда немесе арнайы &#1179оныс аударуда бол&#1171ан саяси &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндер &#1179&#1201рбандарыны&#1187 балалары, сондай-а&#1179 &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiн кезiнде он сегiз жас&#1179а толма&#1171ан ж&#1241не оны&#1187 &#1179олданылуы н&#1241тижесiнде ата-анасыны&#1187 &#1179ам&#1179орлы&#1171ынсыз &#1179ал&#1171ан саяси &#1179у&#1171ын-с&#1199ргiндер &#1179&#1201рбандарыны&#1187 балалары танылады.  

Ескерту. 2-бап&#1179а &#1257згерiс енгiзiлдi - &#1178Р 1997.07.22 N 169, 2000.11.30 N 108 За&#1187дарымен. 
Статья 1 2 3 4 ...28

Перейти к статье


Добавить комментарий к 2-бап Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы