Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Бағалы қағаздар рыногы туралы

Скачать бесплатно Бағалы қағаздар рыногы туралы 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461

Бағалы қағаздар рыногы туралы 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461 Содержание


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар 2-бап. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдары 3-бап. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеу 3-1-бап. Уәкілетті орган қолданатын шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар 3-2-бап. Ертерек ден қою шаралары 4-бап. Бағалы қағаздар рыногының объектiлерi 5-бап. Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi 5-1-бап. Білікті инвесторлар 6-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмi 7-бап. Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару 8-бап. Мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу 9-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектiсi 10-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды)мемлекеттiк тiркеуден бас тарту және олардың шығарылуын мемлекеттiк тiркеудiтоқтата тұру 11-бап. Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеу 12-бап. Мемлекеттік емес облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығаруды мемлекеттік тiркеу 13-бап. Облигациялық бағдарламаны және облигациялық бағдарлама шегiнде облигациялар шығаруды мемлекеттiк тiркеудiң ерекшелiктерi 14-бап. Облигациялық бағдарлама шегiнде облигациялар шығару 15-бап. Облигациялар шығарудың шарттары 16-бап. Айналыс мерзiмi он екі айдан аспайтын облигациялар шығару 17-бап. Айырбасталатын облигациялар шығару 18-бап. Агенттiк облигациялардың шығарылымы 18-1-бап. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарудың, айналысы мен өтелуiнiң ерекшелiктерi 18-2-бап. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы 18-3-бап. Шетел валютасында номиналданған облигациялар шығарылымының ерекшеліктері 18-4-бап. Орналастырылған облигацияларды сатып алу 19-бап. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi 20-бап. Өкiлдiң функциялары мен мiндеттерi 21-бап. Инвесторлардың эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы ақпарат алуға құқығы 22-бап. Мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру тәртiбi 22-1-бап. Шет мемлекеттiң аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе)орналастырудың, сондай-ақ эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының бағалы қағаздар тізіміне енгізудің шарттары мен тәртiбi 23-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарға ақы төлеу 24-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есеп 25-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұpу 26-бап. Инвесторларға эмиссиялық бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата тұру туралы хабарлау 27-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп тану 28-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысының тәртiбi 29-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру 30-бап. Акциялар шығарылымын жою 30-1-бап. Облигациялар шығарылымын жою 31-бап. Бағалы қағаздар бойынша кiрiс төлеу. Төлем агентi 31-1-бап. Лицензиаттың қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі 32-бап. Мемлекеттiк емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп 32-1-бап. Исламдық қаржыландырудың негізгі принциптері 32-2-бап. Ислам бағалы қағаздарының түрлері 32-3-бап. Исламдық жалдау сертификаттары 32-4-бап. Исламдық қатысу сертификаттары 32-5-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі 32-6-бап. Ислам арнайы қаржы компаниясы 32-7-бап. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің функциялары мен міндеттері 33-бап. Туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмiлелер жасау шарттары 34-бап. Эмитенттердiң - Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активi болып табылатын депозитарийлiк қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды шығару 35-бап. Қазақстанның депозитарийлiк қолхаттарын шығару 36-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу 37-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепiлiн тiркеу 37-1-бап. Егер қайта ұйымдастырылатын банктердің біреуі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылатын болса, банктерді қайта ұйымдастыру кезінде кепіл затын ауыстыру және акциялар бойынша құқықтар кепілін тіркеу 38-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау 39-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмiленiтiркеу туралы бұйрық 40-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттары бойынша операцияларды тоқтата тұру. Эмиссиялық бағалы қағаздарды тәркiлеу 41-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпия 42-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiк құпия 43-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны ашу 44-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына қойылатын талаптар 45-бап. Бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымы 46-бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) жарғылық капиталын қалыптастыру 47-бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) құрылтайшылары мен акционерлерi 47-1-бап. Лицензиаттың ұйымдық-құқықтық нысаны және органдары 48-бап. Өтiнiш берушiге қойылатын бiлiктiлiк талаптары 49-бап. Лицензиаттың сақтауға мiндеттi пруденциялық нормативтерi, қаржы тұрақтылығының өзге де көрсеткiштерi мен өлшемдерi (нормативтерi) 49-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі 50-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiлицензиялау 51-бап. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру. Лицензиядан айыру және қолданылуын тоқтату 52-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы есептер 53-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға шектеулер және тыйым салу 53-1-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу 54-бап. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар 55-бап. Ұйымдық құрылымға қойылатын талаптар 56-бап. Жосықсыз іс-қимылға тыйым салу. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау 56-1-бап. Инсайдерлiк ақпаратқа билiк етудi және оны пайдалануды шектеу 57-бап. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды жүзеге асыру тәртiбi 58-бап. Нақтылы ұстаушының мiндеттерi 59-бап. Нақтылы ұстаушының функциялары. Нақтылы ұстаушының функцияларын жүзеге асыруға байланысты тыйым салу 60-бап. Нақтылы ұстау туралы шарт 61-бап. Нақтылы ұстаудағы бағалы қағаздармен мәмiленi тiркеу 62-бап. Нақтылы ұстаушының ақпаратты ашуы 63-бап. Брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыру тәртiбi 64-бап. Брокер және (немесе) дилердiң мәмiлелер жасауы 64-1-бап. Бірыңғай тіркеушінің құқықтық жағдайы және оның қызметін ұйымдастыру 64-2-бап. Бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағы 65-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі 66-бап. Тiркеушiнiң функциялары 67-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзу жөнiндегi шарт 68-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзу жөнiндегi шарт бұзылған жағдайда тiркеушiге қойылатын талаптар 69-бап. Инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегiқызметтi жүзеге асыру 70-бап. Инвестициялық портфельдi басқарушылардың функциялары 71-бап. Ескерту. 71-бап алынып тасталды - ҚР 2004.07.07 N 577 Заңымен. 72-бап. Инвестициялық комитеттің қызметі. Инвестициялық комитет мүшелеріне қойылатын талаптар 72-1-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы 72-2-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет білдіретін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тарту негіздері 72-3-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ ірі қатысушыларына қолданылатын мәжбүрлеу шаралары 72-4-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының есептілігі 72-5-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының аудиті 73-бап. Кастодиандық қызметтi жүзеге асыру тәртiбi 74-бап. Кастодианның функциялары мен мiндеттерi 75-бап. Кастодиандық қызмет көрсету жөнiндегi шарт 76-бап. Трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртiбi 77-бап. Трансфер-агенттiң функциялары 77-1-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың шарттары мен тәртібі 77-2-бап. Клиринг ұйымының функциялары 77-3-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидалары 78-бап. Орталық депозитарий қызметiнiң негiзгiқағидаттары 79-бап. Орталық депозитарийдi басқару 80-бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру тәртiбi 81-бап. Орталық депозитарийдiң ережелер жинағы 82-бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн шектеу 83-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымы 84-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушыны басқару 85-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары 86-бап. Қор биржасының мүшелерi 87-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметiн қаржыландыру 88-бап. Қор биржасының қызметi 89-бап. Қор биржасының тiзiмi 90-бап. Биржадан тыс рыноктың баға белгiлейтiн ұйымының қызметi 90-1-бап. Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібі 90-2-бап. Орталық контрагенттің шектеулі жауапкершілігі және құқықтары 91-бап. Кәсіптік ұйымның мiндеттерi 92-бап. Кәсіптік ұйымдардың құқықтық жағдайы 93-бап. Кәсіптік ұйымның функциялары 94-бап. Кәсіптік ұйымның iшкi құжаттары 95-бап. Ескерту. 95-бап алынып тасталды - ҚР 2005.07.08 N 72 (қолданысқа енгізілу... 96-бап. Ескерту. 96-бап алынып тасталды - ҚР 2005.07.08 N 72 (қолданысқа енгізілу... 97-бап. Кәсіптік ұйымның уәкiлеттi органмен өзара қатынастары 98-бап. Кәсіптік ұйымның мүшелiгiне қабылдау тәртiбi 99-бап. Кәсіптік ұйымға мүшелiктiң тоқтатылуы 100-бап. Кәсіптік ұйым мүшелерi клиенттерiнiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау 100-1-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының жауапкершілігін өзара сақтандыру қоғамдары 101-бап. Эмитенттiң бастапқы бағалы қағаздар рыногында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру процесiнде ақпаратты ашып көрсетуi 102-бап. Эмитенттiң қайталама бағалы қағаздар рыногында эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы процесiнде ақпаратты ашып көрсетуi 103-бап. Лицензиаттың ақпаратты ашып көрсетуi 104-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ақпаратты ашып көрсетуi 105-бап. Инвестордың және тiркелген тұлғаның ақпаратты жария етуi 106-бап. Уәкiлеттi органның ақпаратты ашып көрсетуi 107-бап. Уәкiлеттi органның ақпарат алу құқығы 108-бап. Бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметiн тексеру 109-бап. Бағалы қағаздар рыногының субъектiсiне тексеру жүргiзу тәртiбi 110-бап. Эмитенттiң қызметiн бақылау 111-бап. Лицензиаттың қызметiн бақылау 112-бап. Кәсіптік ұйымның қызметiн бақылау 113-бап. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық 113-1-бап. Акциялар эмиссиясы осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн тiркелген акционерлiк қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп не акциялар эмиссиясы жасалмады деп танудың салдарлары 113-2-бап. Нақтылы ұстаушының клиенттері туралы ақпаратты ашу 114-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

Другие нормативные акты

Қазақстан Республикасының бітімгершілік қызметі туралы Сауда қызметiн реттеу туралы Төрелік туралы Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеу туралы Жылжымайтын мүлiк ипотекасы туралы


Добавить комментарий к Бағалы қағаздар рыногы туралы 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461