Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы
16-бап. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалды, осындай залалды келтіру қатерін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауын анықтау

Ст. 16 Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы 2015 жылғы 8 маусымдағы № 316-V ҚРЗ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 12.04.2018

1. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал, осындай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы демпингтік импорт көлемін және осындай импорттың мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларына және мүше мемлекеттердің ұқсас тауар өндірушілеріне әсерін талдау нәтижелері негізінде анықталады. 

2. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалдың, осындай залалды келтіру қатерінің немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауының болуын айқындау мақсатында мәліметтер талданатын тергеп-тексеру кезеңін тергеп-тексеруді жүргізетін орган белгілейді. 

3. Демпингтік импорт көлемін талдау кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын (абсолютті көрсеткіштерде не мүше мемлекеттердегі ұқсас тауарды өндіруге немесе тұтынуға қатысты) тауардың демпингтік импортының едәуір ұлғаюының болғанын не болмағанын айқындайды. 

4. Мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауардың бағасына демпингтік импорттың әсер етуін талдау кезінде тергеп-тексеруді жүргізетін орган: 

1) демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауар бағалары мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларынан айтарлықтай төмен болғанын не болмағанын; 

2) демпингтік импорт мүше мемлекеттердің нарығында ұқсас тауар бағаларының айтарлықтай төмендеуіне әкеп соққанын не әкеп соқпағанын; 

3) демпингтік импорт осындай импорт болмаған жағдайда орын алуы мүмкін, мүше мемлекеттер нарығындағы ұқсас тауар бағаларының айтарлықтай өсуіне кедергі келтіргенін не келтірмегенін анықтайды. 

5. Егер бір мезгілде жүргізілген бірнеше тергеп-тексерулердің нысанасы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына бір емес, одан көп экспорттаушы үшінші елден көп тауар импорты болып табылған жағдайда, тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай импорттың жиынтық әсер етуін, егер: 

1) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар импортына қатысты айқындалған демпингтік маржа әрбір экспорттаушы үшінші елден жол берілетін ең төмен демпингтік маржадан асатын болса, ал әрбір экспорттаушы үшінші елден осы тауар импортының көлемі осы Заңның 34-бабы 2-тармағының ережелерін ескере отырып, болмашы болып табылмайтынын; 

2) импорттық тауарлар арасындағы бәсекелестік шарттары мен импорттық тауар және мүше мемлекеттерде шығарылған ұқсас тауар арасындағы бәсекелестік шарттарын ескере отырып, тауар импортының жиынтық әсер етуін бағалау мүмкін болып табылатынын анықтаған жағдайда ғана бағалай алады. 

6. Демпингтік импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуін талдау мүше мемлекеттердің экономика саласының жай-күйіне қатысы бар барлық экономикалық факторларды, оның ішінде: 

1) бұрын орын алған демпингтік немесе субсидияланған импорттың әсер етуінен кейін мүше мемлекеттердің экономика саласының экономикалық жағдайын қалпына келтіру дәрежесін; 

2) болған немесе болашақта болуы мүмкін өндірістің, тауар сатылуының, оның мүше мемлекеттер нарығындағы үлесінің, пайданың, өнімділіктің, тартылған инвестициялардан немесе өндірістік қуаттарды пайдаланудан түсетін кірістердің қысқартылуын; 

3) мүше мемлекеттер нарығындағы тауар бағаларына әсер ететін факторларды; 

4) демпингтік маржаның мөлшерін; 

5) болған немесе болашақта болуы мүмкін тауар өндірісінің өсу қарқынына, тауар қорларына, жұмыспен қамту деңгейіне, жалақыға, инвестициялар тарту мүмкіндігіне және қаржылық жағдайға теріс әсер етуін қоса алғанда, бағалаудан тұрады. 

Бұл ретте, бір фактор да, бірнеше фактор да демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалды, осындай залалды келтіру қатерін немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауын анықтау үшін шешуші мәнге ие бола алмайды. 

7. Демпингтік импорт пен мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залал, осындай залалды келтіру қатері немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы арасындағы себеп-салдарлық байланыстың болуы туралы түйін іске қатысы бар және тергеп-тексеруді жүргізетін органның иелігіндегі барлық дәлелдемелер мен мәліметтердің талдануына негізделуге тиіс. 

8. Тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импорттан өзге, басқа да белгілі факторларды, олардың салдарынан дәл сол кезеңде мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру, осындай залалды келтіру қатерін төндіру немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауы факторларын талдайды. 

Іске қатысы бар ретінде қаралуы мүмкін факторлар, атап айтқанда, демпингтік бағалар бойынша сатылмаған импортталатын тауардың көлемі мен бағаларын, тұтыну құрылымындағы сұраныстың қысқаруын немесе өзгерістерді, шектелмелі сауда практикасын, технологиялық жетістіктерді, сондай-ақ мүше мемлекеттердің экономика саласының экспорттық көрсеткіштері мен өнімділігін қамтиды. 

Мүше мемлекеттердің экономика саласына осы факторлар салдарынан келтірілген залал Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген материалдық залалға, осындай залалды келтіру қатеріне немесе мүше мемлекеттердің экономика саласын құрудың едәуір баяулауына жатқызылмауға тиіс. 

9. Демпингтік импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуі, егер қолда бар деректер өндірістік процесс, ұқсас тауарды оны өндірушілердің сатуы және түсетін пайда сияқты өлшемшарттар негізінде ұқсас тауар өндірісін бөліп көрсетуге мүмкіндік берсе, мүше мемлекеттердегі ұқсас тауарды өндіруге қатысты бағаланады. 

Егер қолда бар деректер ұқсас тауар өндірісін бөліп көрсетуге мүмкіндік бермеген жағдайда, демпингтік импорттың мүше мемлекеттердің экономика саласына әсер етуі тауарлардың анағұрлым шағын тобын өндіруге немесе ұқсас тауарды қамтитын және ол туралы қажетті деректері бар номенклатураға қатысты бағаланады. 

10. Демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерін анықтаған кезде, тергеп-тексеруді жүргізетін орган қолда бар барлық факторларды, оның ішінде: 

1) демпингтік импорттың мұндай импорттың бұдан әрі ұлғаюының нақты мүмкіндігі туралы куәландыратын өсу қарқынын; 

2) демпингтік импорттың нысанасы болып табылатын тауарды экспорттаушыда жеткілікті экспорттық мүмкіндіктердің болуын немесе басқа экспорттық нарықтардың осы тауардың кез келген қосымша экспортын қабылдау мүмкіндігін есепке ала отырып, осы тауардың демпингтік импортын ұлғайтудың нақты мүмкіндігі туралы куәландыратын оларды ұлғайтудың анық бұлтартпастығының болуын; 

3) егер тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар бағаларының деңгейі мүше мемлекеттер нарығында ұқсас тауар бағасының төмендеуіне немесе оны ұстап тұруға және тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарға сұраныстың одан әрі өсуіне алып келсе, мұндай бағалар деңгейін; 

4) тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауар қорының экспорттаушыда болуын есепке алады. 

11. Мүше мемлекеттердің экономика саласына материалдық залал келтіру қатерінің болуы туралы шешім, егер осы баптың 10-тармағында көрсетілген факторларды талдау нәтижелері бойынша тергеп-тексеру барысында тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингтік импортты жалғастырудың бұлтартпастығы және демпингке қарсы шара қолданылмаған жағдайда мүше мемлекеттердің экономика саласына мұндай импорттың материалдық залал келтіргені туралы қорытындыға келген жағдайда қабылданады.

Статья 1 ...14 15 16 17 18 ...45

Перейти к статье


Добавить комментарий к 16-бап Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы 2015 жылғы 8 маусымдағы № 316-V ҚРЗ