Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы
20-бап. Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі және оны қайта қарау

Ст. 20 Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы 2015 жылғы 8 маусымдағы № 316-V ҚРЗ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018

1. Демпингке қарсы шара демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін қажетті мөлшерде және мерзім ішінде қолданылады. 

2. Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі осындай шараның қолданылуы басталған күннен немесе өзгерген мән-жайларға байланысты әрі бір мезгілде демпингтік импорттың талдауына қатысты және мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалдан туындаған немесе демпингке қарсы іс-қимыл мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілген қайта тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап бес жылдан аспауға тиіс. 

3. Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру осы Заңның 32-бабының ережелеріне сәйкес берілген жазбаша нысандағы өтініш негізінде не тергеп-тексеруді жүргізетін органның өз бастамасы бойынша жүргізіледі. 

Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру өтініште демпингтік импортты қайта бастау не жалғастыру және демпингке қарсы шараның қолданылуын тоқтату кезінде мүше мемлекеттердің экономика саласына залал келтіру мүмкіндігі туралы мәліметтер болған кезде жүргізіледі. 

Демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру жүргізу туралы өтініш демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі өткенге дейін алты айдан кешіктірілмей беріледі. 

Қайта тергеп-тексеру демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімі өткенге дейін басталуға және ол басталған күннен бастап он екі ай ішінде аяқталуға тиіс. 

Осы тармаққа сәйкес жүргізілетін қайта тергеп-тексеру аяқталғанға дейін демпингке қарсы шараны ұзарту туралы шешім қабылданады. Алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен тиісті демпингке қарсы шараның қолданылуы ұзартылатын мерзім ішінде қолданылу мерзімі қайта тергеп-тексеру жүргізуге байланысты ұзартылатын, демпингке қарсы шараны қолдануға байланысты белгіленген демпингке қарсы баждар мөлшерлемелері бойынша демпингке қарсы баждар төленеді. 

Егер демпингке қарсы шараны қолдану мерзімінің өтуіне байланысты қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган демпингке қарсы шараларды қолдану үшін негіздердің жоқ екендігін анықтаған не осы Заңның 42-бабына сәйкес демпингке қарсы шараны қолданбау туралы шешім қабылданған жағдайда, демпингке қарсы шараның қолданылуы ұзартылған мерзім ішінде алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын демпингке қарсы баж сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады. 

Егер демпингке қарсы шараның қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты жүргізілген қайта тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша тергеп-тексеруді жүргізетін орган мүше мемлекеттердің экономика саласына демпингтік импортты қайта бастау не жалғастыру және залал келтіру мүмкіндігі анықталған жағдайда демпингке қарсы шараның қолданылуы ұзартылады. Демпингке қарсы шараны ұзарту туралы шешім күшіне енген күннен бастап демпингке қарсы шараны қолдану ұзартылған мерзім ішінде алдын ала демпингке қарсы баждарды алу үшін белгіленген тәртіппен алынатын демпингке қарсы баждар сомалары осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады. 

4. Мүдделі тұлғаның өтініші бойынша, егер демпингке қарсы шараны енгізгеннен кейін кемінде бір жыл өткен жағдайда немесе тергеп-тексеруді жүргізетін органның бастамасы бойынша демпингке қарсы шараны қолдануды жалғастырудың орындылығын айқындау және (немесе) оны өзгерген мән-жайларға байланысты қайта қарау (оның ішінде демпингке қарсы баж мөлшерлемесінің жеке мөлшерін қайта қарау) мақсатында қайта тергеп-тексеру жүргізіледі. 

Қайта тергеп-тексеру жүргізу туралы өтінішті беру мақсатына қарай мұндай өтініште өзгерген мән-жайларға байланысты: 

1) демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл және демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін демпингке қарсы шараны қолдануды жалғастыру талап етілмейді; 

2) демпингке қарсы шараның қолданыстағы мөлшері демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл және демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткілікті мөлшерден асады; 

3) қолданыстағы демпингке қарсы шара демпингтік импортқа қарсы іс-қимыл және демпингтік импорт салдарынан мүше мемлекеттердің экономика саласына келтірілген залалды жою үшін жеткіліксіз деген дәлелдемелер қамтылуға тиіс. 

Осы тармаққа сәйкес жүргізілетін қайта тергеп-тексеру басталған күнінен бастап он екі ай ішінде аяқталуға тиіс. 

5. Қайта тергеп-тексеру демпингтік импорт нысанасы болып табылған тауарды беруді тергеп-тексеру кезеңінде жүзеге асырмаған экспорттаушы немесе өндіруші үшін жеке демпингтік маржаны белгілеу мақсатында да жүргізілуі мүмкін. 

Тергеп-тексеруді жүргізетін орган мұндай қайта тергеп-тексеруді аталған экспорттаушы немесе өндіруші оны жүргізу, тауарды экспорттаушы немесе өндіруші демпингке қарсы шара қолданылатын экспорттаушылармен және өндірушілермен байланысты тұлғалар болып табылмайтыны және осы экспорттаушы немесе өндіруші тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына беруді жүзеге асыратындығы немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына мұндай тауардың едәуір көлемін беру туралы шарттық міндеттемелерімен байланысты екендігі олардың тоқтатылуы немесе кері қайтарылуы осы тауарды экспорттаушы немесе өндіруші үшін айтарлықтай шығындарға немесе едәуір тұрақсыздық айыбына (айыппұлға, өсімпұлға), басқа да айыппұл санкцияларына әкеп соқтыратыны туралы дәлелдемелерді қамтитын өтініш берген жағдайда бастауы мүмкін. 

Экспорттаушы немесе өндіруші үшін жеке демпингтік маржаны белгілеу мақсатында қайта тергеп-тексеру кезеңінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тауарды беруге қатысты демпингке қарсы шара, көрсетілген қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша шешім қабылданғанға дейін демпингке қарсы бажды осы экспорттаушы немесе өндіруші төлемейді. Бұл ретте қайта тергеп-тексеру жүргізу кезеңінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін (әкелінген) мұндай тауарға қатысты осы тармақта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, кедендік әкелу баждарын төлеуді қамтамасыз ету үшін Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінде көзделген тәртіппен демпингке қарсы баж төлеуді қамтамасыз ету ұсынылады. 

Демпингке қарсы баж төлеуді қамтамасыз ету осы Заңның 6-бабына сәйкес белгіленген демпингке қарсы баждың бірыңғай мөлшерлемесі бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомасының мөлшерінде ақшамен жүргізіледі. 

Егер қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша демпингке қарсы шараны қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда, мұндай қайта тергеп-тексеру жүргізу кезеңі үшін демпингке қарсы баж төленуге жатады. Қамтамасыз ету сомасы қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша қабылданған демпингке қарсы шара қолдану туралы шешім күшіне енген күннен бастап демпингке қарсы баждың белгіленген мөлшерлемесіне сүйене отырып айқындалған мөлшерде демпингке қарсы бажды төлеу есебіне есепке жатқызуға, осы тармақтың ережелерін ескере отырып, осы Заңның 6-бабына сәйкес есепке жазуға және бөлуге жатады. 

Егер қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша демпингке қарсы бажды төлеуді қамтамасыз ету мөлшерінен айқындалған мөлшерлемеге қарағанда демпингке қарсы баждың неғұрлым жоғары мөлшерлемесін енгізу орынды деп танылған жағдайда, қайта тергеп-тексеру нәтижелері бойынша белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомалары мен демпингке қарсы баждың бірыңғай мөлшерлемесі арасындағы айырма алынбайды. 

Демпингке қарсы баждың белгіленген мөлшерлемесі бойынша есептелген демпингке қарсы баж сомасынан асатын қамтамасыз ету сомасы осы Заңның 6-бабына сәйкес төлеушіге қайтарылуға жатады. 

Осы тармақта көзделген қайта тергеп-тексеру мүмкіндігінше он екі айдан аспайтын, қысқа мерзімде жүргізіледі. 

6. Осы Заңның дәлелдемелерді ұсынуға және демпингке қарсы тергеп-тексеру жүргізуге қатысты 5-тарауының ережелері тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып, осы баптың 1 – 7-тармақтарында көзделген қайта тергеп-тексеруге қатысты қолданылады. 

7. Осы баптың 1 – 6-тармақтарының ережелері тиісті айырмашылықтар ескеріле отырып, осы Заңның 18-бабына сәйкес экспорттаушы қабылдаған міндеттемелерге қатысты қолданылады. 

Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 26.12.2017 № 124-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Статья 1 ...18 19 20 21 22 ...45

Перейти к статье


Добавить комментарий к 20-бап Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы 2015 жылғы 8 маусымдағы № 316-V ҚРЗ