Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< Законы РК

Сақтандыру қызметi туралы


Скачать бесплатно Сақтандыру қызметi туралы 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126

Сақтандыру қызметi туралы 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126 Содержание


1-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметі туралы заңнамасы 2-бап. Осы Заңмен реттелетін қатынастар 3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 4-бап. Сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi 5-бап. Шетелдiк жеке және заңды тұлғалар мен азаматтығы жоқ адамдарды сақтандыру 5-1-бап. Қазақстан Республикасының резиденттері емес сақтандыру ұйымдарының сақтандыруы 6-бап. Сақтандыру салалары, сыныптары және түрлерi 7-бап. Сақтандыру сыныптарының мазмұны 8-бап. Сақтандыру салалары мен сыныптарын бiрiктiру 9-бап. Қайта сақтандыру жөніндегі қызмет 10-бап. Сақтандыру рыногының қатысушылары 10-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері бірлестігінің, актуарийлер бірлестігінің өкілеттіктері 10-2-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлері бірлестігінің, актуарийлер бірлестігінің ішкі құжаттары 11-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметi 11-1-бап. Сақтандыру қызметін жүзеге асырудың жалпы талаптары 12-бап. Өмірді сақтандыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асырудың ерекшелiктерi 13-бап. Ортақ сақтандыру жөнiндегi қызмет 14-бап. Лицензиясыз қызметке тыйым салу 15-бап. Шекарааралық сақтандыру (қайта сақтандыру) 15-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеңілдікті жағдайлар жасауына тыйым салу 16-бап. Сақтандыру ұйымына сақтанушыларға ақпарат беру жөнiнде қойылатын талаптар 16-1-бап. Сақтандыру брокерін құру 16-2-бап. Сақтандыру брокерінің құрылтайшыларына қойылатын талаптар 16-3-бап. Сақтандыру брокерінің жарғылық капиталын қалыптастыру 17-бап. Сақтандыру брокерінің қызметі және оған қойылатын талаптар 18-бап. Сақтандыру агентiнiң делдалдық қызметi және оған қойылатын талаптар 18-1-бап. Сақтандыру агентінің делдалдық қызметін жүзеге асыратын адамдарға, сондай-ақ олардың есебін жүргізу және оқыту тәртібіне қойылатын талаптар 18-2-бап. Сақтандыру агентінің құқықтары мен міндеттері 19-бап. Актуарийлiк қызмет 20-бап. Аудит 21-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының құрылтайшылары мен акционерлерi 22-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құқықтық мәртебесi 23-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы 24-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының органдары 25-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталын қалыптастыру 26-бап. Сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ірі қатысушы 26-1-бап. Сақтандыру холдингі немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның рұқсат беруден бас тарту негіздері 27-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру 28-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беруден бас тарту негiздерi 29-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға берiлген рұқсатты қайтарып алу негiздерi 30-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мемлекеттiк тiркеу 31-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар 31-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржы өнімдерін келісу 32-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру холдингтерінің ұйымдардың капиталдарына қомақты қатысуы 33-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу 34-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің және сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар 35-бап. Қазақстан Республикасының резидентi еместiң қатысатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қойылатын қосымша талаптар 36-бап. Ескерту. 36-бап алынып тасталынды - ҚР 2006.02.20 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 36-1-бап. Исламдық сақтандыру қағидаттары 36-2-бап. Исламдық сақтандыру қоры 36-3-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сыйақысы 36-4-бап. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің қызметі 36-5-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметіне қойылатын талаптар 36-6-бап. Исламдық сақтандыру шартын исламдық сақтандыру қағидаттарына сәйкес емес деп танудың салдарлары 36-7-бап. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғысына қойылатын қосымша талаптар 37-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және сақтандыру брокерін лицензиялау 37-1-бап. Сақтандыру портфелін беру 38-бап. Сақтандыру қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас тарту 39-бап. Ескерту. Алынып тасталды 40-бап. Актуарийлік қызметті лицензиялау 41-бап. Сақтандыру саласындағы мемлекеттiк реттеудiң мiндеттерi 42-бап. Уәкілетті орган 43-бап. Уәкілетті органның құзыреті 44-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру холдингтерінің және сақтандыру топтарының қызметін тексеру 45-бап. Алынып тасталды 46-бап. Пруденциялық нормативтер және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер 46-1-бап. Ірі қатысушылардың міндеттері 47-бап. Сақтандыру резервтерi 48-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет 49-бап. Сақтандыру бойынша iрi мәмiлелер жасау 50-бап. Бағалы қағаздармен және вексельдермен мәмiлелер жасау 51-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен жасалған мәмiлелердi бақылау 52-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бiрлескен қызметке қатысуы 52-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі 52-2-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу 53-бап. Ертерек ден қою шаралары 53-1-бап. Ірі қатысушы немесе сақтандыру холдингі белгілерін иемденуші тұлғаларға, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларына, сақтандыру холдингіне және сақтандыру тобы құрамына кіретін заңды тұлғаларға қолданылатын мәжбүрлеу шаралары 53-2-бап. Шектеулі ықпал ету шаралары 53-3-бап. Санкциялар 54-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерi лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру 54-1-бап. Консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін беру 55-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айыру 55-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау ұғымы 55-2-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқару жөніндегі уақытша әкімшілік 55-3-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына консервация жүргізу туралы шешім 55-4-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау кезеңінде басқару ерекшеліктері. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын басқару жөніндегі уақытша әкімшіліктің өкілеттіктері 55-5-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушысының) қызметін бақылау 55-6-бап. Консервациялауды тоқтату 56-бап. Сақтандыру қызметi субъектiлерi мен сақтандыру брокерін лицензиясынан айырудың зардаптары 57-бап. Ескерту. 57-бап алынып тасталды - ҚР 2006.05.05 N 139 Заңымен. 58-бап. Ескерту. 58-бап алынып тасталды - ҚР 2006.05.05 N 139 Заңымен. 59-бап. Актуарий лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру 60-бап. Актуарийдi лицензиясынан айыру 61-бап. Акцияларды мәжбүрлеп сатып алу 62-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру холдингінің өз еркімен қайта ұйымдастырылуы 63-бап. Өз еркiмен қайта құрылуға рұқсат беруден бас тарту 64-бап. Ескерту. 64-бап алынып тасталды - ҚР 2006.02.20 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 65-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату негiздерi 66-бап. Өз еркiмен және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кредиторлар комитетi 67-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өз еркiмен таратылу ерекшелiктерi 68-бап. Өз еркiмен таратылуға рұқсат беруден бас тарту 69-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату ерекшелiктерi 69-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап сақтандыру портфелін беру 70-бап. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы 71-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын банкрот деп тану 72-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының талаптарын қанағаттандыру кезектiлiгi 73-бап. Уәкiлеттi органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату процесiндегi бақылау өкiлеттiктерi 74-бап. Қаржылық және өзге де есеп беру 74-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының және сақтандыру холдингтерінің есептілігі 75-бап. Мiндеттi актуарий қорытындысы 75-1-бап. Шығындылықты сипаттайтын коэффициенттер 76-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері және сақтандыру холдингі қызметінің негізгі көрсеткіштерін жариялау 77-бап. Құжаттарды сақтау тәртiбi және мерзiмi 78-бап. Уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiмiне шағым жасау 79-бап. Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның құрылу тәртібі мен негізгі функциялары 80-бап. Дерекқор 81-бап. Дерекқорды қалыптастыру үшін берілетін ақпарат 82-бап. Дерекқорды қалыптастыруға және жүргізуге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері 83-бап. Ақпарат беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарттың міндетті талаптары 84-бап. Ұйымға тіркелу 85-бап. Ұйымды қайта ұйымдастыру және тарату

Другие нормативные акты

Саяси партиялар туралы Концессиялар туралы Жарнама туралы Сыртқы барлау туралы Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралыДобавить комментарий к Сақтандыру қызметi туралы 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126