Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Акционерлiк қоғамдар туралы


Скачать бесплатно Акционерлiк қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415

Акционерлiк қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415 Содержание


1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 2-бап. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдары 3-бап. Акционерлік қоғам 4-бап. Ескерту. 4-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 4-1-бап. Жария компания 5-бап. Қоғамның құрылтайшылары 6-бап. Құрылтай жиналысы. Жалғыз құрылтайшы 7-бап. Құрылтай шарты. Жалғыз құрылтайшының шешімі 8-бап. Құрылтай шартын жасасу (жалғыз құрылтайшының шешімін ресімдеу) тәртібі 9-бап. Қоғамның жарғысы 10-бап. Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері 11-бап. Қоғамның жарғылық капиталы 12-бап. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер 13-бап. Акциялардың түрлері 14-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары 15-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері 16-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы 17-бап. Алып тасталды - ҚР 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 18-бап. Қоғамның акцияларын орналастыру 19-бап. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі 20-бап. Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп 21-бап. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасау 22-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер 23-бап. Жай акциялар бойынша дивидендтер 24-бап. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер 25-бап. Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасасу 26-бап. Орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алу 27-бап. Қоғамның орналастырған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуы 28-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы бойынша шектеулер 29-бап. Ескерту. 29-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 30-бап. Эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де ақшалай міндеттемелерін қоғамның жай акцияларына айырбастау 30-1-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау 31-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу 32-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның салық берешегiн қоғамның жарияланған акциялары есебiнен өтеу 33-бап. Қоғамның органдары 34-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамды басқару ерекшеліктері 34-1-бап. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктері 35-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы 36-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті 37-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі 38-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері 39-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 40-бап. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны 41-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат 42-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу 43-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі 44-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар 45-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы 46-бап. Есеп комиссиясы 47-бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік 48-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі 49-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы 50-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру 51-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама 52-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы 53-бап. Директорлар кеңесі 53-1-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері 54-бап. Директорлар кеңесінің құрамы 55-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 56-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы 57-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру 58-бап. Директорлар кеңесінің отырысы 59-бап. Атқарушы орган 60-бап. Атқарушы орган басшысының өкілеттігі 61-бап. Ішкі аудит қызметі 62-бап. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің принциптері 63-бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі 64-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы 65-бап. Ескерту. 65-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 66-бап. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу ерекшеліктері 67-бап. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу 68-бап. Ірі мәміле 69-бап. Мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің құны 70-бап. Қоғамның ірі мәміле жасасуы 71-бап. Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі 72-бап. Қоғамның мәміле жасасуына мүдделілік туралы ақпарат 73-бап. Мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу тәртібіне қойылатын талаптар 74-бап. Қоғамның жасалуына қатысты ерекше талаптар белгіленген мәмілелер жасасуының салдары 75-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі 76-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі 77-бап. Ескерту. 77-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 78-бап. Қоғамның аудиті 79-бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі 80-бап. Қоғамның құжаттары 81-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру 82-бап. Қоғамдардың бірігуі 83-бап. Қоғамның біріктірілуі 84-бап. Қоғамның бөлінуі 85-бап. Қоғамның бөлініп шығуы 86-бап. Қоғамды қайта құру 87-бап. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы сот шешімін орындамаудың салдары 88-бап. Қоғамды тарату 89-бап. Таратылатын қоғамның мүлкін акционерлер арасында бөлу 90-бап. Өтпелі ережелер 91-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Другие нормативные акты

Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететiн арнаулы мекемелерде ұстау тәртiбi мен шарттары туралы Мемлекеттiк материалдық резерв туралы Өрт қауiпсiздiгi туралы Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерi арасындағы 2011 - 2013 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемi туралы Қазақстан Республикасының Iшкi iстер органдары туралы


Добавить комментарий к Акционерлiк қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415