Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерi арасындағы 2011 - 2013 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемi туралы

1-бап. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы  бар қала бюджетiнен республикалық бюджетке  берiлетiн бюджеттiк алып қоюлардың көлемi

1. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала бюджетiнен республикалық бюджетке 2011 жылға арналған бюджеттiк алып қоюлар 103 078 751 мың теңге, оның iшiнде:

Атырау облысынан – 41 707 712 мың теңге;
Маңғыстау облысынан – 12 731 130 мың теңге;
Алматы қаласынан – 48 639 909 мың теңге сомасында белгiленсiн.

2. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала бюджетiнен республикалық бюджетке 2012 жылға арналған бюджеттiк алып қоюлар 102 114 759 мың теңге, оның iшiнде:

Атырау облысынан – 39 467 955 мың теңге;
Маңғыстау облысынан – 16 076 180 мың теңге;
Алматы қаласынан – 46 570 624 мың теңге сомасында белгiленсiн.

3. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала бюджетiнен республикалық бюджетке 2013 жылға арналған бюджеттiк алып қоюлар 121 056 185 мың теңге, оның iшiнде:

Атырау облысынан – 44 225 473 мың теңге;
Маңғыстау облысынан – 24 607 177 мың теңге;
Алматы қаласынан – 52 223 535 мың теңге сомасында белгiленсiн.  

2-бап. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге,  астана бюджетiне берiлетiн бюджеттiк  субвенциялардың көлемi

1. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, астана бюджетiне берiлетiн 2011 жылға арналған бюджеттiк субвенциялар 789 938 833 мың теңге, оның iшiнде:

Ақмола облысына – 49 552 059 мың теңге;
Ақтөбе облысына – 21 836 600 мың теңге;
Алматы облысына – 94 077 476 мың теңге;
Шығыс Қазақстан облысына – 81 700 063 мың теңге;
Жамбыл облысына – 75 778 457 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысына – 13 983 926 мың теңге;
Қарағанды облысына – 55 937 850 мың теңге;
Қызылорда облысына – 64 395 637 мың теңге;
Қостанай облысына – 48 552 068 мың теңге;
Павлодар облысына – 25 809 390 мың теңге;
Солтүстiк Қазақстан облысына – 47 000 200 мың теңге;
Оңтүстiк Қазақстан облысына – 193 272 522 мың теңге;
Астана қаласына – 18 042 585 мың теңге сомасында белгiленсiн.

2. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, астана бюджетiне берiлетiн 2012 жылға арналған бюджеттiк субвенциялар 880 645 461 мың теңге, оның iшiнде:

Ақмола облысына – 53 579 911 мың теңге;
Ақтөбе облысына – 31 721 533 мың теңге;
Алматы облысына – 103 882 787 мың теңге;
Шығыс Қазақстан облысына – 89 595 453 мың теңге;
Жамбыл облысына – 85 094 218 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысына – 17 113 055 мың теңге;
Қарағанды облысына – 61 399 259 мың теңге;
Қызылорда облысына – 71 593 511 мың теңге;
Қостанай облысына – 52 272 915 мың теңге;
Павлодар облысына – 28 929 362 мың теңге;
Солтүстiк Қазақстан облысына – 50 717 343 мың теңге;
Оңтүстiк Қазақстан облысына – 216 436 264 мың теңге;
Астана қаласына – 18 309 850 мың теңге сомасында белгiленсiн.

3. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, астана бюджетiне берiлетiн 2013 жылға арналған бюджеттiк субвенциялар 865 844 050 мың теңге, оның iшiнде:

Ақмола облысына – 53 074 025 мың теңге;
Ақтөбе облысына – 32 805 572 мың теңге;
Алматы облысына – 103 465 940 мың теңге;
Шығыс Қазақстан облысына – 89 281 704 мың теңге;
Жамбыл облысына – 87 075 850 мың теңге;
Батыс Қазақстан облысына – 13 485 381 мың теңге;
Қарағанды облысына – 58 562 240 мың теңге;
Қызылорда облысына – 71 143 181 мың теңге;
Қостанай облысына – 51 166 230 мың теңге;
Павлодар облысына – 27 722 239 мың теңге;
Солтүстiк Қазақстан облысына – 50 819 740 мың теңге;
Оңтүстiк Қазақстан облысына – 220 321 863 мың теңге;
Астана қаласына – 6 920 085 мың теңге сомасында белгiленсiн.   

3-бап. Жергiлiктi бюджеттерде көзделетiн шығыстардың  көлемi

Жергiлiктi бюджеттердiң шығыстарында осы Заңға қосымшаға сәйкес терi-венерологиялық, онкологиялық және наркологиялық диспансерлердiң амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуiне арналған шығыстарды ескере отырып, амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге бағытталатын бюджет қаражатының ең төменгi көлемi ескерiлсiн.  

4-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

Осы Заң 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейiн қолданылады. Қазақстан Республикасының

Президентi Н. Назарбаев «Республикалық және облыстық

бюджеттер, республикалық маңызы

бар қала, астана бюджеттерi

арасындағы 2011 – 2013 жылдарға

арналған жалпы сипаттағы

трансферттердiң көлемi туралы»

Қазақстан Республикасының Заңына

қосымша Терi-венерологиялық, онкологиялық және наркологиялық

диспансерлердiң амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуiне

арналған шығыстарды ескере отырып, амбулаториялық-емханалық

көмек көрсетуге бағытталатын бюджет қаражатының ең төменгi

көлемi мың теңге

 
Атауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл

 
БАРЛЫҒЫ 104 129 183 115 404 090 117 310 250
1. Ақмола облысы 5 102 228 5 597 137 5 655 003
2. Ақтөбе облысы 4 936 189 5 487 465 5 552 888
3. Алматы облысы 13 359 218 13 860 693 14 258 822
4. Атырау облысы 3 219 373 3 581 285 3 608 805
5. Шығыс Қазақстан облысы 9 401 552 10 518 750 10 682 872
6. Жамбыл облысы 6 688 014 7 498 187 7 602 479
7. Батыс Қазақстан облысы 4 885 560 5 433 152 5 489 319
8. Қарағанды облысы 8 748 964 9 768 531 9 943 716
9. Қызылорда облысы 5 465 283 6 502 608 6 585 070
10. Қостанай облысы 4 468 338 5 287 410 5 343 617
11. Маңғыстау облысы 2 431 526 2 727 726 2 754 681
12. Павлодар облысы 4 983 915 5 372 905 5 435 830
13 Солтүстiк Қазақстан облысы 4 615 088 5 161 759 5 423 340
14 Оңтүстiк Қазақстан облысы 13 321 733 15 113 549 15 228 536
15 Алматы қаласы 7 506 500 8 393 224 8 534 252
16 Астана қаласы 4 995 702 5 099 709 5 211 020