Ваш гид в законодательстве Казахстана


Печать

Ст. 198 КЕДЕНДІК РЕТТЕУ ТУРАЛЫ 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 123-VІ ҚРЗ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 21.09.2021

ҚР КЕДЕНДІК РЕТТЕУ ТУРАЛЫ
198-бап. Зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру және осындай тауарларды шығару мерзімін қайта бастау

1. Егер Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне немесе Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерінің кедендік тізіліміне енгізілген зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды кедендік рәсіммен орналастыруға байланысты кедендік операцияларды жасау кезінде кеден органы зияткерлік меншік объектілеріне құқық иеленушінің құқықтарын бұзушылық белгілерін анықтаған жағдайда, осындай тауарларды шығару мерзімі он жұмыс күніне тоқтатыла тұрады. 

2. Құқық иеленушінің немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаның сұрау салуы бойынша бұл мерзімді кеден органы ұзартады, бірақ, егер құқық иеленуші немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құқық иеленушінің құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінген жағдайда, ол он жұмыс күнінен аспайды. 

Құқық иеленушінің және (немесе) оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаның тауарларды шығаруды тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы өтінішті, тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешімнің күшін жою туралы өтінішті кеден органына бұдан әрі құжаттың түпнұсқасын міндетті түрде ұсына отырып, электрондық поштаны және факсимильдік байланысты пайдалана отырып, электронды түрде (сканерленген көшірмесін) ұсынуына жол беріледі. 

3. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру және тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешімдерді кеден органының басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға қабылдайды. 

4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында белгіленген мерзімдер осы Кодекстің 6-бабының 8-тармағына сәйкес есептеледі. 

5. Кеден органы зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей, декларантты және құқық иеленушіні немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаны мұндай тоқтата тұру, тоқтата тұру себептері және мерзімдері туралы хабардар етеді, сондай-ақ декларантқа – құқық иеленушінің және (немесе) оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаның атауын (тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және тұрған жерін (тұрғылықты жерін), ал құқық иеленушіге немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға декларанттың атауын (тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және тұрған жерін (тұрғылықты жерін) хабарлайды. 

6. Зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру мерзімі өткен соң осындай тауарларды шығару мерзімі кеден органына тауарларды алып қоюды, оларға тыйым салуды не оларды тәркілеуді растайтын құжаттар не судьяның зияткерлік меншік объектілеріне құқық иеленуші құқықтарының бұзылғаны туралы талап қою бойынша азаматтық іс қозғау туралы ұйғарымы ұсынылған жағдайларды қоспағанда, осы Кодексте белгіленген тәртіппен жаңартылады және жүргізіледі. Судьяның зияткерлік меншік объектілеріне құқық иеленуші құқықтарының бұзылғаны туралы талап қою бойынша азаматтық іс қозғау туралы ұйғарымы ұсынылған жағдайда, осы баптың 1-тармағында белгіленген зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығаруды тоқтата тұру мерзімдері, сондай-ақ көрсетілген тауарларды уақытша сақтау мерзімдері құқық иеленушінің талап қоюы бойынша соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін ұзартылады. 

7. Осы бапқа сәйкес тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру салдарынан декларантқа, меншік иесіне, зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды алушыға келтірген мүліктік зиянды (шығынды), егер сот құқық иеленуші құқықтарының бұзылғандығын анықтамаса, құқық иеленуші өтейді.  

8. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім мынадай: 

1) кеден органына құқық иеленушінің немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаның мұндай шешімнің күшін жою туралы өтініші келіп түскен жағдайларда тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін күшін жоюға жатады. Құқық иеленушінің немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаның тауарларды шығаруды тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы өтінішті, тауарларды шығаруды тоқтата тұру туралы шешімнің күшін жою туралы өтінішті кеден органына бұдан әрі құжаттың түпнұсқасын міндетті түрде ұсына отырып, электрондық поштаны және факсимильдік байланысты пайдалана отырып, электронды түрде (сканерленген көшірмесін) ұсынуына жол беріледі; 

2) зияткерлік меншік объектісі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімінен немесе Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерінің кедендік тізілімінен алынып тасталған; 

3) құқық иеленуші немесе оның өкілі судьяның зияткерлік меншік объектілеріне құқықтардың бұзылғандығы туралы талап қою бойынша азаматтық іс қозғау туралы ұйғарымын ұсынбаған жағдайларда тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін күшін жоюға жатады.  

Аталған жағдайларда осындай тауарларды шығару қайта басталады.  

9. Кеден органының басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешімнің күшін жояды. 

10. Зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару құқық иеленушінің Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті мемлекеттік органына немесе сотқа зияткерлік меншік объектілеріне өз құқықтарын қорғау туралы өтініш беруін жоққа шығармайды. 

11. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім күшін жойғаннан кейін осындай тауарларды шығару мерзімі қайта басталады. 

12. Кеден органы декларантқа, құқық иеленушіге немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға Комиссия анықтаған тәртіппен тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім қабылданған тауарлар туралы ақпарат ұсынады. 

13. Осы бапқа сәйкес декларант, құқық иеленуші немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлға алған ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін жағдайларды қоспағанда, олар мұны жария етпеуге, үшінші тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарына бермеуге тиіс. 

14. Кеден органының рұқсатымен декларанттың, құқық иеленушінің немесе олардың мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаның оларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім қабылданған, соның ішінде оларға зерттеу жүргізу үшін тауарлардың сынамалары мен (немесе) үлгілерін алуға құқығы, сондай-ақ осындай тауарларды қарап-тексеруге, суретке түсіруге немесе өзге де тәсілмен белгілеп қоюға құқығы бар. Аталған тауарлардан сынамаларды және (немесе) үлгілерді алу осы Кодекстің 37-бабына сәйкес кеден органының лауазымды адамының қатысуымен жүргізіледі. 

15. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы және тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешімдерді рәсімдеу, декларантты, құқық иеленушіні немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаны осындай шешімдердің қабылданғаны туралы хабардар ету тәртібін, сондай-ақ тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешімнің күшін жоюды рәсімдеу тәртібін Комиссия айқындайды.

Статья 1 ...196 197 198 199 200 ...571

Перейти к статье
Новые комментарии на сайте

ҚР ҚПК 181 бабы 5 бөлігін қайдан табуға болады,қалай түсінеміз.Арыз жазған адамға осы жауап келіп тұр.


Добрый день!

подскажите, если у меня(физ.лицо) имеется нежилое помещение - я обязан ежегодно отчитываться по форме 700.00?


кратко-мальчик 14 лет совершил половой акт по инициативе девочки считая её своей ровесницей (так как она говорила что он у неё не первый) а фактически оказалось ей 12 лет , все действия совершенны по любви к друг другу и по обоюдному согласию и пониманием того что делали. теперь прокурор возбуждает уголовное дело по ст .120 ч.4 и грозит 20 годами. Мальчишка ещё не прожил столько лет, а за любовь и действия без умысла и не понимания ответственности такое обвинение. Для девочки тоже огромная психологическая травма, так как они продолжают любить друг друга ,и хотят пожениться при достижении возраста.И ситуация такова девочка растёт в неполной семье ,без отца.Мальчик вообще сирота ,родители умерли по болезни, а отец у него на глазах в тот период, мальчишка думал что нашёл свою любовь и понимание -а оказывается наоборот


Мектепке діни белгідегі немесе секталардың ұстамын білдіретін киім болмаса басқа белгілерді тағып келмеу туралы заң қай бапта көрсетілген


Добрый день! подскажите пожалуйста, в каком законе написана, что юридическому лицу (тоо) должен поступать деньги через банковский счет или через кассу? или есть другой способ поступления денег


Последние комментарии


Вы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться