Ваш гид в законодательстве Казахстана


Печать

Ст. 410 КЕДЕНДІК РЕТТЕУ ТУРАЛЫ 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 123-VІ ҚРЗ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 16.11.2023

ҚР КЕДЕНДІК РЕТТЕУ ТУРАЛЫ
410-бап. Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тауарлар шығарылғанға дейін басталған тексеру

1. Егер кедендік декларацияны беру кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынумен бірге жүргізілмесе, кеден органы декларанттан тексерілетін мәліметтерге қатысты мынадай: 

1) тәуекелдерді басқару жүйесінде айқындалған;  

2) тауарлардың шығарылған жері, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуы туралы мәліметтерді растайтын құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) олардан мәліметтерді кеден органының осы Кодекстің 146-бабының 2-тармағына сәйкес алуы мүмкін болмаған жағдайларда, кедендік декларацияда мәліметтері көрсетілген құжаттарды сұратуға құқылы. 

2. Декларант осы баптың 1-тармағына сәйкес сұратылған құжаттарды осы Кодекстің 193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін кемінде төрт сағаттан бұрын кешіктірмей ұсынуға тиіс. 

3. Егер декларант осы баптың 1-тармағына сәйкес сұратылған құжаттарды ұсынбаған жағдайда, кеден органы осы Кодекстің 201-бабына сәйкес тауарларды шығарудан бас тартады. 

4. Кеден органы коммерциялық, бухгалтерлік құжаттарды, тауардың шығарылған жері туралы сертификатты және (немесе) өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде кедендік декларацияда мәлімделген тексерілетін мәліметтердің және (немесе) өзге құжаттардағы мәліметтердің анықтығы мен толықтығын анықтау үшін қажетті жазбаша түсініктерді мынадай жағдайларда: 

1) кедендік декларацияны беру кезінде ұсынылған не осы баптың 2-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттарда қажетті мәліметтер болмаса немесе мәлімделген мәліметтер тиісті түрде расталмаса; 

2) кеден органы Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және өзге заңнамасының ережелерін сақтамау белгілерін, оның ішінде мұндай құжаттардағы мәліметтердің анық еместігін анықтаса, сұратуға құқылы. 

5. Декларанттан осы баптың 4-тармағына сәйкес құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрату негізделген болуға тиіс және кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтер және (немесе) өзге құжаттардағы мәліметтер тиісті түрде расталмағанын не анық болмауы мүмкін екендігін көрсететін белгілер тізбесін, қосымша сұрау салынатын құжаттардың және (немесе) мәліметтердің тізбесін, сондай-ақ мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсыну мерзімдерін қамтуға тиіс. 

Сұрау салынатын құжаттардың және (немесе) мәліметтердің тізбесін кеден органының лауазымды адамы тауарлармен мәміле шарттарын, тауар сипаттамаларын, оның мақсатын, сондай-ақ өзге де мән-жайларды ескере отырып тексерілетін мәліметтердің негізінде айқындайды. 

6. Кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер ететін мәліметтерді растау мақсатында осы баптың 4-тармағына сәйкес құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрату кезінде кеден органы декларантты осы Кодекстің 195-бабына сәйкес тауарларды шығаруды жүргізу мүмкіндігі туралы хабардар етеді. Бұл ретте кеден органы декларантқа осы Кодекстің 195-бабына сәйкес айқындалған, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің орындалуын қамтамасыз етуді беру талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің орындалуын қамтамасыз ету мөлшерінің есеп-қисабын жібереді.  

Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің орындалуын қамтамасыз ету мөлшері есеп-қисабының нысанын, электрондық құжат түріндегі мұндай есеп-қисаптың құрылымы мен форматын және оларды толтыру тәртібін Комиссия айқындайды. 

7. Осы баптың 4-тармағына сәйкес сұратылған құжаттарды және (немесе) мәліметтерді не мұндай құжаттар және (немесе) мәліметтер ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіруді декларант: 

1) егер құжаттарға және (немесе) мәліметтерге сұрау салу кедендік декларациядағы және кедендік декларацияны беру кезінде ұсынылған құжаттардағы мәліметтерді тексерумен байланысты болса – осы Кодекстің 193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін кемінде төрт сағат бұрын кешіктірмей; 

2) егер құжаттарға және (немесе) мәліметтерге сұрау салу кедендік декларацияда және осы баптың 2-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттардағы мәліметтерді тексерумен байланысты болса және тексерілетін мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер етпесе – осы Кодекстің 193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін кемінде екі сағат бұрын кешіктірмей; 

3) егер құжаттарға және (немесе) мәліметтерге сұрау салу кедендік декларациядағы және осы баптың 2-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттардағы мәліметтерді тексерумен байланысты болса және тексерілетін мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер етсе – осы Кодекстің 193-бабының 4, 5 және 6-тармақтарына сәйкес тауарларды шығару мерзімі ұзартылған кезде кеден органы белгілеген мерзім өткенге дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей ұсынуға тиіс. 

8. Егер осы баптың 4-тармағына сәйкес сұратылған құжаттар және (немесе) мәліметтер, оның ішінде жазбаша түсініктер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіру осы баптың 7-тармағында белгіленген мерзімде ұсынылмаса және осы Кодекстің 195-бабында көзделген шарт сақталмаса, кеден органы осы Кодекстің 201-бабына сәйкес тауарларды шығарудан бас тартады. 

9. Осы баптың 1 және 4-тармақтарына сәйкес сұратылған құжаттарды және (немесе) мәліметтерді олар сұратылған тұлғалар әрбір сұрау салу бойынша бір жиынтықта (бір мезгілде) ұсынуға тиіс. 

Кеден органы сұратқан құжаттармен және (немесе) мәліметтермен бір мезгілде олар сұратылған тұлғалар кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтердің және (немесе) өзге құжаттардағы мәліметтердің анықтығын және толықтығын растау мақсатында өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынуы мүмкін. 

10. Тауарлар шығарылғанға дейін кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру аяқталған кезде, егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіру не мұндай тексеру шеңберінде жүргізілген, тауарларды және (немесе) құжаттарды өзге нысандарда кедендік бақылаудың және (немесе) олардың кедендік сараптамасының нәтижелері тексерілетін мәліметтердің анықтығын және (немесе) толықтығын растаған жағдайда, кеден органы осы Кодекстің 192-бабына сәйкес тауарлар шығаруды жүргізеді. 

11. Тауарлар шығарылғанға дейін кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру аяқталған кезде, егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіру не мұндай тексеру шеңберінде жүргізілген, тауарларды және (немесе) құжаттарды өзге нысандарда кедендік бақылаудың және (немесе) олардың кедендік сараптамасының нәтижелері тексерілетін мәліметтердің анықтығын және (немесе) толықтығын растамаған және (немесе) кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді жүргізу үшін негіздерді жоймаған жағдайда, кеден органы өзінде бар ақпараттың негізінде осы Кодекстің 183-бабына сәйкес тауарлар шығарылғанға дейін кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) туралы талап жібереді. 

12. Егер кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру осы Кодекстің 193-бабында белгіленген тауарларды шығару мерзімінде, оның ішінде құжаттардың және (немесе) мәліметтердің осы баптың 7-тармағында белгіленген мерзімдерде ұсынылмауына байланысты аяқталмаған жағдайда, кеден органы декларантқа осы Кодекстің 195-бабына сәйкес тауарлар шығаруды жүргізу мүмкін екендігі туралы хабарлайды. 

13. Осы Кодекстің 195-бабына сәйкес тауарларды шығарған кезде кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру осы баптың 14, 15, 16, 17 және 18-тармақтарына сәйкес тауарлар шығарылғаннан кейін аяқталады. 

14. Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді аяқтау үшін кеден органы сұратқан және осы баптың 7-тармағында көрсетілген мерзімде ұсынылмаған құжаттарды және (немесе) мәліметтерді декларант тауарлар шығарылғаннан кейін, осы Кодекстің 397-бабының 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, кедендік декларацияның тіркелген күнінен бастап күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде ұсынуы мүмкін. 

Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді кеден органы сұратылған құжаттар және (немесе) мәліметтер ұсынылған күннен бастап, ал егер мұндай құжаттар және (немесе) мәліметтер осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімде ұсынылмаса – мұндай мерзім өткен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей аяқтайды. 

15. Егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіру кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді жүргізу үшін негіздерді жоймаса, кеден органы осы баптың 14-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзім өткенге дейін қосымша құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде кедендік декларацияда мәлімделген тексерілетін мәліметтердің және (немесе) өзге құжаттардағы мәліметтердің анықтығын және толықтығын анықтау үшін қажетті жазбаша түсініктер сұратуға құқылы. Мұндай қосымша құжаттар және (немесе) мәліметтер, оның ішінде жазбаша түсініктер кеден органы сұрау салуды тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей ұсынылуға тиіс. 

16. Қосымша құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде жазбаша түсініктерді ұсыну туралы сұрау салу жіберілген кезде осы баптың 14-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген мерзімінің өтуі кеден органы мұндай сұрау салуды тіркеген күннен бастап тоқтатыла тұрады және кеден органы қосымша құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде жазбаша түсініктерді алған күннен бастап, ал олар ұсынылмаған жағдайда – оларды ұсыну мерзімі өткен күннен бастап қайта басталады. 

17. Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру аяқталған кезде, егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіру не мұндай тексеру шеңберінде жүргізілген тауарларды және (немесе) құжаттарды өзге нысандарда кедендік бақылаудың және (немесе) олардың кедендік сараптамасының нәтижелері Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасының ережелерінің сақталуын, оның ішінде тексерілетін мәліметтердің анықтығын және (немесе) толықтығын растамаған және (немесе) кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді жүргізу үшін негіздерді жоймаған жағдайда, кеден органы өзінде бар ақпараттың негізінде осы Кодекстің 183-бабына сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы шешім қабылдайды. 

18. Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру аяқталған кезде, егер осы баптың 4 және 15-тармақтарына сәйкес кеден органы сұрау салған құжаттар және (немесе) мәліметтер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін түсіндіру осы бапта белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, кеден органы өзінде бар ақпараттың негізінде осы Кодекстің 183-бабына сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы шешім қабылдайды. 

19. Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру аяқталған кезде, егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер, мұндай тексеру шеңберінде жүргізілген, тауарларды және (немесе) құжаттарды өзге нысандарда кедендік бақылаудың және (немесе) олардың кедендік сараптамасының нәтижелері тексерілетін мәліметтердің анықтығын және (немесе) толықтығын растаған жағдайда, кеден органы декларантқа кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексерудің аяқталғаны туралы және осы Кодекстің 195-бабының 1-тармағына сәйкес берілген кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің орындалуын қамтамасыз етуді есепке жатқызу (қайтару) мүмкіндігі туралы хабарлайды. 

20. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің орындалуын қамтамасыз етуді есепке жатқызу (қайтару) осы Кодекстің 11-тарауына және 141-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

Статья 1 ...408 409 410 411 412 ...571

Перейти к статье
Новые комментарии на сайте

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как доказать свою невиновность в уголовном деле о растрате веренного имущества. Дело было 2017 году продал ТОО акт приёма передачи оформили передал все документы и печати, спустя три года звонит следователь и требует бухгалтерию, я ему объяснил что передал новому владельцу и забылось ещё на год, в 2021 году в апреле меня в качестве свидетеля имеющего право на защиту позвали на допрос, я нанял адвоката и там я узнаю что ТОО перепрадали 5 раз и со счетов обналичили сумму денег и папка с бугалтерией пропала. В ходе очных ставок бухгалтер подтвердила что я работал честно ( я каждую бумажку сдавал бухгалтеру и бухгалтер вносила в С1). Теперь мне вминяют растрату в сумме 8 000 000 тенге и следователь не хочет ничего слышать. Ко мне подошёл на улице человек и сказал чтобы мне выпутатся из этого темнего дела нужно дать взятку, я рассказал об этом адвокату который категорически запретил мне даже думать об этом, как я понял при сдаче взятки доказывать нечего не нужно. В С1 все есть но нет подтверждающих документов, я следователю все что помнил расписал но это вызвало у него только смех! 4 владельца тоо которые перепродали вышли сухими хотя в материалах уголовного дела у них числились недостатки. Как мне быть? Куда писать? Я понял что человек ничто и зовут его никак! И нет правды! На адвоката нет денег, больной ребёнок инвалид. Подскажите, Спасибо!


Здравствуйте. Меня отправляют на профессиональное обучение. Обучение будет проходить в моем "родном" городе, т.е. где я прописан и живу. Мне отказывают в оформлении командировки поясняя тем, что я нахожусь в своем родном городе. Согласен, что мне не нужно жилье, но суточные мне обязаны выплатить, мне в этом отказывают. Поясните мне это законно, что мне не выплачивают суточные? Прочитал ТК, но четкого пояснения нету. Что мне делать? как доказать, что нужно выплачивать суточные

Посмотрите в трудовом договоре место город выполнения ваших функций. Направление вас на обучение в другой город, в любом случае будет командировкой. Это уже предполагает выплату командировочных расходов (проезд, проживание, суточные). Понятие "родной" город не подразумевает иждивение в то время когда вы не будете работать, а будете учиться далеко от места вашего проживания. Взвесьте все ЗА/ПРОТИВ, возможно стоит озвучить мотивы вашего отказа от командировки, возможно рассмотреть дистанционное обучение, возможны другие предложения вашей ситуации


не совсем понятен первый вопрос, но попробую ответить. Есть ли штатная единица с названием вашей должности в штатном расписании работодателя известно только работодателю. Законность оформления вас для выполнения функций отражена договором между вами и работодателем (трудовой в соответствии с ТК РК либо на выполнение каких-то работ в соответствии с ГК РК). Если с вами ежемесячно подписывают акты выполненных работ, полагаю что в договоре на выполнение работ прописано обязательство по уплате обязательных отчислений и налогов и сроки. Вообще по НК РК пенсионные отчисления уплачиваются до 25 числа следующего месяца (например за октябрь должны быть уплачены мах до 25 ноября).


жұмыстан 1 күн себеппен сұранған едім бастық жұмыста болмағансын деп жұмыстан шығармақшы кандай баппен шығармақшы


КСК в расчете ежемесячных отчислений накоплений на капремонт использует квадратные метры квартир собственников жилья и без всякого дополнительного соглашения. ЭТО ведь противоречит сути закона.ГДЕ четко сказано что в расчетах отчислений по этой позиции накоплений на капремонт необходимо использовать долю каждого в общедомовом имуществе НО КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ собственника квартиры не могут являться таковыми. Могу ли я как специалист и собственник квартиры произвести расчет отчислений на капремонт исходя из площадей находящихся в общедомовой собственности исходя из равновесной доли каждого в ней с последующим внесением изменений в платежке.


Последние комментарии


Вы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться