Ваш гид в законодательстве Казахстана


Печать

Ст. 43 ҚР Әлеуметтік Кодексі 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII ҚРЗ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 16.11.2023

ҚР Әлеуметтік Кодексі
43-бап. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының құқықтары мен міндеттері

1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары: 

1) ерікті зейнетақы жарналарын тартуға; 

2) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға; 

3) салымшының (алушының) жазбаша жүгінуі бойынша сотта зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша оның мүддесін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен білдіруге; 

4) меншікті мүлкін жалға беруге; 

5) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаруға; 

6) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган беретін лицензия негізінде бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті өзі дербес жүзеге асыруға; 

7) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының ішкі құжатында айқындалған тәртіппен биометриялық сәйкестендіру рәсімі арқылы зейнетақы қызметтерін көрсетуге; 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 

2. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары: 

1) алушыларға ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта белгіленген тәртіппен зейнетақы төлемдерін жүргізуге; 

2) зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асыруға; 

3) салымшыға (алушыға) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген тәртіппен оның зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беруге және осы Кодекстің 55-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, оның зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қол жеткізуінің электрондық және өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге міндетті. 

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәсілі салымшымен (алушымен) келісу бойынша айқындалады; 

4) салымшыларға (алушыларға), сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға ниеттенген адамдарға жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетуге; 

5) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге; 

6) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы заңнамасын және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болуға; 

7) осы Кодексте және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына аударуға; 

8) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен өзге де есептілік пен өзінің қызметі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға және өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті. Бұл ретте ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына жарналар бойынша кірістерге берілетін кепілдіктер немесе уәделер қамтылған ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мәліметтерді жариялауға жол берілмейді; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың талаптарына сай өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

3. Салымшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының: 

1) салдарынан Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясында белгіленген талаптар бұзылатын мәмілелерді жасасуына; 

2) осы бапта белгіленген қызмет түрлерін қоспағанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына; 

3) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген мақсаттарға пайдалануына; 

4) зейнетақы активтерін иеліктен өтеусіз шығару бойынша инвестициялық шешімдерді қабылдауына; 

5) зейнетақы портфелін басқару жөніндегі қызметке байланысты емес өзінің міндеттемелерін немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін зейнетақы активтерін пайдалануына; 

6) өзіне тиесілі активтерді зейнетақы активтерінің құрамына сатуына (беруіне); 

7) активтерді кредитке сатуына; 

8) инвестициялық декларацияға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу жағдайларын қоспағанда, зейнетақы активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті қарыз шарттарының талаптарымен алуына; 

9) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясына сәйкес шығыстарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын зейнетақы активтерін сатып алуына; 

10) жарнамада және бұқаралық ақпарат құралдарында ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір жылға жетпейтін кезең ішіндегі кірістілігі туралы ақпаратты көрсетуіне; 

11) зейнетақы активтерін және (немесе) меншікті активтерді кепілге беруіне; 

12) акциялардан басқа, бағалы қағаздарды шығаруына; 

13) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының борыштық бағалы қағаздарды сатып алуын қоспағанда, кез келген тәсілмен қарыз беруіне тыйым салынады. 

4. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылық орнықтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында сақталуы міндетті пруденциялық нормативтер белгіленеді. Пруденциялық нормативтердің тізбесі, олардың нормативтік мәндері, есептеу әдістемесі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді. 

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесі, нысандары, оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімдері мен тәртібі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
Статья 1 ...41 42 43 44 45 ...263

Перейти к статье
Новые комментарии на сайте

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как доказать свою невиновность в уголовном деле о растрате веренного имущества. Дело было 2017 году продал ТОО акт приёма передачи оформили передал все документы и печати, спустя три года звонит следователь и требует бухгалтерию, я ему объяснил что передал новому владельцу и забылось ещё на год, в 2021 году в апреле меня в качестве свидетеля имеющего право на защиту позвали на допрос, я нанял адвоката и там я узнаю что ТОО перепрадали 5 раз и со счетов обналичили сумму денег и папка с бугалтерией пропала. В ходе очных ставок бухгалтер подтвердила что я работал честно ( я каждую бумажку сдавал бухгалтеру и бухгалтер вносила в С1). Теперь мне вминяют растрату в сумме 8 000 000 тенге и следователь не хочет ничего слышать. Ко мне подошёл на улице человек и сказал чтобы мне выпутатся из этого темнего дела нужно дать взятку, я рассказал об этом адвокату который категорически запретил мне даже думать об этом, как я понял при сдаче взятки доказывать нечего не нужно. В С1 все есть но нет подтверждающих документов, я следователю все что помнил расписал но это вызвало у него только смех! 4 владельца тоо которые перепродали вышли сухими хотя в материалах уголовного дела у них числились недостатки. Как мне быть? Куда писать? Я понял что человек ничто и зовут его никак! И нет правды! На адвоката нет денег, больной ребёнок инвалид. Подскажите, Спасибо!


Здравствуйте. Меня отправляют на профессиональное обучение. Обучение будет проходить в моем "родном" городе, т.е. где я прописан и живу. Мне отказывают в оформлении командировки поясняя тем, что я нахожусь в своем родном городе. Согласен, что мне не нужно жилье, но суточные мне обязаны выплатить, мне в этом отказывают. Поясните мне это законно, что мне не выплачивают суточные? Прочитал ТК, но четкого пояснения нету. Что мне делать? как доказать, что нужно выплачивать суточные

Посмотрите в трудовом договоре место город выполнения ваших функций. Направление вас на обучение в другой город, в любом случае будет командировкой. Это уже предполагает выплату командировочных расходов (проезд, проживание, суточные). Понятие "родной" город не подразумевает иждивение в то время когда вы не будете работать, а будете учиться далеко от места вашего проживания. Взвесьте все ЗА/ПРОТИВ, возможно стоит озвучить мотивы вашего отказа от командировки, возможно рассмотреть дистанционное обучение, возможны другие предложения вашей ситуации


не совсем понятен первый вопрос, но попробую ответить. Есть ли штатная единица с названием вашей должности в штатном расписании работодателя известно только работодателю. Законность оформления вас для выполнения функций отражена договором между вами и работодателем (трудовой в соответствии с ТК РК либо на выполнение каких-то работ в соответствии с ГК РК). Если с вами ежемесячно подписывают акты выполненных работ, полагаю что в договоре на выполнение работ прописано обязательство по уплате обязательных отчислений и налогов и сроки. Вообще по НК РК пенсионные отчисления уплачиваются до 25 числа следующего месяца (например за октябрь должны быть уплачены мах до 25 ноября).


жұмыстан 1 күн себеппен сұранған едім бастық жұмыста болмағансын деп жұмыстан шығармақшы кандай баппен шығармақшы


КСК в расчете ежемесячных отчислений накоплений на капремонт использует квадратные метры квартир собственников жилья и без всякого дополнительного соглашения. ЭТО ведь противоречит сути закона.ГДЕ четко сказано что в расчетах отчислений по этой позиции накоплений на капремонт необходимо использовать долю каждого в общедомовом имуществе НО КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ собственника квартиры не могут являться таковыми. Могу ли я как специалист и собственник квартиры произвести расчет отчислений на капремонт исходя из площадей находящихся в общедомовой собственности исходя из равновесной доли каждого в ней с последующим внесением изменений в платежке.


Последние комментарии


Вы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться