Ваш гид в законодательстве Казахстана


Печать

Ст. 23 ҚР Еңбек кодексi 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 31.03.2020


ҚР Еңбек кодексi
23-бап. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері

1. Жұмыс берушінің:

1) жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне;

2) жұмыскерлермен еңбек шарттарын осы Кодексте белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға және бұзуға;

3) өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға;

4) өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және оларды қорғау мақсатында бірлестіктер құруға және оларға кіруге;

5) жұмыскерлерден еңбек, ұжымдық шарттар талаптарының, еңбек тәртіптемесі қағидаларының және жұмыс берушінің басқа да актілерінің орындалуын талап етуге;

6) осы Кодексте көзделген жағдайларда және тәртіппен жұмыскерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жазалар қолдануға, жұмыскерлерді материалдық жауаптылыққа тартуға;

7) еңбек міндеттерін атқару кезінде жұмыскер келтірген нұқсанды өтетуге;

8) еңбек саласындағы өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге;

9) жұмыскерге сынақ мерзімін белгілеуге;

10) осы Кодекске сәйкес жұмыскерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз етуге;

11) осы Кодекске сәйкес жұмыскерді оқытуға байланысты өз шығындарын өтетуге;

12) жеке еңбек дауын шешу үшін осы Кодексте көзделген тәртіппен рет-ретімен келісім комиссиясына, сотқа жүгінуге құқығы бар.

2. Жұмыс беруші:

1) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының, өзі шығарған актілердің талаптарын сақтауға;

2) жұмысқа қабылдау кезінде осы Кодексте белгіленген тәртіппен және жағдайларда жұмыскерлермен еңбек шарттарын жасасуға;

3) жұмысқа қабылдау кезінде осы Кодекстің 32-бабына сәйкес еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттарды талап етуге;

4) жұмыскерге еңбек шартында келісілген жұмысты ұсынуға;

5) жұмыскерге Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде көзделген жалақы мен өзге де төлемдерді уақтылы және толық мөлшерде төлеуге;

6) жұмыскерді еңбек тәртіптемесі қағидаларымен, жұмыс берушінің жұмыскердің жұмысына (еңбек функциясына) тікелей қатысы бар өзге де актілерімен және ұжымдық шартпен таныстыруға;

7) жұмыскерлер өкілдерінің ұсыныстарын қарауға және жұмыскерлердің өкілдеріне ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шарттар жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын бақылау үшін қажетті толық және анық ақпарат беруге;

8) осы Кодексте белгіленген тәртіппен ұжымдық келіссөздер жүргізуге, ұжымдық шарт жасасуға;

9) жұмыскерлерге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына, еңбек, ұжымдық шарттарға сәйкес еңбек жағдайларн қамтамасыз етуге;

10) жұмыскерлерді жабдықпен, аспаптармен, техникалық құжаттамамен және еңбек міндеттерін атқару үшін қажетті өзге де құралдармен өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге;

11) Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ақпарат беруге;

12) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға;

13) егер жұмысты жалғастыру жұмыскердің және өзге де адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін болса, жұмысты тоқтата тұруға;

14) жұмыскерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды жүзеге асыруға;

15) жұмыскер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыруға;

16) жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге;

17) жұмыскерлердің еңбек қызметін растайтын құжаттардың және оларды зейнетақымен қамсыздандыруға және міндетті әлеуметтік сақтандыруға арналған ақшаны ұстап қалу мен аудару туралы мәліметтердің сақталуын және мемлекеттік архивке тапсырылуын қамтамасыз етуге;

18) жұмыскерге зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары мен кәсіптік аурудың болу мүмкіндігі туралы ескертуге;

19) жұмыс орындары мен технологиялық процестерде тәуекелдерді болғызбау жөнінде шаралар қолдануға, өндірістік және ғылыми-техникалық прогресті ескере отырып, профилактикалық жұмыстар жүргізуге;

20) жұмыс уақытының, оның ішінде әрбір жұмыскер орындайтын үстеме жұмыстардың, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстардың, ауыр жұмыстардың есебін жүргізуге;

21) жұмыскердің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауы кезінде оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өтеуге;

22) еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның және еңбек инспекциясы жөнiндегi жергілікті органның лауазымды адамдарын, жұмыскерлердің өкiлдерiн, еңбектi қорғау жөнiндегi техникалық инспекторларды ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгiнiң, жағдайларының және еңбектi қорғаудың жай-күйiне және Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына тексерулер жүргізу үшін, сондай-ақ еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсiптiк ауруларды тергеп-тексеру үшiн кедергiсiз жiберуге;

23) жұмыс беруші айқындайтын, он сегіз жастан кіші жұмыскерлердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және туған жылы, күні, айы көрсетілетін тізілімдердің немесе басқа да құжаттардың жүргізілуін қамтамасыз етуге;

24) жұмыскердің дербес деректерін Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес жинақтауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыруға;

25) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

3. Жұмыс берушінің осы Кодексте көзделген өзге де құқықтары болады және ол өзге де міндеттерді атқарады.

Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

 
Статья 1 ...21 22 23 24 25 ...204

Перейти к статье
Новые комментарии на сайте

Добрый день, напишите заявление в суд о выдаче копии решения. После получения написать заявление на отмену решения.

Суд вынесет определение об отмене и на основании определения судебный исполнитель прекратить исп.производство.

Далее суд с вашим участием. Еще возьмите выписку с Форте Банка о платежах по кредиту. Если что, обращайтесь по тел. 87012643890. Айгуль


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, работник предоставил больничные листы со 2 февраля по 11 февраля и с 12 февраля по 2 марта 2020 года. Как начисляется оплата больничного листа? За февраль начисления не прошли, так как больничные листы сданы в бухгалтерию 3 марта. Если за месяц начисляется 15 МРП, то ИПН не удерживается, а в совокупности с зарплатой за март удерживается. Как быть? И за 2 марта нужно ли начислить, так как это уже следующий месяц?


Здравствуйте Всем! Пожалуйста подскажите! В 2006 году взяла кредит на сумму 200 тысяч в Альянс банке, оплачивала,потом через несколько месяцев осталась безработной. В 2008 году вышла замуж. Мне позвонили с банка или с коллекторского отдела то, что у нас задолженность в 300 с чем то тысяч. Передали судебному исполнителю по месту жительства. Так как, я была замужем родители сами взяли на себя оплатить кредит. Моя мама оплачивала кредит, и копию квитанции оставляла у судебного исполнителя. Сейчас уже который год считали, что кредит закрыт. Но к сожилению в 2019 году опять позвонили, что мы должны опять 301624 тенге. Столько времени прошло. Квитанцию не сохранили. Поехали в суд где мы находимся. Подошли тому судебному исполнителю, спросили копию квитанции. Но сказали,что документ храниться только 10 лет. Они сожгли квитанции. Теперь коллекторская компания закрыла счет и отправила письмо по рабочему месту, если не будут взыскать с моего ЗП 50% закроют счет! А разве так можно? ПОМОГИТЕ пожалуйста!


Здравствуйте. Живу в городе Темиртау. С завтрашнего дня начинает действовать особый режим карантина. Имею ли я право передвигаться по городу с одного адреса жительства в другое. При себе имеются маски, перчатки, антисептик. Проживаю в квартире. Строю дом в другом районе города и там проживают и охраняют дом собаки. Требуется ездить их кормить и выгуливать утром и вечером. По понятным причинам собак забрать не могу. И переехать жить туда тоже. Нет отопления, водопровода. Собак бросить умирать тоже не могу. Как правильно поступить и объяснить полиции в случае остановки и проверки цели и места поездки. Выхожу из дома, еду до пункта назначения без остановок и там покидаю автомобиль. Подскажите что делать?


Здравствуйте. Кто может проконсультировать. Я поступил в 2017 году в магистратуру на платной основе, спустя полгода меня перевели на грант. Никаких бумаг я не подписывал о переводе, но стипендию получал. Когда выпускался в 2019, в вузе схватились за голову, потому что не нашлось никаких приказов о моем переводе на грант. Сказали, что оформят все задним числом, но была проблема в том, что в вузе сменился за это время ректор. Чем все это закончилось, не знаю. Тем же летом я уехал в другую страну и сейчас я гражданин другого государства с официально одобренным отказом от гражданства Казахстана. Я даже получил пенсионные накопления.

Сейчас по моему последнему адресу регистрации в Казахстане пришло письмо о том что мне нужно предоставить справку об отработке по специальности в месте проживания или выплатит стоимость обучения.

Имеет ли при таких обстоятельствах что-то требовать с меня? Я зарегистрирован в другой стране гражданин другой страны и в прицепе работают тут даже по специальности.


Последние комментарииВы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться