Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

ҚР Экологиялық кодексi
302-бап. Коммуналдық қалдықтарды орналастыруға арналған полигондарда орналастыруға тыйым салынатын өнеркәсіптік қатты және шлам тәрізді қалдықтар

Ст. 302 ҚР Экологиялық кодексi 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018
Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.22 № 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

Коммуналдық қалдықтар полигондарында мынадай өнеркәсіптік қатты және шлам тектес қалдықтарды орналастыруға тыйым салынады: 

1) хлор өндіру жөніндегі химия өнеркәсібінің қалдықтары: 

синтетикалық каучук, хлор, каустика өндірісінің құрамында сынап пен оның қосындылары бар графитті шламы; 

метанол, оргшыны өндірісінің құрамында метанол бар қалдықтары; 

монохлорсірке қышқылының құрамында гексахлоран, метанол, трихлорбензол бар тұздар өндірісінің шламдары; 

ДДТ, уротропин, цинеб, мыстың үш хлорфеноляты, тиурам-Д тасымалы үшін пайдаланылған қағаз қапшықтар; 

мыстың үш хлорфеноляты өндірісінің құрамында үш хлорфенол бар шламдары; 

пластополимерлер өндірісінің құрамында бензол мен дихлорэтан бар пайдаланылған катализаторлары; 

құрамында хлоропрен бар коагулюм және омега полимерлері; 

үшхлорбензол қалдықтары, тыңайтқыштар өндірісінің құрамында гексахлоран, үшхлорбензол бар қалдықтары; 

2) хром қосындыларын өндіру жөніндегі химия өнеркәсібінің қалдықтары: 

натрий монохроматы және хлорлы натрий өндірісінің шламы, калий биохроматы өндірісінің құрамында алты валентті хром бар қалдықтары; 

3) сода өндіру жөніндегі өнеркәсіптің құрамында мырышы бар мырыш күйігі қалдықтары; 

4) жасанды талшық өндірісінің қалдықтары: 

құрамында диметилтерефталат, терефтал қышқылы, мырыш, мыс бар шламдар; 

капролактамды сүзуден қалған, құрамында капролактам бар қалдықтар; 

метанолиз қондырғысының құрамында метанол бар қалдықтары; 

5) сырбояу өнеркәсібінің қалдықтары: 

сыр мен эмаль қабықтары, құрал-жабдықтарды тазалау кезіндегі құрамында мырыш, хром, ерітінділер, тотықтырғыш майлар бар қалдықтар; 

құрамында мырыш пен магний бар шламдар; 

6) химиялық-фотография өнеркәсібінің қалдықтары: 

гипосульфит пен сусыз сульфит өндірісінің құрамында фенол бар қалдықтары; 

магниттік сырдың, коллодийдің, бояулардың құрамында бутиллацетат, толуол, дихлорэтан, метанол бар қалдықтары; 

7) пластмасса өндірісінің құрамында фенол бар қалдықтары; 

8) азот өнеркәсібінің қалдықтары: 

коксты газды тазалау қондырғысынан алынған шлам (шайырлар) және синтез бен компрессия цехының құрамында канцерогенді заттар бар пайдаланылған майлары; 

моноэтаноламинді айдаудан қалған, құрамында моноэтаноламин бар текшелі қалдық; 

9) мұнай өңдеу және мұнай химиясы өнеркәсібінің қалдықтары: 

майларды, парафинді тазалаудан қалған, құрамында хром мен кобальт бар алюмосиликатты адсорбент; 

құрамында отыз проценттен астам күкіртті қышқыл бар қышқыл гудрондар; 

кокс алудың және жартылай коксты газдандырудың құрамында фенол бар фустары мен фусты-шайырлы қалдықтары; 

құрамында хром бар пайдаланылған катализаторлар; 

құрамында майлар бар пайдаланылған саз; 

алкилфенолды құю қондырғыларынан алынған сүзу процесінің құрамында мырыш бар қалдықтары; 

10) машина жасау қалдықтары: 

құрамында хром бар төгінділердің хромды шөгіндісі; 

құрамында циан бар төгінділердің цианды шөгіндісі; 

органикалық байластырғыштағы құрамында хром бар стерженьді қоспалар; 

вакуумды сүзгілерден, гальвандық цехтарды ыдырату станцияларынан кейінгі құрамында мырыш, хром, никель, кадмий, қорғасын, мыс, хлорофос, тиокол бар шөгінді; 

11) медицина өнеркәсібінің қалдықтары: 

синтомицин өндірісінің құрамында бром, дихлорэтан, метанол бар қалдықтары; 

байыту қалдықтары мен құрамында ауыр металдардың тұздары бар шламдар. 

Ескерту 302-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.22 № 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

РҚАО-ның ескертпесі!


303-бапқа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 27.12.2017 № 126-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

303-бап. Қауіпті қалдықтар полигондарына арналған жалпы талаптар


1. Қауіпті қалдықтарды көму полигондары орналасатын жерлерде: 

1) полигон шекарасынан тұрғын үй және рекреациялық аймақтарға, су объектілеріне, ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге және елді мекендерге дейінгі қашықтыққа; 

2) жерасты, жерүсті суларының және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің немесе ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың болуына; 

3) геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларға; 

4) учаскедегі су басу, ойысу, шөгу немесе сел жүру қатеріне; 

5) мемлекеттік табиғи-қорық қоры объектілерін қорғауға қатысты талаптар ескерілуге тиіс. 

2. Полигонның сипаттарына және метеорологиялық жағдайларға қарай: 

1) полигон бойына судың кенеттен келуін бақылау; 

2) қалдықтарды көму орнына жер беті және (немесе) жер асты суларының келуін болдырмау; 

3) ласталған суды және сүзінді суды сарқынды сулар үшін белгіленген нормативтерге дейін жинау және өңдеу көзделуге тиіс. 

3. Қоқыс газды жинау, өңдеу мен пайдалану қоршаған ортаға залалды немесе оның нашарлауын және халықтың денсаулығы үшін тәуекелді барынша азайтатын тәсілмен жүргізілуге тиіс. 

4. Қалдықтарды көму полигондарының жұмыс істеу салдарларын: 

1) иістер мен шаңдардың эмиссиясын; 

2) жел айдап тарататын материалдарды, қосындылар мен аэрозольдарды; 

3) шу мен қозғалысты; 

4) құстарды, паразиттер мен жәндіктерді; 

5) өрттерді барынша азайту үшін шаралар қабылдануға тиіс. 

5. Қалдықтарды орналастыру полигоны ластың учаскеден қоғамдық жолдарға және жақын маңдағы аумаққа шығарылмайтындай етіп жабдықталуға тиіс. 

6. Полигон учаскеге басқа тұлғалардың еркін кіруінен қорғалуға тиіс. Әрбір техникалық құралға бақылау жасау және оған қол жеткізу жүйесі құралдардың заңсыз пайдаланылуын анықтайтын және оған кедергі келтіретін шаралардың бағдарламасын қамтуға тиіс. 

7. Қалдықтарды орналастыру полигондарын басқаруды полигонды пайдалануға техникалық құралдары бар және полигон қызметкерлерін кәсіби және техникалық біліммен және тренингпен қамтамасыз ететін жеке және заңды тұлғалар жүзеге асырады. 

8. Жол берілетін әсер ету деңгейі қалдықтарды көму полигоны жобасының негізінде полигон орналасқан жердегі өзіндік гидрогеологиялық жағдайларды назарға ала отырып, экологиялық рұқсатта айқындалуға тиіс. 

9. Полигонға Қазақстан Республикасының Қалдықтардың мемлекеттік кадастрына енгізілген жеке тіркеу нөмірі беріледі. Полигон иесі полигонға қабылданатын қалдықтардың есебін жүргізуге арналған құжат айналымы жүйесін әзірлеуге тиіс. 

10. Қалдықтарды орналастыру полигонының жобасында жабу, рекультивациялау және ол жабылғаннан кейін ластануға мониторинг пен бақылау жүргізу үшін тарату қорын құру көзделеді. Тарату қорларын қалыптастыру тәртібін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайды. 

11. Полигонның иесі жыл сайын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға орналастырылатын қалдықтардың түрлері мен саны туралы және жоспарлы бақылаудың нәтижелері туралы хабарлауға міндетті. 

Ескерту. 303-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 25.04.2016 № 505-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

Статья 1 ...300 301 302 303 304 ...326

Перейти к статье


Добавить комментарий к 302-бап ҚР Экологиялық кодексi 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212