Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус
< Законы РК

Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы


Скачать бесплатно Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV

Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Содержание


1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 2-бап. Атқарушылық iс жүргiзудің мiндеттерi 3-бап. Атқарушылық iс жүргiзудің негізгі принциптері 4-бап. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасы 5-бап. Халықаралық, шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін орындау 6-бап. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасының қолданылу тәртібі 7-бап. Атқарушылық iс жүргiзуді жүзеге асыратын тұлғалар 8-бап. Атқарушылық iс жүргiзу тілі 9-бап. Атқарушылық құжаттардың тiзбесi 10-бап. Сот орындаушысының қаулысы 11-бап. Атқарушылық құжаттарды орындауға беру мерзiмдерi 12-бап. Атқарушылық құжатты беру кезiндегi мерзiм үзiлісі 13-бап. Атқарушылық құжатты орындауға беру үшiн өткiзiп алынған мерзiмдi қалпына келтiру 14-бап. Атқарушылық iс жүргiзуге қатысушылардың құрамы 15-бап. Атқарушылық iс жүргiзу тараптары 16-бап. Атқарушылық iс жүргiзу тараптарының құқықтары мен мiндеттерi 17-бап. Атқарушылық iс жүргiзудегi құқықтық мирасқорлық 18-бап. Атқарушылық iс жүргiзуге тараптар өкiлдерiнiң қатысуы 19-бап. Өкiлдiң өкiлеттiктерi 20-бап. Өкiл бола алмайтын тұлғалар 21-бап. Заңды өкiлдер 22-бап. Атқарушылық iс жүргiзуге аудармашының қатысуы 23-бап. Атқарушылық iс жүргiзуге куәгерлердің қатысуы 24-бап. Атқарушылық iс жүргiзуге маманның қатысуы 25-бап. Атқарушылық іс жүргізудегі прокурор 26-бап. Сот орындаушыларының ішкі істер органдарымен өзара іс-қимылы 27-бап. Атқарушылық iс жүргiзудегі хабарлама және шақырту 28-бап. Шақыру қағазын, хабарды, сот орындаушысының хабарламалары мен процестік құжаттарын жеткізу және тапсыру 29-бап. Атқарушылық іс жүргізу кезінде мекенжайдың ауысуы 30-бап. Шақыру қағазын, хабарды, сот орындаушысының хабарламасы мен процестік құжаттарын қабылдаудан бас тартудың немесе оларды алуға келмеудің салдарлары 31-бап. Мәжбүрлеп орындату шараларын қолдану негiздерi 32-бап. Атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар 33-бап. Борышкер болып табылатын жеке тұлғаның, заңды тұлға басшысының (оның міндетін атқарушының) Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша шектеу және уақытша шектеуді тоқтата тұру 34-бап. Лицензияларды, рұқсаттарды және арнайы құқықтарды беру және олардың қолданылуы саласындағы уақытша шектеулер 35-бап. Борышкердің өзінің мүліктік жағдайы туралы ақпарат беруі 36-бап. Борышкерлердің бірыңғай тізілімі 37-бап. Атқарушылық құжатты iс жүргiзуге қабылдау 38-бап. Атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан бас тартудың негіздері, салдары және оның себептерін жою 39-бап. Атқарушылық құжаттарды орындау мерзiмдерi 40-бап. Орындауды кейінге қалдыру, мерзімін ұзарту, оның тәсілі мен тәртібін өзгерту, берілген сомаларды индекстеу 41-бап. Атқарушылық әрекеттердi кейiнге қалдыру 42-бап. Сот орындаушысының атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру мiндетi 43-бап. Сот орындаушысының атқарушылық iс жүргiзуді тоқтата тұру құқығы 44-бап. Атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру мерзiмдерi 45-бап. Борышкерге iздеу салу 46-бап. Атқарушылық iс жүргiзудi қайта жалғастыру 47-бап. Атқарушылық iс жүргiзудi тоқтатудың негiздерi мен салдары 48-бап. Атқарушылық құжаттарды өндiрiп алушыға қайтару 49-бап. Атқарушылық iс жүргiзудiң аяқталуы 50-бап. Атқарушылық iс жүргiзудi тоқтата тұру немесе тоқтату, атқарушылық құжатты өндiрiп алушыға қайтару немесе оны банкроттықты басқарушыға, оңалтуды басқарушыға, борышкер-заңды тұлғаның тарату комиссиясына жiберу туралы мәселелердi қарау 51-бап. Орындалуға жататын атқарушылық құжатты түсіндіру 52-бап. Атқарушылық әрекеттер жасалатын жер 53-бап. Атқарушылық әрекеттер жасалатын уақыт 54-бап. Атқарушылық iс жүргiзудегi бас тарту 55-бап. Борышкердiң мүлкiнен өндiрiп алу тәртiбi 56-бап. Заңды тұлғалар мен дара кәсiпкерлер мүлкiнен өндiрiп алу 57-бап. Кепiлге салынған мүлiктен өндiрiп алу 58-бап. Борышкердiң басқа адамдардағы ақшалай сомалары мен басқа да мүлкiнен өндiрiп алу 59-бап. Инкассолық өкімді кері қайтарып алу 60-бап. Ортақ мүліктегі үлестен өндіріп алу 61-бап. Өндiрiп алуды қолдануға болмайтын мүлiк 62-бап. Борышкердiң мүлкiне тыйым салу 63-бап. Мүлiкке тыйым салу тәртiбi 64-бап. Тыйым салынған мүлікті пайдалану тәртібін айқындау 65-бап. Бағалы қағаздарға тыйым салу 66-бап. Борышкер мүлкiнiң тiзiмдемесi 67-бап. Мүлікке тізімдеме жасау және тыйым салу хаттамасы 68-бап. Борышкердің мүлкін бағалау 69-бап. Мүлiкті сақтау 70-бап. Мүлiктi сақтаушының жауапкершiлiгi 71-бап. Борышкерден алып қойылған құндылықтарды сақтау 72-бап. Борышкердің мүлкін өткізу кезектілігі 73-бап. Борышкердің жылжымайтын мүлкін кейіннен аукционда сату үшін оған құқықтарды тіркеу ерекшеліктері 74-бап. Тыйым салынған мүлікті өткізу 74-1-бап. Сот орындаушысының тыйым салынған мүлікті есепке алуы 75-бап. Мемлекетке берiлетiн мүлiктi өткізу 76-бап. Құндылықтарды өткізу 77-бап. Тыйым салынған мүлiктi өткізу тәртібі 78-бап. Мүлiктi комиссиялық сату ерекшеліктері 79-бап. Алдағы электрондық аукцион туралы құлақтандыру 80-бап. Электрондық аукцион өткізудің жалпы шарттары 81-бап. Аукцион өткiзудің тәртiбi 82-бап. Аукцион нәтижелерін бекіту 83-бап. Аукцион нәтижелері бойынша меншік иесі құқығының борышкердің мүлкіне ауысуы 84-бап. Электрондық аукционды өткiзiлмеді деп жариялау 85-бап. Электрондық аукционды өткізілмеді деп жариялаудың салдарлары 86-бап. Дебиторлық берешектен өндіріп алу 87-бап. Заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке адамдардың дебиторлық берешегін анықтау 88-бап. Ақшалай талаптарды өндіріп алу туралы қағидаларды алып тастау немесе шектеу туралы келісімдер 89-бап. Ақшалай талаптарға тыйым салу тәртібі 90-бап. Ақшалай талапқа тыйым салу кезіндегі өндіріп алушы құқықтарының көлемі 91-бап. Дебитордың ақпарат беру жөніндегі міндеті 92-бап. Борышкердің борышкер - үшінші адам алдындағы өз міндеттемесін орындауын қамтамасыз етуі 93-бап. Борышкердiң жалақысынан және өзге де табыс түрлерiнен өндiрiп алу 94-бап. Борышкердiң жалақысынан және өзге де табыс түрлерiнен ұстап қалу мөлшерiн есептеу 95-бап. Борышкердiң жалақысынан және өзге де табыс түрлерiнен ұстап қалу мөлшерi 96-бап. Жазасын өтеп жүрген борышкердiң жалақысынан өндiрiп алу 97-бап. Әлеуметтiк сақтандыру жөнiндегi жәрдемақыға өндіріп алуды қолдану 98-бап. Өндiрiп алуға болмайтын ақша сомасы 99-бап. Борышкердің жалақысы болмаған жағдайда алимент өндiрiп алу тәртiбi 100-бап. Борышкердiң жұмыс орны мен табысы туралы мәлiметтер 101-бап. Алимент төлемдері бойынша берешектi өндiрiп алу тәртiбi 102-бап. Жалақыдан ұстап қалудың дұрыстығын бақылау 103-бап. Борышкер шетелге тұрғылықты тұруға немесе жұмысқа және әскери қызметтi өткеруге кеткен жағдайда алиментті өндіріп алу 103-1-бап. Істердің әлеуметтік маңызы бар санаттарын орындау кезінде жеке сот орындаушыларының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету тәртібі 104-бап. Борышкерді белгілі бір әрекеттер жасауға немесе оларды жасаудан тартынуға міндеттейтін атқарушылық құжаттарды орындау тәртібі мен орындамаудың салдары 105-бап. Жұмысқа қайта қабылдау туралы атқарушылық құжатты орындау тәртібі мен орындамаудың салдары 106-бап. Борышкердi үйден шығару туралы атқарушылық құжатты орындау 107-бап. Өндiрiп алушыны қоныстандыру туралы атқарушылық құжатты орындау 108-бап. Өндiрiп алынған ақша сомасын бөлу 109-бап. Өндiрiп алуға қосу 110-бап. Өндiрiп алушылардың талаптарын қанағаттандыру кезектілігі 111-бап. Бiрiншi кезекте өндiрiп алу 112-бап. Келесi кезектегi өндiрiп алу 113-бап. Атқарушылық әрекеттер жасау жөнiндегi шығыстар 114-бап. Атқарушылық әрекеттер жасау жөнiндегi шығыстарды өтеу тәртiбi 115-бап. Өндiрiп алушының шығыстарға аванс беруi 116-бап. Жеке сот орындаушысының атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметін қаржыландыру 117-бап. Жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу 117-1-бап. Алименттерді және жалақыны өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттар бойынша мәжбүрлеу шараларын қолдану шеңберінде жүзеге асырылатын жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу 118-бап. Жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау қағидалары 119-бап. Жеке сот орындаушысының шығыстарына аванс беру 120-бап. Жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу сомасын борышкерден өндіріп алу тәртібі 121-бап. Жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу сомасын қайтару 122-бап. Аумақтық органның қолма-қол ақшаны бақылау шоты және жеке сот орындаушысының ағымдағы шоты 123-бап. Қолма-қол ақшаны уақытша орналастыратын бақылау шоттарында және ағымдағы шотта сомаларды есепке алу 124-бап. Атқарушылық санкциясы 125-бап. Борышкердің атқарушылық құжаттарды орындамағаны үшін жауаптылығы және оның салдары 125-1-бап. Атқарушылық құжаттарды орындау жүйесі 126-бап. Сот орындаушысының атқарушылық әрекеттер жасау кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi 127-бап. Сот орындаушысының шешiмiне және әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау 128-бап. Сот орындаушысының заңды талаптарын орындамағаны үшін жауаптылық 129-бап. Атқарушылық іс жүргізу органдарының жүйесі 130-бап. Мемлекеттік сот орындаушысын қызметке тағайындау тәртібі 131-бап. Мемлекеттік сот орындаушысына қойылатын талаптар 132-бап. Мемлекеттік сот орындаушысының жауаптылығы 133-бап. Мемлекеттік сот орындаушысының қызметiн бақылау 134-бап. Аумақтық бөлiмнiң басшысы - аға сот орындаушысы 135-бап. Мемлекеттік сот орындаушыларының қызметiн қамтамасыз ету 136-бап. Мемлекеттік сот орындаушыларын әлеуметтiк қорғау шаралары 137-бап. Атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызмет 138-бап. Жеке сот орындаушысы қызметінің негіздері 139-бап. Атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметке кепілдік 140-бап. Қазақстан Республикасындағы жеке сот орындаушысы 141-бап. Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссия 141-1-бап. Аттестаттауды өткізу тәртібі мен шарттары 142-бап. Жеке сот орындаушысы лицензиясы 143-бап. Жеке сот орындаушысы лицензиясының қолданысын тоқтата тұру 144-бап. Жеке сот орындаушысы лицензиясының қолданылуын тоқтату 145-бап. Жеке сот орындаушысы өкілеттіктерін беру 146-бап. Жеке сот орындаушысының қызметін жүзеге асыруының ерекше шарттары 147-бап. Жеке сот орындаушысының құқықтары 148-бап. Жеке сот орындаушысының міндеттері 149-бап. Жеке сот орындаушысының қызметін шектеу 150-бап. Жеке сот орындаушысының жауапкершілігі 151-бап. Жеке сот орындаушысын кезекті аттестаттау 152-бап. Атқару округі 153-бап. Жеке сот орындаушысының кеңсесі, қызметтік үй-жайы 154-бап. Жеке сот орындаушысының куәлігі, жеке мөрі, мөртабандары және бланкілері 155-бап. Атқарушылық іс жүргізудегі іс жүргізу 156-бап. Жеке сот орындаушысының көмекшілері мен тағылымдамашылары 156-1-бап. Жеке сот орындаушысы көмекшісінің құқықтары мен міндеттері 161-бап. Жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы 162-бап. Жеке сот орындаушылары өңірлік палатасының өкілеттіктері 163-бап. Республикалық палата 163-1-бап. Республикалық палатаның өкілеттіктері 164-бап. Республикалық палатаның басқару органдары 165-бап. Республикалық палатаның қызметін қаржыландыру 166-бап. Жеке сот орындаушыларының атқарушылық әрекеттерді жасауын соттың бақылауы 167-бап. Уәкілетті органның құзыреті 168-бап. Уәкілетті органның аумақтық органының жеке сот орындаушыларының қызметін бақылау жөніндегі құзыреті 169-бап. Жеке сот орындаушысының қызметін бақылау 170-бап. Жеке сот орындаушыларының тәртіптік жауаптылығы 171-бап. Тәртіптік іс жүргізу 172-бап. Тәртіптік жазалар 172-1-бап. Республикалық палатадан шығару 173-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу 174-бап. Өтпелі ережелер 175-бап. Қорытынды ережелер

Другие нормативные акты

Өсiмдiктер карантинi туралы Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы Кредиттiк серiктестiктер туралы Закон РК Об авторском праве и смежных правах Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралыДобавить комментарий к Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV