Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

ҚР Азаматтық процестік кодексі

Скачать бесплатно Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ Содержание


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.04.2018
1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы 2-бап. Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану 3-бап. Азаматтық процестік заңның уақыт тұрғысынан қолданылуы 4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері 5-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары 6-бап. Заңдылық 7-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы 8-бап. Тұлғаның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау 9-бап. Іске қатысатын адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу 10-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы 11-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық 12-бап. Судьялардың тәуелсіздігі 13-бап. Жұрттың бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі 14-бап. Сот ісін жүргізу тілі 15-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы 16-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау 17-бап. Айғақтар беру міндетінен босату 18-бап. Білікті заң көмегіне құқықтарды қамтамасыз ету 19-бап. Сот талқылауының жариялылығы 20-бап. Сот отырысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету 21-бап. Сот актілерінің міндеттілігі 22-бап. Сот актілеріне шағым жасау бостандығы 23-бап. Азаматтық істердің соттарға ведомстволығы 24-бап. Дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен шешу. Дауды төреліктің шешуіне беру 25-бап. Сот ведомстволығының басымдығы 26-бап. Аудандық (қалалық) соттардың және оларға теңестірілген соттардың соттылығына жататын азаматтық істер 27-бап. Азаматтық істердің мамандандырылған соттардың, мамандандырылған сот құрамдарының және Астана қаласы сотының соттылығына жатқызылуы 28-бап. Азаматтық істердің Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына жатқызылуы 29-бап. Жауапкердің орналасқан жері бойынша талап қоюды беру 30-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттылық 31-бап. Айрықша соттылық 32-бап. Шарттық соттылық 33-бап. Өзара байланысты бірнеше істердің соттылығы 34-бап. Істі бір соттың іс жүргізуінен алып, басқа сотқа беру 35-бап. Соттың құрамы 36-бап. Соттың алқалы құрамының мәселелерді шешу тәртібі 37-бап. Судьяның істі қарауға және шешуге қайта қатысуына жол берілмейтіндігі 38-бап. Судьяға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту)үшін негіздер 39-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер 40-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арыз 41-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қарау тәртібі 42-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қанағаттандырудың салдарлары 43-бап. Іске қатысатын адамдардың құрамы 44-бап. Азаматтық процестік құқық қабілеттілігі 45-бап. Азаматтық процестік әрекетке қабілеттілігі 46-бап. Іске қатысатын адамдардың құқықтары мен міндеттері 47-бап. Тараптар 48-бап. Талап қоюдың негізін немесе нысанасын өзгерту, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім 49-бап. Бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердің іске қатысуы 50-бап. Тиісті емес жауапкерді ауыстыру 51-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар 52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар 53-бап. Процестік құқық мирасқорлығы 54-бап. Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы 55-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну 56-бап. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс бойынша қорытынды беру үшін процеске қатысуы 57-бап. Сотта істі өкілдер арқылы жүргізу 58-бап. Тапсырма бойынша өкілдік ету 59-бап. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар 60-бап. Өкілдің өкілеттіктері 61-бап. Өкілдің өкілеттіктерін ресімдеу 62-бап. Заңды өкілдер 63-бап. Дәлелдемелер 64-бап. Дәлелдемелердің қатыстылығы 65-бап. Дәлелдемелердің жарамдылығы 66-бап. Дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін мәліметтер 67-бап. Дәлелдемелердің анықтығы 68-бап. Дәлелдемелерді бағалау 69-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету 70-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арыз 71-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібі 72-бап. Дәлелдеу міндеті 73-бап. Дәлелдемелерді ұсыну 74-бап. Сот тапсырмалары 75-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі 76-бап. Дәлелдеуден босатудың негіздері 77-бап. Маманды процестік әрекеттерге қатысуға тарту 78-бап. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар 79-бап. Іске қатысатын адамдардың түсініктемелері 80-бап. Куәның айғақтары 81-бап. Куәның міндеттері мен құқықтары 82-бап. Сот сараптамасын тағайындау 83-бап. Үлгiлердi алу 84-бап. Маманның немесе сарапшының тірі адамнан үлгiлерді алуы 85-бап. Салыстырып зерттеу үшін жазу үлгілерін алу 86-бап. Үлгiлердi алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау 87-бап. Сараптама жүргізу тәртібі 88-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптамалар 89-бап. Кешенді сараптама 90-бап. Қосымша және қайталама сараптама 91-бап. Сарапшының құқықтары мен міндеттері 92-бап. Сарапшының қорытындысы 93-бап. Қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабар 94-бап. Сарапшыдан жауап алу 95-бап. Заттай дәлелдемелер 96-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және қарап-тексеру 97-бап. Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарап-тексеру 98-бап. Заттай дәлелдемелерге билік ету 99-бап. Ақпараттың материалдық жеткізгіштеріндегі дәлелдемелер 100-бап. Жазбаша дәлелдемелер 101-бап. Жазбаша дәлелдемелерді қайтару 102-бап. Сот шығыстарының ұғымы мен құрамы 103-бап. Мемлекеттік баж 104-бап. Талап қою бағасы 105-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу 106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру 107-бап. Мемлекеттік бажды қайтару 108-бап. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар 109-бап. Сот шығыстарын тараптардың арасында бөлу 110-бап. Сарапшыларға, мамандарға, куәларға, аудармашыларға төленуге тиісті сомалар 111-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға сомаларды төлеу 112-бап. Тегін заң көмегін көрсету 113-бап. Өкілдің көмегіне ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеу 114-бап. Уақыт ысырабынан келтірілген залалдарды өндіріп алу 115-бап. Талап қоюдан бас тарту, татуласу келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім, дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім, арызды қараусыз қалдыру кезінде сот шығыстарын бөлу 116-бап. Тараптарға сот шығыстарын өтеу 117-бап. Мемлекетке сот шығыстарын өтеу 118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі 119-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылық шаралары 120-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауапқа тарту тәртібі 121-бап. Процестік әрекеттер жасау мерзімдері 122-бап. Процестік мерзімдерді есептеу 123-бап. Процестік мерзімдердің аяқталуы 124-бап. Процестік мерзімді өткізіп алудың салдарлары 125-бап. Процестік мерзімдерді тоқтата тұру 126-бап. Процестік мерзімдерді ұзарту және қалпына келтіру 127-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары 128-бап. Соттың шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны 129-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды жеткізу 130-бап. Соттың шақыру қағаздарын немесе өзге де хабарлауды тапсыру 131-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды қабылдап алудан адресаттың бас тартуының салдары 132-бап. Іс бойынша іс жүргізу кезінде тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) ауыстыру, мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды өзгерту 133-бап. Жауапкердің және (немесе) баланың болған жерінің белгісіздігі және оларды іздестіру 134-бап. Соттың бұйрығы негізінде берешекті өндіріп алу 135-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар 136-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны 137-бап. Мемлекеттік баж 138-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негіздері 139-бап. Сот бұйрығын шығару тәртібі мен мерзімі 140-бап. Сот бұйрығының мазмұны 141-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшірмелерін жіберу.Сот бұйрығына қарсылық білдіру 142-бап. Сот бұйрығының күшін жою 143-бап. Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру және оны орындауға жіберу 144-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібі 145-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер 146-бап. Істерді оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қараудың ерекшеліктері 147-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс бойынша шешім 148-бап. Талап қою арызының нысаны мен мазмұны 149-бап. Талап қою арызына қоса берілетін құжаттар 150-бап. Талап қою арызын қабылдау 151-бап. Талап қою арызын қабылдаудан бас тарту 152-бап. Талап қою арызын қайтару 153-бап. Қарсы талап қою 154-бап. Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары 155-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшін негіздер 156-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар 157-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау 158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау 159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасын ауыстыру 160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасының күшін жою 161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі 162-бап. Жауапкерге талап қоюды қамтамасыз етумен келтірілген залалдарды өтеу 163-бап. Істі дайындаудың міндеттері 164-бап. Істі сот талқылауына дайындаудың мерзімдері 165-бап. Судьяның істі сот талқылауына дайындау жөніндегі әрекеттері 166-бап. Талап қою арызына пікір 167-бап. Бірнеше талап қою талаптарын біріктіру және ажырату 168-бап. Істі сот талқылауына дайындаған кезде іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, тоқтату және арызды қараусыз қалдыру 169-бап. Талап қоюдың нысанасын немесе негізін өзгерту, талап қою талаптарын ұлғайту немесе азайту 170-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы 171-бап. Жауапкердің талап қоюды мойындауы 172-бап. Алдын ала сот отырысы 173-бап. Істі сот талқылауына тағайындау 174-бап. Тараптардың татуласуы 175-бап. Татуласу келісімін жасау 176-бап. Татуласу келісімінің нысаны мен мазмұны 177-бап. Соттың татуласу келісімін бекітуі 178-бап. Татуласу келісімін орындау 179-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу 180-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау 181-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу 182-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау 183-бап. Бірінші сатыдағы соттың азаматтық iстердi қарау және шешу мерзiмдерi 184-бап. Сот отырысы 185-бап. Сот отырысында төрағалық етушi 186-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы 187-бап. Сот отырысындағы тәртiп 188-бап. Сот отырысындағы тәртiпті бұзушыларға қолданылатын шаралар 189-бап. Сот отырысын ашу 190-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру 191-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру 192-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығарып жіберу 193-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру 194-бап. Iске қатысатын тұлғаларға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру 195-бап. Соттың iске қатысатын тұлғалардың өтiнiшхаттарын шешуi 196-бап. Iске қатысатын тұлғалардың және өкiлдердiң сот отырысына келмеуінің салдары 197-бап. Сот отырысына куәның, сарапшының, маманның, аудармашының келмеуінің салдары 198-бап. Iстi талқылауды кейiнге қалдыру 199-бап. Iстi талқылау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу 200-бап. Сарапшы мен маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру 201-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы 202-бап. Iске қатысатын тұлғалардың түсiнiктемелерi және дәлелдемелерді зерттеу тәртібін белгілеу 203-бап. Айғақтар беруден бас тартқаны және көрінеу жалған айғақтар бергені үшін куәға жауаптылық туралы ескерту 204-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi 205-бап. Куәның жазбаша материалдарды пайдалануы 206-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу 207-бап. Куәның айғақтарын жария ету 208-бап. Құжаттарды зерттеу 209-бап. Азаматтардың жеке хат жазысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу 210-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу 211-бап. Орнында қарап-тексеру 212-бап. Дыбысжазбаны тыңдау, бейнежазбаны, фото- және киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу 213-бап. Сарапшының қорытындысын зерттеу 214-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi) 215-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзiбасқару органдарының қорытындылары 216-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың аяқталуы 217-бап. Сот жарыссөздерi 218-бап. Репликалар 219-бап. Прокурордың қорытындысы 220-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың қайта басталуы 221-бап. Соттың шешiм шығару үшiн шығып кетуi 222-бап. Шешiмдi жария ету 223-бап. Шешiм шығару 224-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi 225-бап. Шешiм шығару кезінде шешiлетiн мәселелер 226-бап. Шешiмнiң мазмұны 227-бап. Мемлекеттік органдардың, жергiлiктi өзiн-өзiбасқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің әрекеттерiнің (әрекетсiздiгiнің)және шешiмдерiнің заңдылығын даулау туралы арыз бойынша шешім 228-бап. Нормативтік құқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арыз бойынша шешім 229-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм 230-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм 231-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм 232-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм 233-бап. Бiрнеше талап қоюшының пайдасына немесе бiрнеше жауапкерге қарсы шешiм 234-бап. Іске қатысатын адамдарға сот шешімінің көшірмелерін салып жіберу және беру 235-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен анық арифметикалық қателердi түзету 236-бап. Қосымша шешiм 237-бап. Шешiмдi түсiндiру 238-бап. Шешiмдi орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, шешімді орындатуға жібергенге дейін оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту 239-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу 240-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi 241-бап. Соттың шешімін орындауға жіберу 242-бап. Соттың атқару парағының немесе сот бұйрығының телнұсқасын беруі 243-бап. Дереу орындалуға жататын шешiмдер 244-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы 245-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету 246-бап. Сот шешiмiн орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту, татуласу келiсiмiн немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекiту 247-бап. Сот шешiмiн орындауды бұру 248-бап. Сот шешiмінiң орындалуын бұру туралы арызды қарау 249-бап. Сот орындаушысының ұсынымдарын қарау 250-бап. Сот орындаушысының әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау 251-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарының қорғалуы 252-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау 253-бап. Төрелік шешімді мәжбүрлеп орындату 254-бап. Атқару парағын беру 255-бап. Атқару парағын беруден бас тарту 256-бап. Сырттай іс жүргізудің негіздері 257-бап. Сырттай іс жүргізу тәртібі 258-бап. Сырттай шешімнің мазмұны 259-бап. Сырттай шешімнің көшірмесін салып жіберу 260-бап. Сырттай шешімнің күшін жою туралы арыздың мазмұны 261-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейінгі әрекеттері 262-бап. Арызды қарау 263-бап. Соттың өкілеттіктері 264-бап. Сырттай шешімге шағым жасау 265-бап. Сырттай шешімнің күшін жоюдың негіздері 266-бап. Істі қарауды қайта бастау 267-бап. Сырттай шешімнің заңды күші 268-бап. Сот ұйғарымы және оны шығару тәртібі 269-бап. Ұйғарымның мазмұны 270-бап. Соттың жеке ұйғарымы 271-бап. Іске қатысатын адамдарға сот ұйғарымының көшірмелерін салып жіберу 272-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті 273-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы 274-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері 275-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру туралы соттың ұйғарымына шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі 276-бап. Іс жүргізуді қайта бастау 277-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың негіздері 278-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың тәртібі мен салдары 279-бап. Талап қою арызын қараусыз қалдырудың негіздері 280-бап. Талап қою арызын қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары 281-бап. Хаттама жүргізудің міндеттілігі 282-бап. Хаттаманың мазмұны 283-бап. Хаттама жасау 284-бап. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежазбаның мазмұнына ескертулер 285-бап. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежазбаның мазмұнына жасалған ескертулердiқарау 286-бап. Арыз беру 287-бап. Арызды қарау 288-бап. Соттың шешімі, оған шағым жасау, оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау, наразылық келтіру және орындау 289-бап. Арыз беру 290-бап. Арызды қарау 291-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оны орындау 292-бап. Арыз беру 293-бап. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің сот арқылы дау айтуға жататын шешімдері, әрекеттері (әрекетсіздігі) 294-бап. Сотқа арызбен жүгінуге арналған мерзім 295-бап. Істі сот талқылауына дайындау 296-бап. Арызды қарау 297-бап. Соттың шешімі және оны орындау 298-бап. Арыз беру 299-бап. Істі сот талқылауына дайындау 300-бап. Арызды қарау 301-бап. Соттың шешімі және оны орындау 302-бап. Сот ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер 303-бап. Істі соттың талқылауына дайындау 304-бап. Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі 305-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер 306-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қажетті шарттар 307-бап. Арыз беру 308-бап. Арыздың мазмұны 309-бап. Соттың арыз бойынша шешімі 310-бап. Арыз беру 311-бап. Арыздың мазмұны 312-бап. Бала асырап алу туралы арызға қоса берілетін құжаттар 313-бап. Істі сот талқылауына дайындау 314-бап. Арыздарды қарау 315-бап. Соттың арыз бойынша шешімі 316-бап. Бала асырап алудың күшін жою 317-бап. Арыз беру 318-бап. Арыздың мазмұны 319-бап. Істі сот талқылауына дайындау 320-бап. Прокурордың қатысу міндеттілігі 321-бап. Сот шешімінің салдары 322-бап. Сот шешімімен хабарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерін анықтау салдары 323-бап. Арыз беру 324-бап. Арыздың мазмұны 325-бап. Істі сот талқылауына дайындау 326-бап. Арызды қарау 327-бап. Арыз бойынша соттың шешімі 328-бап. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану 329-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз беру 330-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арызды қарау 331-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз бойынша сот шешімі 332-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру 333-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы арызды қарау 334-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы арыз бойынша сот шешімі 335-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз беру 336-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз беру мерзімі 337-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арызды қарау 338-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі 339-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз беру және оны қарау 340-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі 341-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымға мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы арыз беру 342-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу туралы арызды қарау 343-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі 344-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз беру және оны қарау 345-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын науқасты наркологиялық ұйымда мәжбүрлеп емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі 346-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арыз беру 347-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арызды қарау 348-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі 349-бап. Қаржы ұйымдарын және банк конгломератына бас ұйым ретінде кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді қарау 350-бап. Қайта құрылымдау туралы арыз беру 351-бап. Арызды қарау 352-бап. Арыз бойынша сот шешімі 353-бап. Соттың қайта құрылымдау жоспарын бекітуі 354-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешімі 355-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту және оңалту туралы iстердi қарау 356-бап. Арыз беру 357-бап. Арыздың мазмұны 358-бап. Істі сот талқылауына дайындау 359-бап. Арызды қарау 360-бап. Арыз бойынша сот шешімі 361-бап. Арыз беру 362-бап. Арыздың мазмұны 363-бап. Арыз бойынша сот шешімі 364-бап. Шағым беру 365-бап. Істі сот талқылауына дайындау 366-бап. Шағымды қарау 367-бап. Шағым бойынша сот шешімі 368-бап. Арыз беру 369-бап. Арыздың мазмұны 370-бап. Істі сот талқылауына дайындау 371-бап. Құжатты ұстаушының арызы 372-бап. Құжатты ұстаушыдан арыз келіп түскеннен кейінгі судьяның әрекеттері 373-бап. Жоғалған құжатты жарамсыз деп тану туралы арызды қарау 374-бап. Арыз бойынша сот шешімі 375-бап. Құжат ұстаушының мүліктің негізсіз сатып алынғандығы туралы талап қою құқығы 376-бап. Арыз беру 377-бап. Арыздың мазмұны 378-бап. Арыз бойынша сот шешімі 379-бап. Арыз беру 380-бап. Арыздың мазмұны 381-бап. Арыз бойынша сот шешімі 382-бап. Арыз беру 383-бап. Арыздың мазмұны 384-бап. Арызды қарау 385-бап. Арыз бойынша сот шешімі 386-бап. Шығарып жіберу туралы сот актісін орындауды тоқтата тұру 387-бап. Арыз беру 388-бап. Арызды қарау 389-бап. Арыз бойынша сот шешімі 390-бап. Жоғалған іс жүргізуді қалпына келтіру туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату 391-бап. Жоғалған іс жүргізуді қалпына келтіруге байланысты сот актілерін даулау тәртібі 392-бап. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт негізінде баланы қайтару туралы немесе балаға қатысты қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз беру 393-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыздарды қарау тәртібі 394-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету 395-бап. Талап қою талаптарын біріктіруге және қарсы талап қою беруге жол берілмеушілік 396-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арызды қарау 397-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша сот шешімі 398-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша соттың шешіміне апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру мерзімі және істі апелляциялық сатыдағы сотта қарау мерзімі 399-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын беру және қарау мерзімі 400-бап. Сот қаулыларының көшірмелерін жіберу 401-бап. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, прокурорлардың өтінішхаттар келтіру құқығы 402-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қарайтын соттар 403-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру тәртібі мен мерзімдері 404-бап. Апелляциялық шағымның, прокурор өтінішхатының мазмұны 405-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейiнгi әрекеттерi 406-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру 407-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару 408-бап. Апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына пікір 409-бап. Апелляциялық шағымнан, прокурордың өтінішхатынан бас тарту және оларды кері қайтарып алу 410-бап. Тараптардың дауды апелляциялық сатыдағы сотта ерікті түрде реттеуі 411-бап. Шешімнің орындалуын тоқтата тұру 412-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы 413-бап. Апелляциялық қараудың шектерi 414-бап. Істі апелляциялық сатыдағы сотта қарауға дайындау 415-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың істі қарау мерзімі 416-бап. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу 417-бап. Істі талқылаудың басталуы 418-бап. Іске қатысатын адамдардың сот отырысына келмеуінің салдарлары 419-бап. Соттың іске қатысатын адамдардың арыздары мен өтінішхаттарын шешуі 420-бап. Дәлелдемелерді зерттеу 421-бап. Сот жарыссөздері 422-бап. Сот отырысының хаттамасы 423-бап. Сот актісін шығару және оны жариялау 424-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері 425-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың актілері 426-бап. Апелляциялық қаулының мазмұны 427-бап. Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жою не оны өзгерту негіздері 428-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата отырып немесе арызды қараусыз қалдыра отырып, сот шешімінің күшін жою 429-бап. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдарына (қаулыларына) шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіру тәртібі мен мерзімдері 430-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы 431-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың сот актілерінің заңды күші 432-бап. Сот актісін жіберу және істі бірінші сатыдағы сотқа қайтару 433-бап. Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен апелляциялық (жеке) шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау тәртібі 434-бап. Кассациялық тәртiппен қайта қарауға жататын сот актiлерi 435-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiшхат беруге, ұсыным енгізуге, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар 436-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне дау айту, наразылық келтіру мерзiмдерi 437-бап. Iстердi кассациялық тәртiппен қарайтын соттар 438-бап. Iстердi талап етіп алдырудың және заңды күшiне енген сот актiлерiн қайта қараудың себептерi мен негiздерi 439-бап. Наразылық келтіру 440-бап. Наразылықтың мазмұны 441-бап. Сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы және кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхаттың мазмұны 442-бап. Өтiнiшхатты немесе прокурордың наразылығын қайтару 443-бап. Өтiнiшхатты алдын ала қарау 444-бап. Өтiнiшхатты алдын ала қарау нәтижелерi бойынша қабылданатын шешімдер 445-бап. Кассациялық сатыдағы соттың сот отырысын тағайындау 446-бап. Сот актiсiн қайта қарау туралы өтiнiшхатқа, ұсынымға немесе наразылыққа пікір 447-бап. Татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім 448-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру 449-бап. Істi кассациялық тәртіппен қарау нысанасы және шектерi 450-бап. Істi кассациялық сатыдағы соттың қарау тәртібі 451-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттіктері 452-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының мазмұны 453-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының заңды күшiне енуi 454-бап. Сот шешiмiнiң, ұйғарымының, қаулысының күшiжойылғаннан кейiн iстi қарау 455-бап. Қайта қарау негіздері 456-бап. Сот актілерін жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар 457-бап. Арыз беру 458-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны 459-бап. Арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі 460-бап. Арызды соттың іс жүргізуіне қабылдау 461-бап. Арызды қайтару 462-бап. Арызды қарау 463-бап. Соттың істі қайта қарау туралы ұйғарымы 464-бап. Төрелік шешімнің күшін жою туралы өтінішхат беру 465-бап. Өтінішхатты қарау 466-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыреті 467-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын Қазақстан Республикасы соттарының айрықша құзыреті 468-бап. Шарттық соттылық 469-бап. Құзыреттің өзгермейтіндігі 470-бап. Шетелдік сотта іс жүргізудің мәні 471-бап. Соттылық 472-бап. Шетелдік тұлғалардың процестік құқықтары мен міндеттері 473-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық процестік әрекетке қабілеттілігі 474-бап. Шетелдік және халықаралық ұйымның процестік құқыққа қабілеттілігі 475-бап. Шет мемлекеттердің органдары берген құжаттарды тану 476-бап. Құқықтық көмек туралы тапсырмалар 477-бап. Шет мемлекеттiң иммунитетi 478-бап. Соттық иммунитет 479-бап. Шет мемлекеттің қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тартуы 480-бап. Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi және соттық иммунитеттен бас тартуы 481-бап. Шет мемлекеттiң сот талқылауына қатысуы 482-бап. Шет мемлекеттің төрелiк талқылауға қатысты иммунитеттен бас тартуы 483-бап. Иммунитеттен бас тартуға келiсiмдi керi қайтарып алу 484-бап. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетi бұзылған жағдайда шет мемлекеттің иммунитетін қолданбау 485-бап. Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау 486-бап. Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау 487-бап. Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау 488-бап. Нұқсанды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау 489-бап. Зияткерлiк меншiк құқықтары объектілерiне қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау 490-бап. Еңбек даулары бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау 491-бап. Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердiпайдалануға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің иммунитеті 492-бап. Шет мемлекеттің талап қоюды қамтамасыз етуге және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатуға қарсы иммунитеті 493-бап. Егемен билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк 494-бап. Шет мемлекет қатысатын iстер бойынша сот ісін жүргізу 495-бап. Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселені шешу тәртiбi 496-бап. Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету туралы және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi 497-бап. Өзара түсiнiстiк қағидатын қолдану 498-бап. Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу 499-бап. Процестік құжаттарды шет мемлекетке жiберу және табыс ету 500-бап. Сырттай шешiм 501-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін тану және орындау 502-бап. Шетелдік соттардың орындауды талап етпейтін шешімдерін тану 503-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін мәжбүрлеп орындату 504-бап. Атқару парағын беруден бас тарту және беру 505-бап. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексін қолданысқа енгізу

Другие нормативные акты

ҚР Орман кодексi ҚР Су Кодексi Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ҚР азаматтық кодексi (ерекше бөлiм) ҚР Экологиялық кодексi


Добавить комментарий к ҚР Азаматтық процестік кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ