Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

ҚР Еңбек кодексi


Скачать бесплатно Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексi 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Содержание


1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар 2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 3-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаты мен міндеттері 4-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының қағидаттары 5-бап. Еңбек бостандығы 6-бап. Еңбек саласындағы кемсітушілікке тыйым салу 7-бап. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу 8-бап. Осы Кодекстің қолданылу аясы 9-бап. Еңбек саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар 10-бап. Еңбек шарттары, әлеуметтік әріптестік тараптарының келісімдері, ұжымдық шарттар, жұмыс берушінің еңбек саласындағы актілері 11-бап. Жұмыс берушінің актілері 12-бап. Жұмыс берушінің актілерін шығару кезінде жұмыскерлер өкілдерінің пікірін ескеру тәртібі 13-бап. Осы Кодексте белгіленген мерзімдерді есептеу 14-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық 15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті 16-бап. Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті 17-бап. Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органның құзыреті 18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құзыреті 19-бап. Еңбек қатынастары субъектілері 20-бап. Жұмыскерлердің өкілдері және олардың өкілеттіктері 21-бап. Еңбек қатынастарының туындау негіздері 22-бап. Жұмыскердің негізгі құқықтары мен міндеттері 23-бап. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері 24-бап. Еңбек шартының нысанасы 25-бап. Еңбек шартын жасасу кезі мүмкіндіктер теңдігінің кепілдіктері 26-бап. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға салынатын тыйымдар және қойылатын шектеулер 27-бап. Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі 28-бап. Еңбек шартының мазмұны 29-бап. Бейбәсекелестік туралы шарт 30-бап. Еңбек шартының мерзімі 31-бап. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас мөлшері 32-бап. Еңбек шартын жасасу үшін қажетті құжаттар 33-бап. Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі 34-бап. Жұмысқа қабылдауды ресімдеу 35-бап. Жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттар 36-бап. Еңбек шартындағы сынақ мерзімі туралы талап 37-бап. Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ нәтижесі 38-бап. Жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстыру 39-бап. Жұмыскерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру 40-бап. Жұмыскерді басқа заңды тұлғаға іссапарға жіберу 41-бап. Өндірістік қажеттілік жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 42-бап. Бос тұрып қалу жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 43-бап. Денсаулық жағдайына байланысты басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 44-бап. Жүкті әйелдерді басқа жұмысқа уақытша ауыстыру 45-бап. Жұмыскерді басқа жұмыс орнына ауыстыру. Лауазым (жұмыс) атауының өзгеруі 46-бап. Еңбек жағдайларының өзгеруі 47-бап. Жұмыс берушінің атауы, ведомстволық тиесілілігі өзгерген, заңды тұлға акцияларының (қатысу үлестерінің) меншік иесі ауысқан, жұмыс беруші заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кездегі еңбек қатынастары 48-бап. Жұмыстан шеттету 49-бап. Еңбек шартын тоқтату негіздері 50-бап. Еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзу тәртібі 51-бап. Еңбек шартын мерзiмi өткеннен кейін тоқтату тәртібі 52-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу негіздері 53-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу тәртібі 54-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу мүмкіндігін шектеу 55-бап. Еңбек шартын жұмыскердің басқа заңды тұлғаға ауысуына байланысты тоқтату негізі және тәртібі 56-бап. Еңбек шартын жұмыскердің бастамасы бойынша бұзу тәртібі 57-бап. Еңбек шартын тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша тоқтату негіздері 58-бап. Еңбек шартын жұмыскер еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартқан кезде тоқтату негіздері 59-бап. Еңбек шартын жұмыскердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуына немесе оның лауазымға тағайындалуына байланысты бұзу тәртібі 60-бап. Еңбек шартын жасасу талаптарының бұзылуы салдарынан еңбек шартын тоқтату негіздері 61-бап. Еңбек шартының тоқтатылуын ресімдеу 62-бап. Еңбек қызметін растайтын құжаттарды, сондай-ақ еңбек қызметіне байланысты өзге де құжаттарды беру 63-бап. Еңбек тәртіптемесінің қағидалары 64-бап. Тәртіптік жазалар 65-бап. Тәртіптік жазаларды қолдану тәртібі 66-бап. Тәртіптік жазаларды белгілеу және қолдану мерзімі 67-бап. Жұмыс уақыты және оның түрлері 68-бап. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы 69-бап. Жұмыскерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы 70-бап. Толық емес жұмыс уақыты 71-бап. Жұмыс уақыты режимі 72-бап. Күнделікті жұмысты (жұмыс ауысымын) бөліктерге бөлу 73-бап. Ауысымдық жұмыс 74-бап. Икемді жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс 75-бап. Жұмыс уақытының жиынтық есебі 76-бап. Түнгі уақыттағы жұмыс 77-бап. Үстеме жұмыс 78-бап. Үстеме жұмыстардың шекті саны 79-бап. Жұмыс уақытын есепке алуды жүргізу тәртібі 80-бап. Тынығу уақытының түрлері 81-бап. Тынығуға және тамақтануға арналған үзіліс 82-бап. Ауысымішілік және арнайы үзілістер 83-бап. Күнделікті (ауысымаралық) тынығудың ұзақтығы 84-бап. Демалыс күндері 85-бап. Демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс 86-бап. Жұмыскердің келісімінсіз демалыс және мереке күндері жұмысқа тартудың айрықша жағдайлары 87-бап. Демалыс түрлері 88-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысының ұзақтығы 89-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалыстары 90-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығын есептеу 91-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде еңбек өтілін есептеу 92-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарының кезеңін айқындау және оларды беру тәртібі 93-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарын берудің кезектілігі 94-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын ауыстырудың жағдайлары мен тәртібі 95-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысынан кері шақыртып алу 96-бап. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы құқығын іске асыру және еңбек шарты тоқтатылған кезде өтемақы төлеу 97-бап. Жалақы сақталмайтын демалыс 98-бап. Оқу демалысы 99-бап. Жүктілікке және бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыстар 100-бап. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс 101-бап. Еңбекті нормалау 102-бап. Еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер 103-бап. Жалақының мөлшері 104-бап. Жалақының ең төмен мөлшерін белгілеу 105-бап. Ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу 106-бап. Еңбекке сағат бойынша ақы төлеу 107-бап. Еңбекке ақы төлеу жүйесі 108-бап. Үстеме жұмысқа ақы төлеу 109-бап. Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу 110-бап. Түнгі уақыттағы еңбекке ақы төлеу 111-бап. Лауазымдарды қоса атқару, қызмет көрсету аймағының кеңеюі және уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқару (алмастыру) кезінде еңбекке ақы төлеу 112-бап. Бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу 113-бап. Жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдері 114-бап. Жұмыскердің орташа жалақысын есептеу 115-бап. Жалақыдан ұстап қалулар 116-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар 117-бап. Кәсіптік стандарттар және біліктілік жүйесі 118-бап. Кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру 119-бап. Дуальдық оқыту 120-бап. Еңбек шарты тарапының келтірілген нұқсанды (зиянды) өтеу жөніндегі міндеті 121-бап. Жұмыскерді еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы оған келтірген нұқсан үшін жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы 122-бап. Жұмыскердің өміріне және (немесе) денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы 123-бап. Жұмыс берушіге нұқсан келтіргені үшін жұмыскердің материалдық жауаптылығы 124-бап. Жұмыскерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындаған кезде берілетін кепілдіктер 125-бап. Медициналық қарап-тексеруге жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер 126-бап. Донор болып табылатын жұмыскерлер үшін кепілдіктер 127-бап. Іссапарларға жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер мен өтемақы төлемдері 127-1-бап. Экологиялық апат пен радиациялық қатер аймақтарында еңбек қызметін жүзеге асыратын жұмыскерлер үшін кепілдіктер 127-2-бап. Бітімгершілік операцияға қатысқан жұмыскерлер, қызметкерлер үшін кепілдіктер 128-бап. Жұмыскерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауыстыру кезіндегі өтемақы төлемдері 129-бап. Жұмыскердің жеке мүлкін жұмыс берушінің мүддесіне пайдалануына байланысты өтемақы төлемдері 130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері 131-бап. Жұмысынан айырылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері 132-бап. Далалық жабдықталым ақшасын төлеудің тәртібі мен шарттары 133-бап. Жұмыскерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеу 134-бап. Маусымдық жұмыстар 135-бап. Вахталық жұмыс әдісі 136-бап. Үй жұмыскерлері 137-бап. Үйде жұмыс істейтін жұмыскерлер 138-бап. Қашықтықтан жұмыс істеу 139-бап. Азаматтық қызмет 140-бап. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының және заңды тұлғаның алқалы атқарушы органының басқа да мүшелерінің еңбегін реттеу ерекшеліктері 141-бап. Азаматтық авиацияның авиация персоналына жататын жұмыскерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері 142-бап. Теңiз кемелерi экипаждарының (жүзу құрамы) мүшелерiне жататын жұмыскерлердің еңбегін реттеу 143-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің, Парламенті мен мәслихаттары депутаттарының, судьяларының еңбегін реттеу 144-бап. Әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің еңбегін реттеу 145-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және оның ведомстволары жұмыскерлерінің еңбегін реттеу 146-бап. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін жұмыскерлердiң еңбегiн реттеу 147-бап. Әлеуметтік әріптестік органдары, қағидаттары және міндеттері 148-бап. Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру 149-бап. Келісімдерді дайындау жөнінде келіссөздер жүргізу құқығы 150-бап. Келіссөздер жүргізу, келісімдер әзірлеу және жасасу тәртібі 151-бап. Келісімдерді тіркеу 152-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің тараптары, түрлері 153-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің мазмұны 154-бап. Әлеуметтік әріптестік келісімдерінің қолданылуы, олардың орындалуын бақылау және тараптардың жауаптылығы 155-бап. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын қоғамдық бақылау 156-бап. Ұжымдық шарттың тараптары. Ұжымдық келіссөздер жүргізу, ұжымдық шартты әзірлеу және жасасу тәртібі 157-бап. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымы 158-бап. Ұжымдық шарттың қолданылу мерзімдері, аясы және тараптардың жауаптылығы 159-бап. Жеке еңбек дауын қарау тәртібі 160-бап. Жеке еңбек дауларын қарау бойынша жүгіну мерзімдері 161-бап. Жұмыскерді жұмысына қайта алу 162-бап. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар 163-бап. Ұжымдық еңбек дауының туындауы 164-бап. Ұжымдық еңбек дауларын қарау жөніндегі органдар және жұмыскерлердің талаптарын ресімдеу мен қарау тәртібі 165-бап. Татуластыру комиссиясы 166-бап. Еңбек төрелігі 167-бап. Ұжымдық еңбек дауын делдалдың қатысуымен қарау 168-бап. Тараптардың ұжымдық еңбек дауы бойынша келісімге қол жеткізуінің салдарлары 169-бап. Ұжымдық еңбек дауының шешілуімен байланысты кепілдіктер 170-бап. Тараптардың және татуластыру органдарының ұжымдық еңбек дауларын реттеу жөніндегі міндеттері 171-бап. Ереуіл өткізу құқығы 172-бап. Ереуілдің басталуы туралы жариялау 173-бап. Ереуілді басқаратын органның өкілеттіктері 174-бап. Ұжымдық еңбек дауы тараптарының ереуіл барысындағы міндеттері 175-бап. Жұмыскерлерге ереуіл өткізуге байланысты берілетін кепілдіктер 176-бап. Заңсыз ереуілдер 177-бап. Ереуілді заңсыз деп танудың салдарлары 178-бап. Локаутқа тыйым салу 179-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу 180-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар және іс-шараларды қаржыландыру 181-бап. Жұмыскердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері 182-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері 183-бап. Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау 184-бап. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары 185-бап. Жұмыскерлерді міндетті медициналық қарап-тексеру 186-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің жалпы ережелері және оларды есепке алу 187-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру кезіндегі жұмыс берушінің міндеттері 188-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияны құру тәртібі және оның құрамы 189-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі 190-бап. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу тәртібі және оларды есепке алу 191-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру 192-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясы қызметінің қағидаттары мен негізгі міндеттері 193-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының құқықтары 194-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының міндеттері 195-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторының актілері 196-бап. Мемлекеттік еңбек инспекциясының басқа мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасуы 197-бап. Бақылау субъектісіне бару арқылы жүргізілетін бақылаудың өзге де нысандары 198-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау тәртібі 199-бап. Ведомстволық есепке алу 200-бап. Жұмыс берушінің қызметін декларациялау 201-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылау 202-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ішкі бақылауды жүзеге асыру тетігі 203-бап. Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес 204-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгiзу тәртiбi

Другие нормативные акты

ҚР кеден iсi туралы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы ҚР Кәсіпкерлік Кодексі ҚР Қылмыстық Кодексi ҚР Азаматтық кодексi


Задать вопрос на юридическом форумеДобавить комментарий к ҚР Еңбек кодексi 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ