Ваш гид в законодательстве Казахстана


Печать

Ст. 23 Табиғи монополиялар туралы 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204-VІ


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 20.02.2021


Табиғи монополиялар туралы
23-бап. Табиғи монополия субъектісінің сатып алуды жүзеге асыруы

1. Осы бап және табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидалары мыналарды: 

1) мемлекеттік сатып алуды; 

2) дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуын; 

3) Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр және (немесе) жылу энергиясын сатып алуды; 

4) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес теңгерімдеуші электр энергиясын, электр энергиясын орталықтандырылған сауда-саттықта, спот-нарықта сатып алуды; 

5) қуаты аз табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуын; 

6) шығындары тариф бекітілетін кезде есепке алынбайтын табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуын қоспағанда, тарифтік реттеудің шығындық әдісі қолданылатын тарифі бекітілген табиғи монополия субъектісінің сатып алуына қолданылады.  

2. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу мынадай тәсілдердің бірімен: 

1) тендер арқылы конкурспен; 

2) баға ұсыныстарын сұратумен; 

3) бір көзден алумен; 

4) тауар биржалары арқылы; 

5) электрондық сауда алаңдары арқылы жүзеге асырылады. 

3. Осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу конкурс тәсілімен және (немесе) тауар биржалары, электрондық сауда алаңдары арқылы жүзеге асырылады. 

4. Егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу осындай біртекті тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге өткізіледі. Бұл ретте баға шешуші шарт болып табылады. 

5. Бір көзден алу тәсілімен сатып алу: 

1) конкурс немесе баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған; 

2) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалар, тарифтер бойынша сатып алынған;  

3) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қатысты айрықша құқықтарға ие тұлғадан немесе мемлекеттік немесе табиғи монополия субъектісі болып табылатын тұлғадан тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған; 

4) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындау, оның ішінде төтенше жағдайлардың зардабын оқшаулау және (немесе) жою салдарынан, аварияларды жою үшін сатып алынған; 

5) өкілдік ету шығыстарына байланысты тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған; 

6) қағаз жеткізгіштегі және (немесе) электрондық нысандағы мерзімді баспасөз басылымдары сатып алынған; 

7) мынадай: 

Қазақстан Республикасының атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы заңнамасына сәйкес сот орындаушылары өткізетін; 

Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өткізілетін; 

Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес өткізілетін; 

мемлекеттік мүлікті жекешелендіру кезінде сауда-саттықтарда (аукциондарда) өткізілетін мүлік (активтер) сатып алынған; 

8) егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған; 

9) бару және кері қайту жолын, тұрғын үй-жай жалдауды, көліктік қызмет көрсетуді, тамақпен қамтамасыз етуді қоса алғанда, жұмыскерді қызметтік іссапарға жіберуге байланысты көрсетілетін қызметтер сатып алынған; 

10) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған тапсырыс берушінің бірдейлендіру, стандарттау немесе сәйкестікті қамтамасыз ету мақсатында нақ сол өнім берушіден тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттігі туындаған жағдайларда жүзеге асырылады. 

6. Табиғи монополия субъектісінің сатып алуы, сауда-саттықтардың нәтижелерін жеке интернет-ресурстарында орналастыруды жүзеге асыратын тауар биржалары, электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алуды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, сатып алу процесінің әрбір сатысы туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда, уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін ұсына отырып электрондық нысанда жүзеге асырылады. 

7. Осы бапта реттелмеген бөлікте сатып алу табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларына сәйкес өткізіледі. 

8. Стратегиялық тауарлар сатып алуды табиғи монополия субъектiсi: 

1) электр энергетикасы саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган растаған, тиiстi тауар нарығында электр энергиясы тапшылығының болу; 

2) тұтынушыларға қойылатын электр энергиясының көтерме сауда нарығына қатысуға арналған шарттарға табиғи монополия субъектісінің сай келмеу; 

3) электр энергиясын беру саласындағы табиғи монополия субъектісінің шаруашылық мұқтаждарына электр энергиясын, шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен шекарадағы электр энергиясының нақты мемлекетаралық сальдо-ағымының жоспарлы ауытқуларына, электр энергиясын беру саласындағы табиғи монополия субъектісінің желілерінде электр энергиясының технологиялық шығыстарын өтеуге сатып алынатын электр энергиясының теңгерімсіздігіне өтем жасау мақсатында электр энергиясын сатып алу; 

4) Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасына сәйкес газ тарату ұйымдарынан газ сатып алу; 

5) Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес электр энергиясын сатып алу; 

6) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес теңгерімдеуші электр энергиясын, электр энергиясын орталықтандырылған сауда-саттықтардан, спот-нарықтан сатып алу; 

7) электр энергиясын беру саласындағы табиғи монополия субъектісінің шаруашылық мұқтаждарына электр энергиясын Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес белгіленген тарифтің шекті деңгейінен жоғары емес бағамен орталықтандырылған сауда-саттықтан сатып алу жағдайларын қоспағанда, тiкелей стратегиялық тауар өндiрушiлерден жүзеге асырады. 

9. Осы баптың 2-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген тәсілдермен сатып алуға табиғи монополия субъектісі алдында міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау фактісін растайтын өзіне қатысты соттың шешімі заңды күшіне енген тұлғаның соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап екі жыл бойы қатысуына жол берілмейді.
 
Статья 1 ...21 22 23 24 24‑1 ...36

Перейти к статье

Лучшие юристы

Елена
Арман
Жаданов Назар
Мадияр
Моисеев Виктор

Все юристы

Новые комментарии на сайте

Здравствуйте Я учительница инвалид 2 группы.Допустимо ли забрать часы ссылаясь на инвалидность?


на какой минимальной высоте может летать самолет над населенным пунктом?


добрый день. работник допустил грубую ошибку в работе повлекшую убытки в очень крупном размере. имеет ли право работодатель перевести данного работника на должность ступенью ниже?


Вы имеете право получить протокол письменный по заявлению в орган осуществляющий ведение дела. В случае если полученный протокол не соответствует протоколу имеющемуся в самом материале дела,это одно из оснований отменить его а СМАС!

КОНСУЛЬТАЦИЯ- БЕЗ ОПЛАТЫ ТОЛЬКО ИНВАЛИДАМ 1,2 ГР.,УЧАСТНИКАМ ВОВ, МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ с предоставлением на ватсап документов.

Вопросы можете задать без оплаты получить ответ на сайте :https://kodeksy-kz.com/user/950.htm Подробнее: https://kodeksy-kz.com/user/950.htm

услуги ЮРИСТА представительство в суде, бракоразводные процессы,график общения детей с родителями,раздел имущества супругов, родственников, ведение наследственных дел,залив квартиры,защита прав ТОО по договору, Установление единовременной выплаты по алиментам в случае выезда на пмж, алиментные обязательства, соглашение об урегулировании спора в (судебном) внесудебном порядке. Установление отцовства, усыновление.

Определение доли в имуществе,раздел общего совместного имущества,

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, взыскание долгов,возмещение ущерба,вселение и выселение в частную собственностьЗ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ: оформление земельных участков, архитектурные проекты, заключение рабочего проекта, заключение строительной экспертизы, технических условий, услуги ЗАГСа,регистрации,справки. Сопровождение в приватизации жилья, Споры по заливу квартиры .УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА: Защита прав потерпевших в уголовном , административном деле.

Вопросы можете задать без оплаты получить ответ на сайте :https://kodeksy-kz.com/user/950.htm Подробнее: https://kodeksy-kz.com/user/950.htm

Подробнее:https://kodeksy-kz.com/user/950.htm


допустимо ли исправление даты составления адм протокола и исправление даты адмправонарушений в адмпротоколе составленным судебном приставом


Последние комментарииВы юрист? Нужны новые клиенты?
Разместите информацию о себе

- Это бесплатно

- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта

- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день

- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей

Зарегистрироваться