Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Печать

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы


Скачать бесплатно Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155 Содержание


1-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi 2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнің мәртебесі және қызметiнiң құқықтық негiзi 3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң есептiлiгi 4-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерi 5-бап. Алынып тасталды - ҚР 1997.07.11 N 154 Заңымен 6-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi – заңды тұлға 7-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң негiзгi мақсаты мен мiндеттерi 8-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің функциялары мен өкiлеттiктерi 9-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң жарғылық капиталы 10-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің резервтік капиталы, қайта бағалау шоттары және провизиялары (резервтерi) 11-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң кiрiсi 12-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құрылымы мен органдары 13-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Төрағасы 14-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасарлары 15-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы және оның өкiлеттiктерi 16-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының құрамы 17-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының мәжiлiстерi 18-бап. Қызметтен кету және босату 19-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Директорларының кеңесi және оның өкiлеттiгi 20-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің филиалдары, өкiлдiктерi, ведомстволары мен ұйымдары 20-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері лауазымдарының құрамы және олардың еңбегін реттеу 20-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілерін қызметке тағайындау шарттары 20-3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілерімен еңбек шартын тоқтату 20-4-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi және оның ведомстволары қызметшілерінің құқықтары мен міндеттері 20-5-бап. Қазақстан Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметкерлерінің жауапкершілігі 21-бап. Өзара iс-қимылдың негiзгi принциптерi 22-бап. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Ұлттық Банкi 23-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - банк, қаржы кеңесшiсi және агенті 24-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Банкi 25-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаржы кеңесшiсi 26-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң агентi 27-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу 28-бап. Мемлекеттiк бағалы қағаздар айналысын реттеу 29-бап. Ақша-кредит саясатын әзiрлеу және жүргiзу 30-бап. Ақша-кредит саясаты операцияларының түрлерi 31-бап. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасы 32-бап. Резервтiк талаптар 33-бап. Бағалы қағаздарды сатып алу және сату 34-бап. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі және ақша-кредит саясаты операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемелері 35-бап. Қарыздар 36-бап. Валюталық интервенциялар 36-1-бап. Депозиттер 36-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қысқа мерзiмдi ноталары 36-3-бап. Коммерциялық вексельдердi қайта есепке алу 37-бап. Банк операциялары бойынша сандық шектеулер 38-бап. Ақша бiрлiгi 39-бап. Төлем құралы 40-бап. Банкноттар мен монеталарды шығару 41-бап. Ақша бiрлiгiнiң қамтамасыз етiлуi 42-бап. Банкноттар мен тиындарды жасап шығару және олардың сипаттамасы 43-бап. Банкноттар мен тиындардың қабылдауға қойылатын талаптар 43-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттар мен монеталарды сатуы және сатып алуы 44-бап. Ақша бiрлiгiн айырбастау құқығы 45-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарын айналысқа шығару, ауыстыру және айналыстан алып қою 46-бап. Тозған, күмәнді банкноттар және ақаулы (бүлiнген), күмәнді монеталар 47-бап. Жалған банкноттар мен монеталарды жасағаны, сақтағаны және өткізгені үшiн жауаптылық 47-1-бап. Кассалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 48-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің төлемдерді және (немесе)ақша аударымдарын, төлем жүйелерiн және көрсетілетін төлем қызметтері нарығын ұйымдастырудағы және реттеудегi өкілеттiктерi 48-1-бап. Алынып тасталды - ҚР 2005.07.08 N 69 Заңымен 49-бап. Шоттар 50-бап. Ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру тәсiлдерi 51-бап. (алынып тасталды - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. № 154 Заңымен) 8-1-тарау. ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЖӘРДЕМДЕСУ 51-1-бап. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру 51-2-бап. Макропруденциалдық реттеу 52-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiндегi банк шоттарының иелерi 52-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң ұлттық валютамен операциялары және мәмiлелерi 53-бап. (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен) 54-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң операциялары бойынша шектеулер 55-бап. Алынып тасталды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 56-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық реттеу және валюталық бақылау саласындағы функциялары 57-бап. Шетел валютасындағы және бағалы металдардағы активтермен жасалатын операциялар 58-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің алтын-валюта резервтері 59-бап. Бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығы 60-бап. Алтын-валюта активтерiн қайта бағалау шоты 61-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің бақылау және қадағалау жөніндегі өкілеттіктері 62-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің тексеру түрлері 62-1-бап. Алынып тасталды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 62-2-бап. Тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексеруді, жоспардан тыс тексеруді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы тәртібі 62-3-бап. Құжаттамалық тексеруді жүргізу ерекшеліктері 62-4-бап. Тексерулердің өзге де мәселелері 62-5-бап. Бақылау мен қадағалаудың өзге де нысандары 63-бап. Алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) 64-бап. (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен) 65-бап. Қаржы жылы 66-бап. Есеп беру 67-бап. Жылдық есеп 68-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қызметiн тексеру 69-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң таратылуы 70-бап. Ақпарат алу жөніндегі өкiлеттiктер 70-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi көрсететiн қызметтердiң өтемдiлiгi 71-бап. Талап етудің ескіру мерзімі 72-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің жауапкершiлiгi 73-бап. Алынып тасталды - ҚР 2003.07.10 N 483 (01.01.2004 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 74-бап. Осы Заңның күшiне енуi

Другие нормативные акты

Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы Өсiмдiктер карантинi туралы Төрелік туралы Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы Ақша төлемi мен аударымы туралыДобавить комментарий к Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155