Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы


Скачать бесплатно Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155 Содержание


1-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi 2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнің мәртебесі және қызметiнiң құқықтық негiзi 3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң есептiлiгi 4-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерi 5-бап. Алынып тасталды - ҚР 1997.07.11 N 154 Заңымен. 6-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi – заңды тұлға 7-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң негiзгi мақсаты мен мiндеттерi 8-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің функциялары мен өкiлеттiктерi 9-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң жарғылық капиталы 10-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің резервтік капиталы, қайта бағалау шоттары және провизиялары (резервтерi) 11-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң кiрiсi 12-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құрылымы мен органдары 13-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Төрағасы 14-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасарлары 15-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы және оның өкiлеттiктерi 16-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының құрамы 17-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының мәжiлiстерi 18-бап. Қызметтен кету және босату 19-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Директорларының кеңесi және оның өкiлеттiгi 20-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің филиалдары, өкiлдiктерi, ведомстволары мен ұйымдары 20-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері лауазымдарының құрамы және олардың еңбегін реттеу 20-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілерін қызметке тағайындау шарттары 20-3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілерімен еңбек шартын тоқтату 20-4-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi және оның ведомстволары қызметшілерінің құқықтары мен міндеттері 20-5-бап. Қазақстан Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметкерлерінің жауапкершілігі 21-бап. Өзара iс-қимылдың негiзгi принциптерi 22-бап. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Ұлттық Банкi 23-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - банк, қаржы кеңесшiсi және агенті 24-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Банкi 25-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаржы кеңесшiсi 26-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң агентi 27-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу 28-бап. Мемлекеттiк бағалы қағаздар айналысын реттеу 29-бап. Ақша-кредит саясатын әзiрлеу және жүргiзу 30-бап. Ақша-кредит саясаты операцияларының түрлерi 31-бап. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасы 32-бап. Резервтiк талаптар 33-бап. Бағалы қағаздарды сатып алу және сату 34-бап. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі және ақша-кредит саясаты операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемелері 35-бап. Қарыздар 36-бап. Валюталық интервенциялар 36-1-бап. Депозиттер 36-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қысқа мерзiмдi ноталары 36-3-бап. Коммерциялық вексельдердi қайта есепке алу 37-бап. Банк операциялары бойынша сандық шектеулер 38-бап. Ақша бiрлiгi 39-бап. Төлем құралы 40-бап. Банкноттар мен монеталарды шығару 41-бап. Ақша бiрлiгiнiң қамтамасыз етiлуi 42-бап. Банкноттар мен тиындарды жасап шығару және олардың сипаттамасы 43-бап. Банкноттар мен тиындардың қабылдауға қойылатын талаптар 43-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттар мен монеталарды сатуы және сатып алуы 44-бап. Ақша бiрлiгiн айырбастау құқығы 45-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарын айналысқа шығару, ауыстыру және айналыстан алып қою 46-бап. Тозған, күмәнді банкноттар және ақаулы (бүлiнген), күмәнді монеталар 47-бап. Жалған банкноттар мен монеталарды жасағаны, сақтағаны және өткізгені үшiн жауаптылық 47-1-бап. Кассалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 48-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң ақша төлемдерi мен аударымдарын және төлем жүйелерiн ұйымдастырудағы және реттеудегi өкілеттiктерi 48-1-бап. (алынып тасталды - ҚР 2005.07.08 N 69 Заңымен) 49-бап. Шоттар 50-бап. Ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру тәсiлдерi 51-бап. (алынып тасталды - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен) 51-1-бап. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру 51-2-бап. Макропруденциалдық реттеу 52-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiндегi банк шоттарының иелерi 52-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң ұлттық валютамен операциялары және мәмiлелерi 53-бап. (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен ) 54-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң операциялары бойынша шектеулер 55-бап. Алынып тасталды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 56-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық реттеу және валюталық бақылау саласындағы функциялары 57-бап. Шетел валютасындағы және бағалы металдардағы активтермен жасалатын операциялар 58-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің алтын-валюта резервтері 59-бап. Бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығы 60-бап. Алтын-валюта активтерiн қайта бағалау шоты 61-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің бақылау және қадағалау жөніндегі өкілеттіктері 62-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің тексеру түрлері 62-1-бап. Алынып тасталды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 62-2-бап. Тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексеруді, жоспардан тыс тексеруді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы тәртібі 62-3-бап. Құжаттамалық тексеруді жүргізу ерекшеліктері 62-4-бап. Тексерулердің өзге де мәселелері 62-5-бап. Бақылау мен қадағалаудың өзге де нысандары 63-бап. (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен) 64-бап. (алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен) 65-бап. Қаржы жылы 66-бап. Есеп беру 67-бап. Жылдық есеп 68-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қызметiн тексеру 69-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң таратылуы 70-бап. Ақпарат алу жөніндегі өкiлеттiктер 70-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi көрсететiн қызметтердiң өтемдiлiгi 71-бап. Талап етудің ескіру мерзімі 72-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің жауапкершiлiгi 73-бап. Алынып тасталды - ҚР 2003.07.10 N 483 (2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 74-бап. Осы Заңның күшiне енуi

Другие нормативные акты

Субсидиялар және өтем шаралары туралы Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің жиырма бес жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы Инновациялық технологиялар паркі инновациялық кластері туралы Арнайы экономикалық аймақтар туралы


Задать вопрос на юридическом форумеДобавить комментарий к Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155